အမိန္ႚအတိုင္း ဳကံမစိုက္ေသာ ဝၝခင္းမဵား ဖဵက္ဆီးခံရ

ကာကၾယ္ေရးဝန္႒ကီးဌာနပိုင္ သဳကားစက္အတၾက္ အမိန္ႛေပးထားတဲ့ အတိုင္း ဳကံမစိုက္ေပးတဲ့ ေတာင္သူေတၾရဲ့ ဝၝခင္းေတၾကို အတင္းဝင္ေရာက္ ဖဵက္ဆီးခံရတယ္လိုႛ ေအာင္လံ႓မိႂႚနယ္က ေတာင္သူဦး႒ကီးေတၾက RFAကို ေဴပာပၝတယ္။
2008-09-22
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
စိုက္ပဵိႂးေရးအတၾက္ ႎၾားႎႀင့္ဖက္၍ ထၾန္ယက္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဴမန္မာ ေတာင္သူလယ္သမား သားအဖ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
စိုက္ပဵိႂးေရးအတၾက္ ႎၾားႎႀင့္ဖက္၍ ထၾန္ယက္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဴမန္မာ ေတာင္သူလယ္သမား သားအဖ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ကာကၾယ္ေရးဝန္႒ကီးဌာနပိုင္ ေအာင္လံ႓မိႂႚနယ္ရႀိ ႟ံုးဆိပ္ အမႀတ္-၅-သဳကားစက္အတၾက္ မေကၾးတုိင္း ေအာင္လံ႓မိႂႚနယ္နဲႛ ေကဵာက္ပန္းေတာင္း ႓မိႂႚနယ္ ၂ခုေပၝင္းမႀာ ဳကံစိုက္ေပးရတဲ့ ေဴမ ဧက တေသာင္းနီးပၝးေလာက္ ရႀိတယ္လိုႛ သိရႀိရပၝတယ္။ သဳကားစက္အတၾက္ ဳကံမစိုက္ပဲ ဝၝစိုက္ပဵိႂးတဲ့ ေတာင္သူေတၾရဲ့ ဝၝခင္းေတၾကို စက္တင္ဘာလ ၁၉ရက္ေနႛက ေဴမထိုးစက္႒ကိီး ႎႀစ္စီးနဲႛ စတင္ ဖဵက္ဆီးခဲ့တာပၝ။ အဖဵက္ဆီးခံရတဲ့ ဝၝခင္းေတၾဟာ ေအာင္လံ႓မိႂႚနယ္ ေညာင္ပင္္ဝိုင္းအုပ္စုက ဝၝခင္းေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ေအာင္လံ႓မိႂႚနယ္အတၾင္း ဳကံစိုက္ပဵိႂးဖိုႛ သတ္မႀတ္ထား႓ပီး ဝၝစိုက္ပဵိႂးထားတဲ့ ဧက စုစုေပၝင္း ရာဂဏန္းခန္ႛရႀိတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ေတာင္သူေတၾကို အာဏာပိုင္ေတၾ ၂၀၀၇ခုႎႀစ္ကတည္းက သဳကားစက္အတၾက္ ကုန္ဳကမ္းဴဖစ္တဲ့ ဳကံစိုက္ပဵိႂးခိုင္းခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ဳကံပင္ေတၾ မေအာင္ဴမင္တာေဳကာင့္ အခုႎႀစ္မႀာ ဳကံမစိုက္ပဲ ဝၝစိုက္ပဵိႂးတာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ေတာင္သူေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ ခုလိုအဓမၳ ဳကံစိုက္ပဵိႂးခိုင္းတဲ့ အတၾက္ ၂၀၀၈ခုႎႀစ္ ဇၾန္လအတၾင္းက ေကဵး႟ၾာအခဵိႂႚက ILO အဖၾဲႚကို တိုင္ဳကားခဲ့တယ္လိုႛလည္း သိရပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့ တဲ့ စက္တင္ဘာလဆန္းပိုင္းက ေနဴပည္ေတာ္က ဗိုလ္ခဵႂပ္တဦးကိုယ္တိုင္ ေတာင္သူေတၾနဲႛ လာေရာက္ေတၾႚဆံု႓ပီး ေစဵးပိုေပးမယ္၊ ဳကံစိုက္ပၝလိုႛ ေဴပာခဲ့တယ္လိုႛ ေညာင္ပင္ဝိုင္း႟ၾာက ေတာင္သူတဦးက ေဴပာဴပပၝတယ္။

ကာကၾယ္ေရးဝန္႒ကီးဌာနပိုင္ သဳကားစက္အေနနဲႛ ၂၀၀၃ခုႎႀစ္ကထဲက စတင္လည္ပတ္ေနတာဴဖစ္ဴပိီး ကုန္ဳကမ္း မရတာေဳကာင့္ အ႟ႁံးေပၞေနတယ္လိုႛ ေဒသခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ ေဒသခံေတၾရဲ့ အဆိုအရ သဳကားစက္မႀာ အလုပ္သမား ၃၀၀၀ေကဵာ္ရႀိ႓ပီး တႎႀစ္မႀာ ႎႀစ္လခန္ႛသာ စက္႟ံုလည္ပတ္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဝၝခင္းေတၾ အဖဵက္ခံရတဲ့ ေတာင္သူဦး႒ကီးတဦးကို RFAမႀ ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ေတာင္သူတဦးႎႀင့္ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔