အႎၩရာယ္ဴဖစ္ေစသည့္ႎိုႛမႁန္ႛမဵား ဴပန္သိမ္းယူေရး႒ကိႂးပမ္း

တ႟ုတ္ႎုိင္ငံက ထုတ္လုပ္တဲ့ ကေလးေတၾကို အႎၩရာယ္ဴဖစ္ေစတဲ့ ႎိုႛမႁန္ႛ နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဴပႍနာေတၾ ဴဖစ္ေနခဵိန္မႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံ အပၝအဝင္ ႎိုင္ငံတခဵိႂႚကို တ႟ုတ္ႎုိင္ငံက တင္သၾင္းတဲ့ ႎိုႛမႁန္ႛေတၾကို ဴပန္သိမ္းဖိုႛ ကုမၯဏီ၂ခုက ႒ကိႂးပမ္းေနတယ္လိုႛ စံုစမ္းသိရႀိရပၝတယ္။
2008-09-17
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အႎၩရာယ္ ဴဖစ္ေစသည့္ ဓာတုပစၤည္းမဵား ပၝဝင္သည္ဟု မသကႆာေသာ ႎိုႛမႁန္ႛ အမဵိႂးအစား အားလံုးကို တ႟ုတ္ႎိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း ဟူေဘခ႟ိုင္ ဝူဟန္႓မိႂႚရႀိ ကုန္တိုက္တခုတၾင္ စက္တင္ဘာ ၁၇ရက္ေနႛက ဴပန္သိမ္းေနဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
အႎၩရာယ္ ဴဖစ္ေစသည့္ ဓာတုပစၤည္းမဵား ပၝဝင္သည္ဟု မသကႆာေသာ ႎိုႛမႁန္ႛ အမဵိႂးအစား အားလံုးကို တ႟ုတ္ႎိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း ဟူေဘခ႟ိုင္ ဝူဟန္႓မိႂႚရႀိ ကုန္တိုက္တခုတၾင္ စက္တင္ဘာ ၁၇ရက္ေနႛက ဴပန္သိမ္းေနဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

အဲဒီ အႎၩရာယ္ဴဖစ္ေစတဲ့ ႎိုႛမႁန္ႛေတၾ ထုတ္လုပ္တဲ့ အထဲမႀာ တ႟ုတ္ႎိုင္ငံက အ႒ကီးဆံုး ႎုိႛမႁန္ႛကုမၯဏီ႒ကီး အပၝအဝင္ ကုမၯဏီေပၝင္း သံုးခုပၝေနတယ္လိုႛ ေဘဂဵင္းက လာတဲ့ သတင္းေတၾ အရသိရပၝတယ္။

ႎိုႛမႁန္ႛထဲမႀာ မယ္လမင္းလိုႛေခၞတဲ့ မကၾဲႎိုင္တဲ့ အိုးခၾက္ပန္းကန္ေတၾကို ဴပႂလုပ္ရာမႀာ သံုးတဲ့ ဓာတုပစၤည္းကို သံုးတာေဳကာင့္ ႎိုႛမႁန္ႛ ေသာက္သံုးမိတဲ့ ကေလးေတၾ အႎၩရာယ္ ဴဖစ္ေနတာပၝ။ ခုဆို တ႟ုတ္ဴပည္တၾင္းမႀာ ေသဆံုးသူ ကေလးသံုးဦးရႀိ႓ပီး နာမကဵန္းဴဖစ္တဲ့ ကေလးက ၆၀၀၀ေကဵာ္ သၾား႓ပီလိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ဒီႎိုႛမႁန္ႛေဳကာင့္ ေကဵာက္ကပ္မႀာ ေကဵာက္တည္တဲ့ ေရာဂၝရသူ ကေလးေပၝင္းက တရာ့ ငၝးဆယ္ေကဵာ္႓ပီလိုႛ သိရပၝတယ္။

တ႟ုတ ္ကဵန္းမာေရးဝန္႒ကိီး အဆိုအရ နာမကဵန္းဴဖစ္႓ပီး ေဆး႟ံုေရာက္လာတဲ့ ကေလးေတၾ ပို႓ပီး မဵားလာႎိုင္တဲ့ အေနအထား ရႀိတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ခုဆို ႎိုႛမႁန္ႛေဳကာင့္ အႎၩရာယ္ဴဖစ္သူေတၾကို အခမဲ့ ေဆးကုသခၾင့္ေပးထား႓ပီး သက္ဆိုင္ရာကို အေဳကာင္းဳကားဖိုႛ အေရးေပၞတယ္လီဖံုး လိုင္းတခုလည္း ဖၾင့္ထားတယ္လိုႛ ဝန္႒ကီးက ေဴပာပၝတယ္။

အဲဒီကုမၯဏီေတၾထဲက ဂၾမ္ေဒၝင္းဴပည္နယ္မႀာအေဴခစိုက္ထားတဲ့ Yashili ႎိုႛမႁန္ႛေတၾဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို တင္သၾင္းေနတာဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံက ကေလးသူငယ္ေတၾေရာ ေကဵာက္ကပ္မႀာ ေကဵာက္တည္တဲ့ ေဝဒနာေတၾ ခံစားေနရ႓ပီလား ဆိုတာလည္း စူးစမ္းေလ့လာစရာ ဴဖစ္လာပၝတယ္။

ဒၝေဳကာင့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ သံုးစၾဲေနတဲ့ ႎိုႛမႁန္ႛေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး တစံုတရာ သိရေအာင္ ရန္ကုန္႓မိႂႚက လုပ္ငန္းရႀင္ အမဵိႂးသမီးတဦးကို RFAမႀ ကိုေနရိန္ေကဵာ္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္း ထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔