ေျခဥမျပင္ဘဲ အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ထိုးရင္ အစိုးရသာ အက်ိဳးရွိ္မယ္လို႔ အဖြဲ႕စံု ေျပာ

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို မျပင္ဆင္ဘဲ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၾက မယ္ဆိုရင္ အစိုးရအတြက္သာ အက်ိဳးရွိမွာျဖစ္ေၾကာင္း ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔ေတြက သေဘာထားေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

ျပင္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အျမင္သေဘာထားဖလွယ္ပြဲကို စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဂၤလာရာမ ပါဠိတကၠသိုလ္မွာ က်င္းပခဲ့စဥ္

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို မျပင္ဆင္ဘဲ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၾကမယ္ဆိုရင္ အစိုးရအတြက္သာ အက်ိဳးရွိမွာျဖစ္ေၾကာင္း ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔ေတြက သေဘာထားေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဂၤလာရာမ ပါဠိတကၠသိုလ္မွာ မေန႔ကက်င္းပခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ သေဘာထားဖလွယ္ပဲြ မွာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ အရပ္ဘက္အဖဲြ႔ ၃၀ေက်ာ္ ေဆြးေႏြးၿပီး ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ ညီညြတ္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဒးဗစ္လွျမင့္က ေျပာပါတယ္။

"ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက တပ္ကေနၿပီးေတာ့ အကုန္လံုးေပါ့ေနာ္ ယူထားတဲ့အပိုင္း ရွိတယ္၊ ဒီလိုစစ္တပ္ကေနၿပီးေတာ့ ပါဝင္ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဦးစီးဦးေဆာင္ယူထားတဲ့ ဥပေဒမ်ဳိးနဲ႔ သြားမယ္ဆိုရင္ ဒီမိုကရက္တစ္ႏိုင္ငံတစ္ရပ္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမျဖစ္ပဲနဲ႔ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဘယ္ေတာ့မွတည္ေဆာက္လို႔ မရႏိုင္ဘူး၊ တပ္ကေနၿပီးေတာ့ ႀကီးစိုးထားတဲ့ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒနဲ႔ သြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မရရွိႏိုင္ပါဘူး"

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို မျပင္ဆင္ဘဲ ဒါမွမဟုတ္ အသစ္မေရးဘဲ တစ္နုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ NCA ကို လက္မွတ္ေရးထိုးမယ္ဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစတယ္လို႔လည္း ေၾက ညာခ်က္မွာပါရိွပါတယ္။

အဲဒီေၾကညာခ်က္ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသား အဆင့္ျမွင့္ညိွႏွဳိင္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ေတြထံ ဒီေန႔ ေပးပို႔မယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အခမ္းအနားကို သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္၊ ကယန္းျပည္သစ္ပါတီ၊ ၁၉၉၀ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအဖဲြ႔၊ ညီညြတ္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ စတဲ့အဖဲြ႔ေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးရာမွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အားလံုးပါဝင္ခြင့္ရဖိ႔ု တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ ၈ ဦးက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ ဒီေန႔ ေတြ႔ဆံုညိွႏွဳိင္းၾကမယ္လို႔သိရပါတယ္။