ေဳကာ္ဴငာထဲတၾင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးကို လူသတ္သမားဟု စာဝႀက္ဴဖင့္ေဖာ္ဴပ

2007-07-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

killer_than_shwe_ad_200px.jpg
အဂႆလိပ္ဘာသာဴဖင့္ ထုတ္ေဝေသာ Myanmar Timesဂဵာနယ္တၾင္ ဒိန္းမတ္မႀ အဖၾဲႚတခုက ထည့္သၾင္း ေဖာ္ဴပခဲ့ေသာ ေဳကာ္ဴငာ ဴဖစ္ပၝသည္။ မဵဥ္းအနီ တားထားေသာ စာလံုးမႀာ အမႀတ္တမဲ့ ဆိုလ႖င္ ဒိန္းမတ္စာလံုးဴဖင့္ တူေသာ္လည္း ေဴပာင္းဴပန္ဖတ္လ႖င္ killer than shwE (လူသတ္သမား သန္းေ႟ၿ)ဟု ေရးထားဴခင္း ဴဖစ္သည္။ (RFA image) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

အဂႆလိပ္ဘာသာနဲႛ ထုတ္ေဝတဲ့ အခုအပတ္ထုတ္ Myanmar Times သတင္းဂဵာနယ္ထဲမႀာ ဒိန္းမတ္ႎိုင္ငံ အေဴခစိုက္အဖၾဲႚတဖၾဲႚက ထည့္သၾင္းလိုက္တဲ့ ေဳကာ္ဴငာေဳကာင့္ ထုတ္ေဝ႓ပီး ဴမန္မာတိုင္းမ္ ဂဵာနယ္ေတၾကို ဇူလိုင္ ၂၄ရက္ ဒီကေနႛ ေနႛလည္ပိုင္းကစ႓ပီး ဆိုင္ေတၾကေန လိုက္သိမ္းေနပၝတယ္။

Myanmar Timesမႀာ ထည့္သၾင္းတဲ့ ေဳကာ္ဴငာမႀာ ဒိန္းမတ္စာလိုႛ ထင္မႀတ္စရာ အဂႆလိပ္စာသားတခဵိႂႚ ပၝရႀိ႓ပီး အဲဒီစာကို ေဴပာင္းဴပန္ဴပန္ဖတ္မယ္ဆိုရင္ Killer Than Shwe ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿကို လူသတ္သမားလိုႛ ေရးထားတာဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီေဳကာ္ဴငာနဲႛပတ္သက္႓ပီး ဴမန္မာသတင္းစဥ္နဲႛ စာေပစိစစ္ေရးေတၾမႀာ ေတာ္ေတာ္ေလးကို အလုပ္႟ႁပ္သၾားေဳကာင္း စာေပစိစစ္ေရးကလည္း Myanmar Times အယ္ဒီတာအဖၾဲႚကို ေခၞယူေတၾႚဆံုမႁေတၾ ရႀိေဳကာင္း သတင္းရပၝတယ္။ ဒီကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး Myanmar Timesဂဵာနယ္က တစံုတရာ ေဝဖန္ေဴပာဆိုဴခင္း မရႀိပၝဘူး။

ဒီကေနႛ ေနႛလည္ပိုင္းမႀာေတာ့ Myanmar Times အယ္ဒီတာအဖၾဲႚ အစည္းအေဝးလုပ္႓ပီး ဆိုင္ေပၞေရာက္ေနတဲ့ စာအုပ္ေတၾကို ဴပန္႓ပီး သိမ္းယူေနတာဴဖစ္ပၝတယ္။

Myanmar Times သတင္းဂဵာနယ္ဟာ အရင္က စစ္ေထာက္လႀမ္းေရးက ႒ကိႂးကိုင္ထားတဲ့ သတင္းဂဵာနယ္အဴဖစ္ နာမည္႒ကီးသလို ပၾင့္ပၾင့္လင္းလင္း ေရးသားရဲတယ္ဆိုတဲ့ ေဝဖန္မႁေတၾလည္း ရႀိပၝတယ္။ ဂဵာနယ္ကို ဴမန္မာဘာသာနဲႛ အဂႆလိပ္ဘာသာႎႀစ္မဵိႂးနဲႛ ထုတ္ေဝေနတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎို္င္ငံက စာေပစိစစ္ေရးအေနနဲႛ ဴပည္တၾင္းထုတ္ ဂဵာနယ္နဲႛ မဂၢဇင္းေတၾမႀာ ႎုိင္္ငံေရးနဲႛပတ္သက္႓ပီး သေရာ္ေဴပာင္ေလႀာင္ေရးသားတဲ့ ကာတၾန္းနဲႛကဗဵာေတၾကို အထူး ဂ႟ုစိုက္ဳကည့္စိစစ္ေနတာမဵိႂးေတာ့ ရႀိပၝတယ္။ အရင္ မဆလ အစိုးရလက္ထက္ ၁၉၇၀ ႎႀစ္မဵား အခဵိန္က ထုတ္ေဝခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္ ဝိဇၦာနဲႛ သိပၯံတကၠသိုလ ္ႎႀစ္လယ္မဂၢဇင္း တေစာင္ရဲ့ မဵက္ႎႀာဖံုးမႀာလည္း စစ္တပ္က ေကဵာင္းသားေတၾကို သတ္ဴဖတ္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၯာယ္ ေဖာ္လိုႛ ရတဲ့ ပန္းခဵီတခု ေဖာ္ဴပခဲ့တာေဳကာင့္ အုတ္ဳသေသာင္းနင္း ဴဖစ္ခဲ့ရဘူးပၝတယ္။

ဒီသတင္းနဲႛပတ္သက္႓ပီး RFAမႀ ဦးတင္ေအာင္ခိုင္နဲႛ ဦးကိုကိုေအာင္တိုႛက ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔