မံု႟ၾာ႓မိႂႚမႀာ ေသၾးလၾန္တုပ္ေကၾးေရာဂၝ အဴဖစ္မဵား

လၾန္ခဲ့တဲ့ ႎႀစ္လေလာက္ကတည္းက အခုအခဵိန္ထိ စစ္ကိုင္းတိုင္း မံု႟ၾာ႓မိႂႚမႀာ ေသၾးလၾန္တုပ္ေကၾး အဴဖစ္မဵားေနတာေဳကာင့္ ေဒသခံ ဴပည္သူလူထုေတၾသာမက ကဵန္းမာေရးလုပ္သားေတၾပၝ ထိတ္လန္ႛေနဳကတယ္လိုႛ မံု႟ၾာ႓မိႂႚခံ ဆရာဝန္ တဦးက ေဴပာပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ ေသၾးလၾန္တုပ္ေကၾးဴဖစ္ပၾား တယ္လိုႛ ယူဆရတဲ့သူ အမဵားစုဟာ အဴပင္ေဆးခန္းေတၾမႀာထက္ ေဆး႟ံုကိုခဵက္ဴခင္း တက္ကုသေနတယ္လိုႛ ေဒသခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။
2008-07-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ ေကဵာင္းအေဆာက္အအံုတခုတၾင္ ၂၀၀၇ခုႎႀစ္ ဇၾန္လ ၁၅ရက္ေနႛက ကဵန္းမာေရး လုပ္သားတဦး ဴခင္ေဆးဖဵန္းေနစဥ္ ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ ေကဵာင္းအေဆာက္အအံုတခုတၾင္ ၂၀၀၇ခုႎႀစ္ ဇၾန္လ ၁၅ရက္ေနႛက ကဵန္းမာေရး လုပ္သားတဦး ဴခင္ေဆးဖဵန္းေနစဥ္ ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

မိုးရာသီမႀာ အဴဖစ္မဵားတဲ့ ေသၾးလၾန္တုပ္ေကၾးေရာဂၝဟာ စစ္ကိုင္းတိုင္း မံု႟ၾာ႓မိႂႚမႀာ မႎႀစ္ကလည္း ဴဖစ္ပၾား ခဲ့ေပမဲ့ အခုႎႀစ္ ပိုဆိုးေနတယ္လိုႛ ႓မိႂႚခံ ေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ ေလာေလာဆယ္ ေရာဂၝအဴဖစ္မဵားေနတဲ့ အေဴခအေနကို မံု႟ၾာ႓မိႂႚ အဴပင္ ပုဂၢလိက ေဆးခန္းတခုက တာဝန္ကဵ ဆရာမတဦးက အခုလို ေဴပာပၝတယ္။

တာဝန္ကဵ ဆရာမ။     ။ စဴဖစ္တာကေတာ့ ၂ လေလာက္ေတာ့ ရႀိ႓ပီ ၊ ကေလးေတၾ ဴဖစ္ေနတာေတာ့ ဳကားေနရတယ္၊ ေသၾးလၾန္တုပ္ေကၾးေတၾက ေဆး႟ံုမႀာပဲ မဵားတာဆိုေတာ့ ကဵမတိုႛက ဳကားရသေလာက္ပဲသိတာ၊ ေသဆံုးတာေတၾလည္း ဳကားေနတာပဲ ဘယ္ေလာက္ရယ္ေတာ့မသိဘူး ေသေတာ့ေသေနဳကတာပဲ ၊ ႓မိႂႚေပၞက ကေလးေတၾလည္း ဴဖစ္ေနတာပဲ ေဆး႟ံုမႀာပဲ မဵားတယ္ ဘာဴဖစ္လိုႛလည္းဆိုေတာ့ ကေလးေတၾက လိုအပ္ရင္ ေဆးသၾင္းတာတိုႛ လုပ္ဳကတယ္။

မံု႟ၾာ႓မိႂႚမႀာ အဴပင္ပုဂၢလိက ေဆးခန္းအမဵား အဴပား ရႀိေပမဲ့ ေသၾးလၾန္တုပ္ေကၾး လူနာေတၾကိုေတာ့ ေဆး႟ံု႒ကီးကိုပဲ သၾားဖိုႛ ႌၿန္ဳကားတာမဵားပၝတယ္။ ေသၾးလၾန္တုပ္ေကၾးေရာဂၝနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အားလံုးက စိုးရိမ္မကင္းဴဖစ္ေနဳကတယ္လိုႛ မံု႟ၾာ ႓မိႂႚ ပုဂၢလိက ေဆးခန္းက ဆရာဝန္တဦးက ေဴပာပၝတယ္။

ဆရာဝန္တဦး။           ။ “က႗န္ေတာ္ကေတာ့ ႎႀစ္လအေတာအတၾင္းမႀာ တကယ္ ေရာဂၝရေနသူ ၇ ေယာက္ေလာက္ပဲ ေတၾႚေသးတယ္၊ ဒၝေပမဲ့ အားလံုးကို ထင္ေဳကးနဲႛ ေဳကာက္လန္ႛေနဳကတာေပၝ့ ဆရာဝန္ေတၾ အပၝအဝင္ လူေတၾလည္း အားလံုးေဳကာက္လန္ႛေနတယ္။”

မံု႟ၾာ႓မိႂႚမႀာ အခုလို ေသၾးလၾန္တုပ္ေကၾးေရာဂၝ စိုးရိမ္စရာေကာင္းေလာက္ ဴဖစ္ပၾားေနတာဟာ ကဵန္းမာေရးဌာနအေနနဲႛ ဴပည္သူလူထုအဳကားမႀာ ႒ကိႂတင္ကာကၾယ္မႁ နဲႛ အေထၾေထၾ ကဵန္းမာေရးေစာင့္ေရႀာက္မႁ ထိထိေရာက္ေရာက္ မလုပ္ေပး တာေဳကာင့္ဴဖစ္တယ္လိုႛ မံု႟ၾာ႓မိႂႚခံေတၾ ဳကားေဴပာဆိုေန ဳကပၝတယ္။ ေသၾးလၾန္တုပ္ေကၾးဴဖစ္ပၾားတာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ေစာေစာက ဆရာဝန္က သူႛရဲ့ကုသနည္းအခဵိႂႚကို ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဆရာဝန္တဦး။           ။ “ က႗န္ေတာ္ လူနာေတၾကို ပညာေပးတယ္။ အဝတ္ပၝးပၝးဝတ္၊ ေရပတ္တိုက္၊ ေရခဲတင္၊ ဓာတ္ဆားရည္ ၊ အသားရည္၊ ေနာက္႓ပီးေတာ့ ဆန္ကစီရည္ဗဵာ၊ အဲဒီ အရည္သံုးမဵိႂးကို တိုက္ပၝတယ္။ အဲဒီဟာ ေအာင္ဴမင္ပၝတယ္၊ အဖဵားေဳကာင့္ ေရေတၾ ခမ္းတတ္တယ္၊ အဲဒီခမ္းတဲ့ေရေတၾကို ဴပန္ဴဖည့္မယ္၊ ဴဖည့္တဲ့အခၝမႀာ ဓာတ္ဆားတပုလင္း ၊ ထမင္းရည္ အေအးခံတပုလင္း၊ အသားဴပႂတ္ပုလင္း၊ အဲဒၝ႓ပီးရင္ က႗န္ေတာ္က အဖတ္ေတၾ ေက႗းတာပဲ အန္လာရင္ေတာ့ နဲနဲဳကည့္ခိုင္းတယ္ ေကာ္ဖီေရာင္လား၊ ေခဵာကလက္ အေရာင္လား၊ ေနာက္႓ပီးေတာ့ မဲတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေဆး႟ံုတင္ခိုင္းတယ္။”

အခုလို မံု႟ၾာ႓မိႂႚတၾင္း ေသၾးလၾန္တုပ္ေကၾးဴဖစ္ပၾားမႁ မဵားေနတာနဲႛပတ္သက္႓ပီး အေသးစိတ္သိရႀိဖိုႛ မံု႟ၾာ ႓မိႂႚနယ္ ေဆး႟ံု႒ကီးကို RFAက ဆက္သၾယ္ခဲ့ေပမဲ့ ေဆး႟ံုဝန္ထမ္းတဦးက ဴပန္လည္ ေဴဖဳကားခဲ့ဴခင္းမရႀိပၝဘူး။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔