ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾး ဴဖစ္ပၾား

2007-03-01
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

bird_human_150px.jpg
ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ ခိုမဵားကို အစာေက႗းေနေသာ ကေလးငယ္ႎႀင့္ ဘုန္း႒ကီး ဴဖစ္ပၝသည္။ ဳကက္ငႀက္မဵားမႀတဆင့္ လူကို ကူးစက္၍ လူလူခဵင္း ကူးစက္ႎိုင္ေသာ တုပ္ေကၾးအသၾင္ ကူးေဴပာင္းသၾားမည္ကို ႎိုင္ငံတကာ ကဵန္းမာေရး အဖၾဲႚအစည္းမဵားက အ႒ကီးအကဵယ္ စိုးရိမ္ ပူပန္ေနပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ရန္ကုန္႓မိႂႚ မရမ္းကုန္း႓မိႂႚနယ္ရႀိ ေမၾးဴမႃေရးဴခံတဴခံမႀာ ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾးေရာဂၝ ဴဖစ္ပၾားတာ ေတၾႚရတယ္လုိႛ ဴမန္မာအာဏာပုိင္ေတၾက သတင္းပုိႛတဲ့အေဳကာင္း OIE ေခၞ ကမႝာ့တိရိစၽာန္ ကဵန္းမာေရးအဖၾႚဲက အတည္ဴပႂ ေဴပာဳကာပၝတယ္။

H5N1 ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾးေရာဂၝပုိးကုိ တနလႆာေနႛက ေတၾႚရႀိခဲ့႓ပီး ဓာတ္ခၾဲခန္းစမ္းသပ္ခဵက္ေတၾအရ မေနႛက အတည္ဴပႂလုိက္တယ္လုိႛ ဴပင္သစ္အေဴခစုိက္ OIE ကမႝာ့တိရိစၽာန္ ကဵန္းမာေရးအဖၾႚဲ ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားတာပၝ။ ဳကက္၊ ဘဲ၊ ဳကက္မတမ္းးေတၾဆီ ေရာဂၝပုိးကူးစက္႓ပီး ၆၈ ေကာင္ ေသဆုံးတယ္လုိႛ အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ဴပပၝတယ္။

RFA က သီးဴခား စုံစမ္းခဵက္ေတၾအရေတာ့ မရမ္းကုန္း႓မိႂႚနယ္၊ ၉ ရပ္ကၾက္၊ ဴမဝတ္ရည္ ၂ လမ္းရႀိ ဳကက္ဴခံမႀာ ေဖေဖာ္ရီလ ၂၆ ရက္ေနႛက ဳကက္ ၁၈ ေကာင္၊ ၂၇ ရက္ေနႛမႀာ ဳကက္အေကာင္ ၂၀၊ ၂၈ ရက္ေနႛက ဳကက္ ၂၅ ေကာင္၊ ဘဲငန္း ၁၂ ေကာင္၊ ကဵီးကန္း ၂ ေကာင္ H5N1 ေရာဂၝကူးစက္လုိႛ ေသဆုံးခဲ့တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

ဒီကေနႛ မတ္လ၁ ရက္ေနႛမႀာလည္း အင္းစိန္႓မိႂႚနယ္ ငၝးဴမားတံကုန္းမႀာ ဳကက္ ၁၅ ေကာင္ရႀိတဲ့အနက္ ၁၀ ေကာင္ ေသဆုံးသၾား႓ပီး ေသရတဲ့ ေရာဂၝေဳကာင္းရင္းကုိ စစ္ေဆးေနဆဲ ဴဖစ္တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။ အဲဒီေနႛကစလုိႛ မရမ္းကုန္း႓မိႂႚနယ္၊ ေတာင္ဥကၠလာ၊ ေဴမာက္ဥကၠလာနဲႛ ရန္ကင္း႓မိႂႚနယ္ေတၾမႀာ ဳကက္သားမေရာင္းရလုိႛ အာဏာပုိင္ေတၾက တားဴမစ္ထားပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ အဲဒီေနႛညေန ရန္ကင္းေစဵးထဲမႀာ ဳကက္သား ၁ ပိႍာကို ကဵပ္ ၄,၀၀၀ေစဵးနဲႛ ေရာင္းေနေဳကာင္း မဵက္ဴမင္သက္ေသတဦးက RFA ကို ေဴပာဴပပၝတယ္။

FAO ကမႝာႛ စားနပ္ရိကၡာအဖၾဲႚကေတာ့ ဳကက္ငႀက္ေပၝင္း ၁,၅၀၀ကုိ သုတ္သင္ ဖဵက္ဆီးခဲ့ေဳကာင္း ေဴပာဆုိပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ဴမန္မာစစ္အစုိးရကေတာ့ ခုခဵိန္ထိ ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾးေရာဂၝ ဴဖစ္ပၾားေဳကာင္း ဴပည္သူလူထုကုိ သတိေပး သတင္းထုတ္ဴပန္တာ မရႀိေသးပၝဘူး။

၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလကစလုိႛ မတ္လအထိ ဴမန္မာႎုိင္ငံအလယ္ပုိင္းက ဳကက္နႛဲ ငုံးဴခံေတၾမႀာ ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾး ေရာဂၝ ဴဖစ္ပၾားခဲ့ပၝတယ္။ ၂၀၀၆ စက္တင္ဘာလမႀာေတာ့ ေရာဂၝကင္းရႀင္း႓ပီလုိႛ စစ္အစုိးရက ေဳကညာခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဒုတိယအ႒ကိမ္ တေကဵာ့ဴပန္ ဴဖစ္ပၾားလာတဲ့ ဳကက္ငႀက္ တုပ္ေကၾးေရာဂၝနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး စစ္အစိုးရရဲ့ ကိုင္တၾယ္ေဆာင္႟ၾက္ပံုေတၾအေပၞ ႎိုင္ငံတကာ အဖၾဲႚအစည္းေတၾရဲ့ သေဘာထားကိုလည္း RFA ဝၝရႀင္တန္ ႟ံုးခဵႂပ္မႀ ဦးမင္းဇင္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾးေရာဂၝ ဴဖစ္ပၾားမႁနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ တိရိစၥာန္ ေမၾးဴမႃေရးနဲႛ ကုသေရး ဦးစီးဌာန ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃးခဵႂပ္ ဦးေမာင္ေမာင္ႌၾန္ႚကို RFA ဗန္ေကာက္႟ံုးခၾဲမႀ RFAသတင္းေထာက္ ကိုေဂဵက ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔