မုန္တိုင္းသင့္ေဒသတၾင္ ေသၾးလၾန္တုပ္ေကၾး ကာကၾယ္ေရး ေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္ခဲ့

ဴမန္မာႎိုင္ငံက မုန္တိုင္းသင့္ေဒသမႀာ ေသၾးလၾန္တုပ္ေကၾးေရာဂၝ ကာကၾယ္ေရးကို တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္ခဲ့တယ္လိုႛ ကုလသမဂၢ ကေလးမဵားရန္ပံုေငၾအဖၾဲႚ (UNICEF) က ကဵန္းမာေရးနဲႛ အာဟာရဆိုင္ရာ အ႒ကီးအကဲ အိုဆာမူ ခုနီအိ Osamu Kunii က ေဴပာပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ေရာဂၝအႎၩရာယ္ေတာ့ ရႀိေသးတယ္လိုႛလဲ သတိေပးလိုက္ ပၝတယ္။
2008-08-25
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဌက္ဖ်ားေရာဂါျဖစ္ေစတဲ့ ျခင္ကိုေတြ႕ရစဥ္
ဌက္ဖ်ားေရာဂါျဖစ္ေစတဲ့ ျခင္ကိုေတြ႕ရစဥ္
Photo: RFA

ေသၾးလၾန္တုပ္ေကၾးေရာဂၝနဲႛပတ္သက္လိုႛ မႎႀစ္ကအေဴခအေနနဲႛ ႎႁိင္းယႀဥ္႓ပီးေဴပာရရင္ ဒီႎႀစ္ထဲ ေရာဂၝဴဖစ္ပၾားမႁ အေတာ္နည္းပၝးသၾားတာ ေတၾႚရတဲ့အတၾက္ ႎိုင္ႎိုင္နင္းနင္း ကိုင္တၾယ္ႎိုင္ဟန္တူေဳကာင္း မစၤတာ ခုနီအိက ရန္ကုန္႓မိႂႚက IRIN သတင္းနဲႛ သုေတသန ဌာနကို ေဴပာပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ အိုဆာမူက ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္လ အစီရင္ခံစာအရ ေသၾးလၾန္တုပ္ေကၾးေရာဂၝ ဴဖစ္ပၾားႎႁန္း ေလဵာ့ကဵသၾားခဲ့ေဳကာင္း၊ အရင္ကဆိုရင္ ဒီရာသီဟာ ေသၾးလၾန္တုပ္ေကၾးေဳကာင့္ ေသဆံုးသူ အမဵားအဴပား ရႀိတတ္ေဳကာင္း ေဴပာပၝတယ္။

မုန္တုိင္းကဵခဲ့တဲ့အတၾက္ ဴခင္ေပၝက္ပၾားမႁ ပိုမိုဴဖစ္ေစခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ မုန္တိုင္းေနာက္ပိုင္း ဴဖစ္လာတဲ့ အိုးကၾဲေတၾ၊ ေမဵာလာတဲ့သံပံုးေတၾ၊ ပုလင္းခၾံေတၾ၊ ေလႀပဵက္ေတၾ၊ အမိုးေဟာင္း ေတၾစတဲ့ အမိႁက္သ႟ိုက္ေတၾမႀာ တင္ေနတဲ့ေရ ေတၾဟာ ဴခင္ေတၾ ေပၝက္ပၾားခိုေအာင္းဖိုႛ ဴဖစ္ေစ ပၝတယ္။

ဴပည္သူေတၾဟာ ညဖက္အိပ္ခဵိန္မႀာ ဴခင္ေထာင္ေတၾနဲႛ အိပ္စက္တဲ့အတၾက္ ဴခင္ကိုက္တဲ့ ဒဏ္ကေန ေရႀာင္ႎို္င္လိုႛ ငႀက္ဖဵားဴဖစ္မဲ့ အႎၩရာယ္ကေန ကာကၾယ္ႎိုင္ေပမဲ့၊ ေသၾးလၾန္တုပ္ေကၾး ကူးစက္ေစတဲ့ဴခင္ဟာ ေနႛဖက္မႀာ ကိုက္တာ ဴဖစ္လုိႛ ေရာဂၝ ရေစတယ္လိုႛလဲ အဲဒီ UNICEF က ကဵန္းမာေရးနဲႛ အာဟာရဆိုင္ရာအ႒ကီးအကဲ မစၤတာ ခုနီအိက ေဴပာပၝတယ္။

ကဵန္းမာေရးဝန္႒ကီး လက္ေအာက္ခံ ေသၾးလၾန္တုပ္ေကၾး ေရာဂၝႎႀိမ္နင္းေရးဌာနရဲ့ အစီရင္ခံစာအရ ဒီႎႀစ္ ဇန္နဝၝရီလကေန ေမလထိ မုန္တိုင္းသင့္ေဒသေတၾမႀာ ေရာဂၝဴဖစ္ပၾားသူ ၂၁၀၀ေကဵာ္ ရႀိတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ပံုမႀန္အားဴဖင့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ မိုးဦးကဵရာသီကေနစ႓ပီး ေသၾးလၾန္တုပ္ေကၾးေရာဂၝဴဖစ္ပၾားႎႁန္း အထၾတ္အထိပ္ ေရာက္တတ္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္မႀာ တႎိုင္ငံလံုး စာရင္းဇယားေတၾအရ ေသၾးလၾန္တုပ္ေကၾးဴဖစ္ပၾားသူ တေသာင္းခၾဲ ေလာက္ရႀိ႓ပီး၊ အဲဒီထဲကေရာဂၝသည္ ၁၀၀ ဝန္းကဵင္က ေသဆံုးသၾားခဲ့ေဳကာင္း ကဵန္းမာေရးဝန္႒ကီးဌာနရဲ့ သတင္းရပ္ကၾက္ကေန သိရပၝတယ္။

အဲဒီလို ေရာဂၝဴဖစ္ပၾားမႁေတၾမႀာ ရန္ကုန္တိုင္းအတၾင္း ဴဖစ္ပၾားႎႁန္းဟာ တႎိုင္ငံလံုးအတိုင္း အတာရဲ့ ၃၅ ရာခိုင္ႎႁန္းရႀိ႓ပီး၊ ကဵန္ အဴဖစ္အမဵားဆံုးေဒသေတၾကေတာ့ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ မၾန္ဴပည္နယ္နဲႛ မႎၩေလးတိုင္းတိုႛ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဆက္လက္႓ပီးေတာ့လဲ UNICEF ကဵန္းမာေရးနဲႛ အာဟာရဆိုင္ရာ အ႒ကီးအကဲ အိုဆာမူ ခုနီအိက ဴမန္မာႎိုင္ငံက ဴမႃနီစပယ္အာဏာပိုင္ေတၾအေနနဲႛ ဴခင္ေတၾ ေပၝက္ပၾားခိုေအာင္းရာ ေနရာေတၾကို ရႀင္းလင္း သုတ္သင္မႁေတၾ မလုပ္ရင္ ေသၾးလၾန္ တုပ္ေကၾးေရာဂၝ အ႒ကီးအကဵယ္ ထပ္ဴဖစ္လိမ့္မယ္လိုႛ သတိေပး ေဴပာဆိုလိုက္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔