ဳကက္ငႀက္ တုပ္ေကၾးဗိုင္းရပ္ပိုး ငၝးေတၾကုိကူးစက္ေန႓ပီလား

2008-01-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

bird_flu_equipment_200px.jpg
ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ ၂၀၀၆ခုႎႀစ္ မတ္လက ပထမဆံုး ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾး ဴဖစ္ပၾားရာ မႎၩေလး႓မိႂႚတၾင္ ဳကက္ေသမဵားကို ေဴမမဴမၟႂပ္မီ တိေမၾးကု အမႁထမ္းတဦး ပိုးသတ္ေဆး ဴဖန္းေနစဥ္။ (Photo: AFP)

H5N1 အမဵိႂးအစား ဳကက္ငႀက္ တုပ္ေကၾးဗိုင္းရပ္ပိုးဟာ အခုအခၝ ကမၲာ့ေနရာ အေတာ္မဵားမဵား မႀာဴပန္ႛပၾားေနတဲ့အတၾက္ ကဵန္းမာေရးလုပ္သားေတၾနဲႛ ေဆးသိပၯံပညာရႀင္ေတၾ အထူးသတိထားေနဳက ပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့အပတ္က အင္ဒိုနီးရႀားႎိုင္ငံမႀာ H5N1 အမဵိႂးအစား ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾး လူကိုကူးစက္မႁ ၁၂၀ ေယာက္ေဴမာက္ ဴဖစ္ပၾားခဲ့အ႓ပီး ႓ပီးခဲ့တဲ့ေသာဳကာေနႛက အိႎၬိယႎိုင္ငံ အေနာက္ဘဂႆလား ဴပည္နယ္က ခရိုင္ ၁၂ ခုမႀာ ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾးဟာ အလၾန္ဴမန္ဆန္တဲ့ႎႁန္းနဲႛ ကူးစက္ဴပန္ႛပၾားေနပၝတယ္။ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ႎိုင္ငံ စစ္တေကာင္းအထိ ကူးစက္သၾားဖၾယ္ရႀိလိုႛ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ အာဏာပိုင္ေတၾက အထူးဳကပ္မတ္ ေစာင့္ဳကည့္ေနပၝတယ္။

ထိုင္းႎိုင္ငံ ေဴမာက္ပိုင္း ဖိခဵစ္ခရိုင္မႀာလည္း ေသာဳကာေနႛက ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾး ဴဖစ္ပၾားမႁ အသစ္ေတၾႛရႀိခဲ့ပၝတယ္။ ထိုင္းႎိုင္ငံမႀာ ၂၀၀၄ ခုႎႀစ္ကစလိုႛ လူ ၂၅ ေယာက္ H5N1 ဗိုင္းရပ္ပိုး ကူးစက္ခံခဲ့ရ႓ပီး ၁၇ ေယာက္ေသဆံုးခဲ့ပၝတယ္။ နီေပၝႎိုင္ငံေတာင္ပိုင္း မႀာလည္း သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတၾရဲႛ ကိုင္တၾယ္မႁ အားနည္းတဲ့အတၾက္ ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾး ကူးစက္မႁဟာ အရႀိန္ဴမင့္ေနတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

အခုေနာက္ဆံုးေတၾႛရႀိတဲ့ ႎိုင္ငံကေတာ့ ဥေရာပတိုက္က ႓ဗိတိန္ႎိုင္ငံဴဖစ္ပၝတယ္။ အဂႆလန္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းက ငန္းရိုင္း ၆ ေကာင္မႀာ H5N1 အမဵိႂးအစား ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾး ဗိုင္းရပ္ပိုးေတၾႛရႀိေဳကာင္း ဒီကေနႛ အတည္ဴပႂခဲ့ပၝတယ္။ မႎႀစ္က ႓ဗိတိန္မႀာဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾး ကူးစက္မႁ ႎႀစ္႒ကိမ္ဴဖစ္ပၾားခဲ့တာပၝ။

အိႎၬိယႎိုင္ငံမႀာ ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾးဴဖစ္ပၾားလိုႛ စိုးရိမ္ေနဳကခဵိန္မႀာပဲ အေနာက္ဘဂႆလားဴပည္နယ္က ခရိုင္အေတာ္မဵားမဵားမႀာ ငၝးေတၾ ထူးထူးဆန္းဆန္း ေသဆံုးတာေတၾဴဖစ္ေနပၝတယ္။ ေရကန္ေတၾထဲမႀာ ရာနဲႛခဵီတဲ့ ငၝးေတၾ ေပၝေလာေပၞ႓ပီး ေသဆံုးေနဳကတာ ေတၾႛဳကရပၝတယ္။ ပညာရႀင္ေတၾကေတာ့ ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾးဟာ ငၝးေတၾကို မကူးစက္ႎိုင္ဘူးလိုႛဆိုပၝတယ္။ အခုလို ငၝးေတၾေသဆံုးရတဲ့ အေဳကာင္းရင္းကို စံုစမ္းေဖၞထုတ္ေနတယ္လိုႛ ဴပည္နယ္ကဵန္းမာေရးဝန္႒ကီးက ေဴပာပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔