စီးပၾားေရးပိတ္ဆိုႛအေရးယူမႁ အကဵိႂးမဴဖစ္ေဳကာင္း ဟၾန္ဆန္ေဴပာဳကား

2007-12-06
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

hun_sen_thein_sein_2007_200.jpg
ဴမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္သစ္ ဴဖစ္လာ႓ပီးေနာက္ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သိန္းစိန္ (ယာ)သည္ ကေမႝာဒီယားႎိုင္ငံသိုႛ သၾားေရာက္၍ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဟၾန္ဆန္(ဝဲ)ႎႀင့္ ႎိုဝင္ဘာ ၃၀ရက္ေနႛက ေတၾႚဆံုေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ႎုိင္ငံေရးအေဴပာင္းအလဲေတၾဴဖစ္ေပၞဖုိႛ ဖိအားေပး ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိႛတဲ့နည္းက အကဵိႂး ဴဖစ္ထၾန္းမႀာ မဟုတ္ဘူးလုိႛ ကေမႝာဒီးယား ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဟၾန္ဆန္က ဒီဇင္ဘာ ၅ရက္ ဗုဒၭဟူးေနႛက ထပ္မံေဴပာဳကားလုိက္ပၝတယ္။

စစ္အစုိးရကုိ ဖိအားေပးေနလုိႛ ႎုိင္ငံေရး အေဴပာင္းအလဲေတၾ ဴဖစ္လာမႀာမဟုတ္ဘူး၊ စီးပၾားေရးပိတ္ဆုိႛအေရးယူမႁဟာ ဘာအကဵိႂးရလဒ္မႀမရႀိပဲ ဆင္းရဲတဲ့ဴပည္သူေတၾကုိထပ္မံ အခက္ေတၾႚေစမႀာသာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ဖႎၾမ္းပင္မႀာ ဴပႂလုပ္တဲ့ ဖၾံႚ႓ဖိႂးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ ေဆၾးေႎၾးပဲၾတခုမႀာ သူက ေဴပာသၾားပၝတယ္။

စက္တင္ဘာလ သံဃာေတာ္ေတၾဦးေဆာင္တဲ့ ဴပည္သူလူထု ဆႎၬဴပပဲၾေတၾကုိ စစ္တပ္က အဳကမ္းဖက္ ႎႀိမ္နင္းခဲ့တဲ့အတၾက္ အေမရိကန္နဲႛ ဥေရာပ သမဂၢတုိႛက စီးပၾားေရး ပိတ္ဆုိႛအေရးယူတာေတၾကုိ တုိးဴမၟင့္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ရက္သတၨပတ္အတၾင္း ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢအထူး ကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီ ကေမႝာဒီးယားကုိ သၾားေရာက္စဥ္က ပိတ္ဆုိႛအေရးယူတာေတၾကုိ ေရႀာင္ရႀားဖုိႛ၊ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲႛ ကုလသမဂၢနဲႛထိထိေရာက္ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္႓ပီး ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္မႁေတၾကုိ ဴမန္ဴမန္ဆန္ဆန္လုပ္ေဆာင္ဖုိႛ လုိအပ္မယ္လုိႛ သူကေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။ တုိင္းဴပည္ထဲမႀာရႀိတဲ့ ကုမၳဏီေတၾနဲႛ ဴမန္မာစစ္အစုိးရ အေနနဲႛ ဆက္႓ပီး စီးပၾားေရး လုပ္ငန္းေတၾကုိ လုပ္ကုိင္သၾားမႀာပၝလုိႛလည္း ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ဟၾန္ဆန္က အဲဒီေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ ထိန္းသိမ္းထားရာကေန လၿတ္ေပး႓ပီး ႎုိင္ငံေရးဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲမႁနဲႛ အမဵိႂးသားဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတၾမႀာ သူမကုိ ပၝဝင္ေစဖုိႛ ကုိလည္း မစၤတာ ဂမ္ဘာရီက ေတာင္းဆုိတုိက္တၾန္းခဲ့ပၝတယ္။

အဲဒီ ရက္ပိုင္းကပဲ စစ္အစုိးရဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး သိန္းစိန္ဟာ ကေမႝာဒီးယားကုိ သၾားေရာက္ခဲ့႓ပီး၊ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ဟၾန္ဆန္နဲႛ ေတၾႚဆံုရာမႀာ၊ ဴမန္မာႎုိင္ငံအေပၞ ပိတ္ဆုိႛအေရးယူထားတဲ့ ကိစၤေတၾနဲႛ ပတ္သက္လုိႛလည္းေဆၾးေႎၾးခဲ့ ပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔