္ဘဗိတိသ္တွ ပၝလီမန်မြာ ူမန်မာ့အရေးဆြေးေိံြး


2007-10-30
Share

ူမန်မာစစ်အစိုးရက ဆ္ဋိံူပသူမဵားကို အုကမ်းဖက် ိံြိမ်နင်း္ဘဖိခြြဲမမြဵား စတင်ူပလြုပ်္ဘပီး နောက်တနေႛူဖစ်သည့် စက်တင်ဘာ ၂၇ရက်နေႛတြင် လန်ဒန်္ဘမိြႛႚရြိ ူမန်မာသံ႟ုံးရြေႚမြာ စု႟ုံး ကန်ႛကြက် ဆ္ဋိံူပနေုကသူမဵား ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP) ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။ >>

အောက်တိုဘာ ၂၉ရက် တနလဿာနေႛည ၇နာရီကနေ ၉နာရီအထိ ကဵင်းပခဲ့တဲ့ ္ဘဗိတိသ္တွပၝလီမန်ဆြေးေိံြးပြဲမြာ အာဏာရ လေဘာပၝတီအမတ်တေနြဲႛ အတိုက်အခံ ကြန်ဆာဗေးတစ်ပၝတီအမတ်တေကြ ူမန်မာ့အရေးနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး ဆြေးေိံြးခဲ့ုကရာမြာ ူမန်မာစစ်အစိုးရကို ပိုမိုထိရောက်တဲ့ အရေးယူတာမဵိြးတြေ ဆောင်႟ြက်ရေး ဆြေးေိံြးခဵက်တြေ ပၝဝင်ခဲ့ပၝတယ်။

ကုလသမဂ္ဂ လု္ဘံခံြရေးကောင်စီအနေနဲႛ လက်နက်အရောင်းအဝယ် ပိတ်ဆိုႛတာနဲႛ စီးပြားရေးမြာလည်း ရေနံနဲႛသဘာဝဓာတ်ငြေႚကို ထိထိရောက်ရောက် ပိတ်ဆိုႛိံိုင်ရေးတေနြဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး အူပင်းအထန် ဆြေးေိံြးခဲ့ုကပၝတယ်။ အဲဒၝအူပင် အ္ဋိံိယနဲႛ တ႟ုတိံိုင်ငံတေကြိုလည်း ဝေဖန်ခဲ့ုကပၝတယ်။ အထူးသူဖင့် အ္ဋိံိယဟာ ဒီမိုကရေစီံိုင်ငံဋ္ဌကီး ူဖစ်ပၝလဵက်နဲႛ ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ ဒီမိုကရေစီစနစ်ေူပာင်းလဲိံိုင်ရေးအတြက် ထိထိရောက်ရောက် အကူအညီမပေးပဲ စီးပြားရေးကိင်္စတေကြိုသာ အလေးပေးဆောင်႟ြက်နေတယ် လိုႛ ဝေဖန်ခဲ့ုကတာပၝ။ � ္ဘဗိတိနိံိုင်ငံရဲ့ ူမန်မာိံိုင်ငံကို ပေးနေတဲ့အကူအညီတေနြဲႛပတ်သက်္ဘပီးတော့လည်း အခုထက်ပို္ဘပီး ထိရောက်အောင်လုပ်ဖိုႛ၊ နယ်စပ်ဒေသတေမြြာ စစ်အစိုးရရဲ့ အဓမ္ထနေရာေူပာင်းေ႟ြႛတာ ခံနေုကရတဲ့ တိုင်းရင်းသားူပည်သူတြေ၊ လူႛအခြင့်အရေးဆိုင်ရာ ဆောင်႟ြက်နေုကတဲ့ အဖြဲႚတေကြို အကူအညီတြေ ပေးသြားဖိုႛ ဆြေးေိံြးခဲ့ုကပၝတယ်။ ဆြေးေိံြးပြဲကို တက်ရောက် လေ့လာခဲ့တဲ့ NCGUB အဝေးရောက် ႌြန်ႛပေၝင်းအစိုးရအဖြဲႚ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလြယ် ဒေၝက်တာသောင်းထြန်းက အခုလို ေူပာူပပၝတယ်။ � “FGO ပေၝ့နော်၊ ိံိုင်ငူံခားရေးနဲႛ ဓနသဟာယဆိုင်ရာ ဒုတိယဝန်ဋ္ဌကီး မီးစ် မက်ဂ်မန်က ူပန်ဆြေးေိံြးသြားတဲ့အပိုင်းမြာ ္ဘဗိတိန်အနေနဲႛ အခု ဂမ်ဘာရီရဲ့ ခရီးစဉ်ကို သူတိုႛ သေသေခဵာခဵာ အနီးကပ် လေ့လာနေတယ်၊ ရလဒ်တြေ တိတိကဵကဵ ထြက်လာဖိုႛပေၝ့လေ၊ အဲဒီအူပင်ကို ဂမ်ဘာရီအနေနနဲႛ ူမန်မာူပည်ထဲမြာ လိုအပ်တဲ့ အတိုင်းအတာအထိ န္ဘေပီးတော့ လုပ်ငန်း ဆောင်႟ြက်ခြင့်ရဖိုႛ၊ ူဖစိံိုင်လိုႛရြိရင် ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အူမဲတမ်း တည်ရြိမြ လုပ်ဆောင်ဖိုႛပေၝ့။”

“ဒၝတေလြုပ်သလိုပဲ ဒီရလဒ်အပေၞမြာ အေူခခ္ဘံပီးတော့ လုံူခံြရေးကောင်စီမြာလည်းပဲ လက်နက်အရောင်းအဝယ် ပိတ်ဆိုႛမအြထိ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛ ဆြေးေိံြးနေတာတြေ ရြိတယ်၊ ဥရောပသမဂ္ဂဖက်မြာလည်းပဲ မုကာသေးခင်က အရေးယူမြတြေ လုပ်ထားတာတြေ ရြိသလို နောက်ထပ်လည်း ရင်းိံြီးူမၟြပိံြံမြ အသစ်တေကြို ပိတ်ပင်တဲ့ ဥပဒေအူပင်ကို တူခားအရေးယူလိုႛ ရိံိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလည်း သူတိုႛ စဉ်းစားထားတာ ရြိတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းပေၝ့နော်၊ ဆိုတော့ ဒီ ူမန်မာူပည်ရဲ့ ူဖစ်ပေၞမအြနေအထားပေၞမြာ အေူခခ္ဘံပီးတော့ သူတိုႛလုပ်ဆောင်သြားမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်း ေူပာသြားတာ ရြိပၝတယ်။” ဆြေးေိံြးပြဲမြာ ္ဘဗိတိသ္တွ ိံိုင်ငူံခားရေးနဲႛ ဓနသဟာယဆိုင်ရာ လက်ထောက်ဝန်ဋ္ဌကီး မီးစ် မက်မန်းက စီးပြားရေး ပိတ်ဆိုႛမနြဲႛပတ်သက်္ဘပီး စစ်အစိုးရအပေၞ စီးပြားရေးပိတ်ဆိုႛရာမြာ အစိုးရအဖြဲႚဝင်တေနြဲႛ သူတိုႛရဲ့မိသားစုဝင်တေကြို ဦးတည်ရမြာူဖစ်္ဘပီး သာမန်လူထုနဲႛ သာမန်ထုတ်လုပ်မြတေကြို မထိခိုက်အောင် အထူးသတိထား ရမြာ ူဖစ်ေုကာင်း ဆြေးေိံြးခဲ့ပၝတယ်။

အဲဒီလိုပဲ ္ဘဗိတိန်အမတ် မင်္စတာ အင်ဒ႟ူး မစ်ခဵယ်ကလည်း ဆ္ဋိံူပပြဲတေကြို ရက်ရက်စက်စက် ိံြိမ်နင်းခဲ့တဲ့အပေၞ တာဝန်ရိသြူတေကြို ိံိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ် တရား႟ုံး တငိံိုင်ေူခနဲႛပတ်သက်္ဘပီး ေူပာဆိုခဲ့ပၝတယ်။ စစ်အစိုးရတပ်သားတေကြ ဆ္ဋိံူပသူတေကြို ရက်ရက်စက်စက် ႟ိုကိံြက်သတ်ူဖတ်နေပုံတေကြို ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုတေနြဲႛတကြ သက်သေသက္ကာယတြေ ရြိန္ဘေပီးူဖစ်တဲ့အတြက် ဆူဒန်သမတလို ိံိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်တရား႟ုံးကို တငိံိုင်ေူခရြိေုကာင်း၊ အုကမ်းဖက်သူတေကြို ဓာတ်ပုံနဲႛ တိုက်ဆိုင်ထုတ်ဖောိံိုင်ေုကာင်း မင်္စတာ အင်ဒ႟ူး မစ်ခဵယ်က ေူပာဆိုခဲ့ပၝတယ်။ � NCGUB အဝေးရောက် ႌြန်ႛပေၝင်းအစိုးရ ဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ် ဒေၝက်တာ စိန်ဝင်း ကတော့ အခုဆြေးေိံြးပြဲဟာ ူမန်မာိံိုင်ငံအပေၞ ္ဘဗိတိန်ရဲ့ စိတ်ဝင်စားမကြို ူပသလိုက်တာူဖစ်ေုကာင်း ေူပာပၝတယ်။ စကားရည်လုတာမဵိြးမဟုတ်ပဲ အတိုက်အခံဘက်ကရော အစိုးရဘက်ကပၝ ိံြစ်ဖက်စလုံး ညီညီမ္တွမ္တွ ူမန်မာူပည်အရေးကို အာ႟ုံစိုက်တယ်လိုႛ ဆိုပၝတယ်။ ူမန်မာူပည်အရေးဟာ ဒီအတိုင်းဆက်မသြားသင့်၊ မသြားရပဲ ေူပာင်းလဲရမယ်ဆိုတဲ့သဘောကို ေူပာုကတဲ့အေုကာင်း ဒေၝက်တာ စိန်ဝင်းက RFAကို ရြင်းူပပၝတယ်။ NCGUB အဝေးရောက် ႌြန်ႛပေၝင်းအစိုးရ ဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ် ဒေၝက်တာ စိန်ဝင်းူဖစ်ပၝတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလြယ် ဒေၝက်တာသောင်းထြန်းကလည်း ္ဘဗိတိန်ဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ်နဲႛ ိံိုင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီးတေကြိုယ်တိုင် ူမန်မာ့ အိမ်နီးခဵင်းိံိုင်ငံခေၝင်းဆောင်တေနြဲႛ တြေႚဆု္ဘံပီး ူမန်မာိံိုင်ငံကိင်္စ မေးူမန်းလေ့လာခဲ့ုကေုကာင်း ဆြေးေိံြးပြဲမြာ ေူပာဆိုခဲ့ုကတယ်လိုႛ ဆိုပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။

ဆိုက်တခုလုံးသို့