အရႀင္ဂမႝီရအား လၾတ္လပ္စၾာ ေဴပာဆိုခၾင့္ဆုခဵီးဴမၟင့္

စက္တင္ဘာ ေ႟ၿဝၝေရာင္ေတာ္လႀန္ေရးကို ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပၝင္းစု႒ကီးရဲ့ ဦးေဆာင္ သံဃာတပၝးဴဖစ္တဲ့ အရႀင္ဂမႝီရကို ႓ဗိတိန္ႎိုင္ငံမႀာ အေဴခစိုက္တဲ့ Index on Censorship မဂၢဇင္းအဖဲၾႚ႒ကီးကေန လၾတ္လပ္စၾာ ထုတ္ေဖာ္ ေဴပာဆိုခၾင့္ဆုကို ဧ႓ပီ ၂၂ရက္ အဂႆၝေနႛက ခဵီးဴမၟင့္ခဲ့ပၝတယ္။ ဒီဆုကို လန္ဒန္႓မိႂႚက သာသနာ့ရံသီ ေကဵာင္းတိုက္က ဆရာေတာ္ ဦးဥတၨရက လက္ခံရယူခဲ့ပၝတယ္။
2008-04-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
စက္တင္ဘာလက မိုးသည္းထဲတၾင္ ေမတၨာပိုႛ စီတန္း႔ကခဵီလာေသာ သံဃာမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ ဴပည္သူမဵား၏ စားဝတ္ေနေရး အကဵပ္အတည္း ေဴဖရႀင္းေပးရန္ သံဃာေတာ္မဵား ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ေတာင္းဆိုမႁသည္ ကမႝာကို အံ့အားသင့္ေစခဲ့သည္။ (Photo: AFP)
စက္တင္ဘာလက မိုးသည္းထဲတၾင္ ေမတၨာပိုႛ စီတန္း႔ကခဵီလာေသာ သံဃာမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ ဴပည္သူမဵား၏ စားဝတ္ေနေရး အကဵပ္အတည္း ေဴဖရႀင္းေပးရန္ သံဃာေတာ္မဵား ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ေတာင္းဆိုမႁသည္ ကမႝာကို အံ့အားသင့္ေစခဲ့သည္။ (Photo: AFP)
AFP

ဒီဆုဟာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ အုပ္ခဵႂပ္မႁေအာက္မႀာ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ ကိုယ့္ဆႎၬကို ထုတ္ေဖာ္ ေဴပာဆိုခၾင့္ရဖိုႛအတၾက္ အနစ္နာခံ တိုက္ပဲၾဝင္ေနသူေတၾကို ႎိုင္ငံတကာကေန ဂုဏ္ဴပႂ ခဵီးဴမၟင့္လိုက္တာပၝ၊၊

အထူးသဴဖင့္ ဴပည္သူေတၾ စားဝတ္ေနေရး ကဵပ္တည္းေနတာကို ေဴဖရႀင္းေပးဖိုႛ စစ္အစိုးရကို ေတာင္းဆိုတဲ့အေနနဲႛ ဴမန္မာသံဃာေတာ္ေတၾဟာ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းေတၾကေန လမ္းမေတၾ ေပၞထၾက္႓ပီး ႓ငိမ္း႓ငိမ္းခဵမ္းခဵမ္း ဆႎၬဴပခဲ့ဳကတာကို ကမႝာဴပည္သူေတၾ တအံတဳသ ဴဖစ္ခဲ့ဳကပၝတယ္။

အခုလို သံဃာေတာ္ေတၾကို ဆုခဵီးဴမၟင့္တဲ့အတၾက္ အားတက္ခဲ့ရ႓ပီးေတာ့ ဴမန္မာဴပည္ ဒီမိုကေရစီေရးအတၾက္ ဆက္လက္ ေဆာင္႟ၾက္သၾားမယ္လိုႛ ဆုကို ကိုယ္စားလက္ခံယူခဲ့တဲ့ လန္ဒန္႓မိႂႚ သာသနာ့ရံသီ ဝိဟာရ ေကဵာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ ဦးဥတၨရက အခုလို မိန္ႛဳကားပၝတယ္။

ဒိုႛလႁပ္ရႀားေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရး တိုက္ပၾဲဟာ မုခဵ ေအာင္ရမယ္ဆိုတာကိုေတာ့ စိတ္ထဲမႀာ ထက္ထက္သန္သန္နဲႛ တကယ့္ကို ခိုင္ခိုင္မာမာ ယံုဳကည္ပၝတယ္။

ဦးဥတၨရ။    ။ “ဴမန္မာဴပည္မႀာ ရႀိေနတဲ့ သံဃာေတာ္ေတၾ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ေမတၨာပိုႛ ဆုေတာင္းဳကတဲ့ ဒီလုပ္ငန္းတခုကေလးတင္ေတာင္မႀ ကမႝာ့ ဴပည္သူဴပည္သားေတၾက အားလံုး သနားဳကင္နာ႓ပီး လူသားခဵင္း စာနာတဲ့အတၾက္ေဳကာင့္ အားေပးဳကေသးတယ္ဆိုလိုႛရႀိရင္ လူသားအားလံုးအတၾက္ အထူးသဴဖင့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေနဳကတဲ့ ပုဂၢိႂလ္ေတၾ၊ ဒီသံဃာေတာ္ေတၾကေန ဦးေဆာင္႓ပီး ဒီပုဂၢိႂလ္ေတၾအတၾက္ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲႛ ဴမန္မာဴပည္မႀာ ဒီမိုကေရစီနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးရေအာင္ ႒ကိႂးပမ္းခဲ့ဳကတာဟာ ကမႝာ့ဴပည္သူဴပည္သားေတၾကပၝ ဒီလို အားေပးေနပၝကလားဆိုတာကို ဘုန္း႒ကီးတိုႛ စိတ္ထဲမႀာ အဲဒီလို ခံစားမိ႓ပီးေတာ့ ဘုန္း႒ကီးတိုႛရဲ့ လုပ္ငန္းဟာ ဒိုႛလႁပ္ရႀားေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရး တိုက္ပၾဲဟာ မုခဵ ေအာင္ရမယ္ဆိုတာကိုေတာ့ စိတ္ထဲမႀာ ထက္ထက္သန္သန္နဲႛ တကယ့္ကို ခိုင္ခိုင္မာမာ ယံုဳကည္ပၝတယ္။”

Index on Censhoship မဂၢဇင္းအဖဲၾႚ႒ကီးကေန ႎိုင္ငံတကာမႀာ လၾတ္လပ္စၾာ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုခၾင့္အတၾက္ တိုက္ပဲၾဝင္ေနသူေတၾကို ႎႀစ္စဥ္ခဵီးဴမၟင့္တာဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔