ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀ ဆန္ဝယ္ယူရန္ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္အစုိးရ စဥ္းစားေန

2008-01-02
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

rice_warehouse_200px.jpg
ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ ဆန္ဂိုေဒၝင္တခု၏ ဴမင္ကၾင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

အိႎၬိယႎုိင္ငံက ဆန္ေစဵးႎႁန္း သိသိသာသာ ဴမၟင့္တင္လုိက္တဲ့အတၾက္ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္အစုိးရ အေနနဲႛ ဴမန္မာ၊ ထုိင္းနဲႛ ပၝကစၤတန္ႎုိင္ငံတုိႛကေန ဆန္ဝယ္ယူတင္သၾင္းသၾားဖုိႛ စဥ္းစားေနတယ္လုိႛ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ အစုိးရအရာရႀိ႒ကီးတဦးက ေဴပာဳကားလုိက္ပၝတယ္၊၊

ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္အစုိးရအေနနဲႛ ဴပည္တၾင္းဆန္ လုိအပ္ခဵက္ကုိ တၾက္ခဵက္ေနသလုိ၊ အဲဒီႎုိင္ငံေတၾကေန ဆန္ဝယ္ယူတင္သၾင္းသၾားဖုိႛကုိလည္း စဥ္းစားေနတယ္လုိႛ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္အစုိးရ စားနပ္ရိကၡာဆုိင္ရာ အ႒ကံေပးပုဂၢိႂလ္ မစၤတာ တာပန္ ေခဵာင္ဒရီက ေဴပာဳကားလုိက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ႎုိင္ငံဟာ ထုိင္းႎုိင္ငံကေန ဆန္တန္ခဵိန္ (၁)သိန္းကုိ ဝယ္ယူတင္သၾင္းထား႓ပီး ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ ထုိင္းႎုိင္ငံကေန ေနာက္ထပ္ ဆန္တန္ခဵိန္ (၇)ေသာင္းခၾဲကုိ တင္သၾင္းဖုိႛလည္း စဥ္းစားေနတယ္လုိႛ မစၤတာ တာပန္ က ေဴပာပၝတယ္၊၊

အိႎၬိယအစုိးရဟာ တႎႀစ္နီးပၝးကာလအတၾင္း ဴပည္ပတင္ပုိႛတဲ့ ဆန္ေစဵးႎႁန္းကုိ (၃)႒ကိမ္တိတိ ဴမၟင့္တင္ခဲ့ပၝတယ္၊၊ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္ဝၝရီလက ဆန္ (၁) တန္ကုိ အေမရိကန္ေဒၞလာ (၃၁၅) ေဒၞလာေစဵးနဲႛ ဴပည္ပကုိ တင္ပုိႛေရာင္းခဵေနခဲ့ရာက အခုေနာက္ဆံုး ဒီဇင္ဘာ (၂၇) ရက္ေနႛက သတ္မႀတ္လုိက္တဲ့ ေစဵးႎႁန္းအရ အိႎၬိယႎုိင္ငံထၾက္ ဆန္(၁)တန္ေစဵးႎႁန္းဟာ အေမရိကန္ ေဒၞလာ (၅၀၀) အထိ ခုန္တက္သၾားခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ ဒၝ့ေဳကာင့္ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္အစုိးရအေနနဲႛ ဴမန္မာ၊ ထုိင္းနဲႛ ပၝကစၤတန္တုိႛလုိ တဴခားႎုိင္ငံေတၾက ဆန္ဝယ္ယူတင္သၾင္းဖုိႛ စဥ္းစားလာတာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္အစုိးရအေနနဲႛ တဴခားႎုိင္ငံေတၾကေန ဆန္တင္သၾင္းေရးဆုိင္ရာ မူဝၝဒေတၾ ေဴပာင္းလဲ ကဵင့္သံုးသၾားသင့္တယ္လုိႛ မစၤတာ တာပန္က ေဴပာပၝတယ္၊၊ ဆန္ကုန္သည္ေတၾဟာ အိႎၬိယႎုိင္ငံကေန ဆန္တင္သၾင္းမယ္ဆုိရင္ သယ္ယူခကုန္ကဵစရိတ္သက္သာတဲ့အတၾက္ ႎႀစ္သက္သေဘာကဵဳကေပမဲ့ လည္း အခုေတာ့ တဴခားႎုိင္ငံေတၾက တင္သၾင္းသၾားဖုိႛကုိ စဥ္းစားေနဳက႓ပီလုိႛ သူက ေဴပာပၝတယ္၊၊

ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ႎုိင္ငံမႀာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ႎုိဝင္ဘာလ (၁၅) ရက္ေနႛက တုိက္ခတ္သၾားတဲ့ ဆီဒၝ ဆုိင္ကလုံး မုန္တုိင္းေဳကာင့္ ႎုိင္ငံေတာင္ပုိင္းက စပၝးခင္းေတၾ အ႒ကီးအကဵယ္ပဵက္စီးသၾား႓ပီး စားနပ္ရိကၡာ မလံုေလာက္မႁဴပႍနာနဲႛ ရင္ဆုိင္ေနရပၝတယ္၊၊

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔