ကမႝာ့ႎုိင္ငံ ၁၈၀ မႀာ ဴမန္မာသည္ အဂတိလုိက္စားမႁ ဒုတိယ အမဵားဆံုး

ကမႝာ့ႎုိင္ငံေပၝင္း ၁၈၀က အဂတိလုိက္စားမႁ အေဴခအေနေတၾကုိ မႀတ္တမ္းဴပႂစု ေကာက္ယူရာမႀာ ဴမန္မာနဲႛ အီရတ္ႎုိင္ငံတုိႛဟာ ဒုတိယအဆုိးဝၝးဆံုး ႎုိင္ငံေတၾဴဖစ္တယ္လုိႛ TI လုိႛေခၞတဲ့ Transparency International ႎုိင္ငံတကာ အဂတိလုိက္စားမႁ ေစာင့္ဳကည့္ေလ့လာေရးအဖၾဲႚက စက္တင္ဘာ ၂၃ရက္ ဒီကေနႛ ေဳကညာ လုိက္ပၝတယ္။
2008-09-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
႓မိႂႚနယ္ေဆး႟ံု လူနာေဆာင္တခု၏ ဴမင္ကၾင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
႓မိႂႚနယ္ေဆး႟ံု လူနာေဆာင္တခု၏ ဴမင္ကၾင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

အဂတိလုိက္စားမႁ အဆုိးဝၝးဆံုးအဴဖစ္ အဆင့္ သုညမႀတ္ကေန အဂတိလုိက္စားမႁ အကင္းမဲ့ဆံုးအဴဖစ္ ၁၀မႀတ္ အထိ ႎုိင္ငံေတၾကုိ အဆင့္လုိက္ ခၾဲဴခားေဖာ္ဴပရာမႀာ ဆုိမားလီးယားႎုိင္ငံက ၁မႀတ္နဲႛ အဆုိးဝၝးဆံုးအဴဖစ္ TI အဖၾဲႚရဲ့ ထုတ္ဴပန္ခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဴမန္မာနဲႛ အီရတ္ႎုိင္ငံတုိႛကေတာ့ ၁ ဒသမ ၃ မႀတ္နဲႛ ဒုတိယ အဆုိးဝၝးဆံုး ႎုိင္ငံေတၾအဴဖစ္ ပၝရႀိဳကပၝတယ္။ စီးပၾားေရးလုပ္ငန္းရႀင္ေတၾနဲႛ ႎုိင္ငံအလုိက္ ေလ့လာသံုးသပ္သူေတၾရဲ့ အကဲဴဖတ္ခဵက္ေတၾေပၞ အေဴခခံ႓ပီး ခုလုိ အမႀတ္ေပး သတ္မႀတ္ေဖာ္ဴပတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အဆင္းရဲဆံုးႎုိင္ငံေတၾမႀာ ေဆး႟ံုေဆးခန္းကစလုိႛ ေသာက္သံုးေရ ရရႀိေရးတုိႛအထိ လာဘ္ေငၾထုိးရတဲ့အတၾက္ အဲဒီႎုိင္ငံေတၾမႀာ အဂတိလုိက္စားမႁဟာ ေသေရး၊ ရႀင္ေရးကိစၤေတၾအထိ အဆင့္ အမဵိႂးမဵိႂး ေတၾႚရတယ္လုိႛလည္း ထုတ္ဴပန္ခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဒီ TI အဖၾဲႚရဲ့ အစီရင္ခံစာထဲမႀာပဲ အဂတိလုိက္စားမႁ အနည္းဆံုး၊ အကင္းဆံုးႎုိင္ငံေတၾအဴဖစ္ ၉ ဒသမ ၃ မႀတ္နဲႛ အသီးသီး သတ္မႀတ္ ေဖာ္ဴပခံရတဲ့ ႎုိင္ငံေတၾကေတာ့ ဒိန္းမတ္၊ ဆၾီဒင္နဲႛ နယူးဇီလန္ ႎုိင္ငံတုိႛ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒုတိယ အသန္ႛရႀင္းဆံုး ႎုိင္ငံအဴဖစ္ စင္ကာပူနဲႛ၊ တတိယ အသန္ႛရႀင္းဆံုး ႎုိင္ငံေတၾအဴဖစ္ ဖင္လန္နဲႛ ဆၾစ္ဇာလန္တုိႛကုိ ေ႟ၾးခဵယ္ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔