ေဒၝက္တာ စင္သီယာေမာင္အား ဆၾီဒင္ဘုရင္မ႒ကီးကိုယ္တိုင္ ဆုခဵီးဴမင့္

2007-04-16
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

cynthia_maung_150px.jpg
ထိုင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္႓မိႂႚအနီးရႀိ ေဆးခန္းတၾင္ လူနာမဵား၏ ေဆးကုသမႁ မႀတ္တမ္းမဵားကို စစ္ေဆး ဳကည့္႟ႁေနေသာ ေဒၝက္တာ စင္သီယာေမာင္၏ မႀတ္တမ္း ဓာတ္ပံုတခု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံက ကေလးငယ္ေတၾအေရးကို ေဆာင္႟ၾက္တဲ့ ေဒၝက္တာ စင္သီယာေမာင္ကို ကမႝာ့ကေလးငယ္မဵား ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုကို ဆၾီဒင္ႎုိ္င္ငံက ဧ႓ပီ ၁၆ရက္ ဒီေနမႀာႛ ခဵီးဴမၟင့္လိုက္ပၝတယ္။ ဒီေနႛမၾန္းလၾဲပိုင္းက ဆၾီဒင္ႎို္င္ငံ စေတာ့ဟုမ္း႓မိႂႚဴပင္မႀာရႀိတဲ့ ဂရစ္ဆန္ ရဲတိုက္မႀာ ဴပႂလုပ္တဲ့ ဆုေပးပၾဲအခမ္းအနားမႀာ ဆၾီဒင္ဘုရင္မ႒ကီးကိုယ္တိုင္ ဆုခဵီးဴမၟင့္လိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီဆုကို ဆၾီဒင္ႎုိ္င္ငံ အေဴခစိ္ုက္ ကေလးသူငယ္ အခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ ကမႝာ့ ကေလးသူငယ္မဵားဆု WCPRC က ခဵီးဴမၟင့္ခဲ့တာပၝ။

ေဒၝက္တာစင္သီယာေမာင္ ဆုရရႀိခဲ့တာနဲႛပတ္သက္႓ပီး ဆၾီဒင္ႎို္င္ငံမႀာေနထိုင္တဲ့ ခဵင္းအမဵိႂးသမီးတဦးက ခုလိုေဴပာဴပပၝတယ္။

စစ္အစိုးရလက္ေအာက္မႀာ အညၟင္းဆဲခံရတဲ့ ဒုကၡသည္ေတၾအတၾက္ ကဵန္းမာေရး၊ ပညာေရး ကူညီေဆာင္႟ၾက္မႁေတၾကို ႎႀစ္ ၂၀ေလာက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့လိုႛ ဆုခဵီးဴမၟင့္တာ ဴဖစ္ေဳကာင္း အဲဒီ ခဵင္းအမဵိႂးသမီးက ေဴပာပၝတယ္။

ဒီဆုအတၾက္ အမည္စာရင္းတင္သၾင္းခံရသူ ေဒၝက္တာစင္သီယာေမာင္ အပၝအဝင္ သံုးဦးဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီသံုးဦးထဲကမႀ အဓိက ဆုအတၾက္ WCPRC အဖၾဲႚဝင္ ကမႝာ့ႎုိ္င္ငံေတၾက ကေလးငယ္ ၅သန္းေကဵာ္ရဲ့ဆႎၬနဲႛ မဲေ႟ၾးခဲ့ရာမႀာ ဇင္ဘာေဘၾ ႎုိ္င္ငံက မိစ္ ဘက္တီ မာကိုနီက မဲအမဵားဆံုး ရရႀိပၝတယ္။

ခုလို မဲေပးေ႟ၾးခဵယ္တာဟာ အမည္စာရင္းတင္သၾင္းခံရသူ သံုးဦးကို ဴပိႂင္ပၾဲဝင္ေစတာ မဟုတ္ေဳကာင္း ဒီသံုးဦးစလံုးဟာ ကေလးငယ္ေတၾအခၾင့္အေရးနဲႛပတ္သက္႓ပီး ကိုယ္ကဵိႂးစၾန္ႛ အနစ္နာခံ ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့သူေတၾ ဴဖစ္တယ္လိုႛ WCPRCအဖၾဲႚက ထုတ္ေဖာ္ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္္မာႎို္င္ငံက ေဒၝက္တာစင္သီယာေမာင္အေနနဲႛ မဲအမဵားဆံုးမရခဲ့ေပမဲ့ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုကို လက္ခံရရႀိခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဆုေဳကးအေနနဲႛ အေမရိကန္ေဒၞလာ ၃ေသာင္းခၾဲႚ လက္ခံရရႀိမႀာဴဖစ္တယ္လိုႛ WCPRC အဖၾဲႚက RFAကိုေဴပာပၝတယ္။

ထိုင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္ မႀာ ဴမန္မာႎုိ္င္ငံကေန ဒုကၡသညေတၾ္ရဲ့ အေရးကို ကုိယ္ကဵိႂးစၾန္ႛ႓ပီး ေဆာင္႟ၾက္ေပးေနတဲ့ ေဒၝက္တာစင္သီယာေမာင္ဟာ ဒီဆုအဴပင္ အာရႀတိုက္ရဲ့ ႎုိဘယ္လ္ဆုလိုႛ တင္စားခံရတဲ့ မက္ေဆးေဆး ဆုအပၝအဝင္ ကမႝာ ႎို္င္ငံအသီးသီးက ခဵီးဴမၟင့္တဲ့ ဆုေတာ္ေတာ္မဵားမဵားကို ရရႀိခဲ့႓ပီးဴဖစ္ပၝတယ္။

အခုႎႀစ္အတၾက္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ႎိုဘယ္လ္ဆုအတၾက္လည္း အမည္စာရင္း တင္သၾင္းခံရသူ ဴဖစ္ပၝတယ္။ WCPRC က ခဵီးဴမၟင့္တဲ့ဆုနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဆုေပးပၾဲႚအခမ္းအနား အေဳကာင္း RFA မႀ ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔