ေထာင္ကဵ လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ ကဵန္းမာေရးအေဴခအေနဆိုးဝၝး

2008-01-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

zaw_myint_maung_150px.jpg
ဴမစ္႒ကီးနားေထာင္တၾင္ ႎႀစ္ရႀည္ေထာင္ဒဏ္ ကဵခံေနရေသာ အမရပူရ႓မိႂႚနယ္ လၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္ ေဒၝက္တာ ေဇာ္ဴမင့္ေမာင္၏ ယခင္ဓာတ္ပံုတခု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo courtesy of AAPP)

ဴမစ္႒ကီးနားေထာင္တၾင္း အကဵဥ္းကဵခံေနရတဲ့ မႎၩေလးတိုင္း အမရပူရ႓မိႂႚနယ္၊ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ ေဒၝက္တာ ေဇာ္ဴမင့္ေမာင္ဟာ အစာအိမ္နဲႛ လိပ္ေခၝင္းေရာဂၝေတၾကို အဴပင္းအထန္ ခံစားေနရတယ္လိုႛ ဳကားသိရပၝတယ္။

သူႛရဲ့ ကဵန္းမာေရး ဆိုးဆိုးဝၝးဝၝးခံစားေနတဲ့အေဳကာင္းကို၊ ဴမစ္႒ကီးနားေထာင္ကို ႓ပီးခဲ့တဲ့ အပတ္က ေထာင္ဝင္စာသၾားေတၾႚသူေတၾရဲ့ ဴပန္ေဴပာဴပခဵက္အရ သိရတယ္လိုႛ ဇနီးဴဖစ္သူ ေဒၝက္တာ ေဒၞယုယုေမက ေဴပာဴပပၝတယ္။

ေဒၝက္တာေဇာ္ဴမင့္ေမာင္ဟာ အစာအိမ္ေရာဂၝေရာ၊ လိပ္ေခၝင္းေရာဂၝပၝ ခံစားေနရသူ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဴမစ္႒ကီးနားေထာင္တၾင္း အကဵဥ္းသားေတၾကို ကဵန္းမာေရး ေစာင့္ေရႀာက္မႁ မရႀိတဲ့အေဴခအေန၊ ႓ပီးေတာ့ သူႛကို ဴပင္ပမႀာေဆးကုသဖိုႛ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတၾကို ေတာင္းဆိုခဲ့ေပမဲ့ အခုခဵိန္ထိေဆးကုသခၾင့္မရရႀိတာေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ခင္ပၾန္းသည္ကို ေထာင္ဝင္စာ သၾားေတၾႚႎိုင္ဖိုႛ ဴပင္ဆင္ေနတယ္လုိႛ ေဒၝက္တာေဒၞယုယုေမက ဆက္ေဴပာဴပပၝတယ္။

ေဒၝက္တာေဇာ္ဴမင့္ေမာင္အတၾက္ ေဆးကုသခၾင့္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး မိသားစုက လၾန္ခဲ့တဲ့ (၆)လေလာက္ကတည္းက သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတၾကို တင္ဴပေတာင္းဆိုခဲ့ေပမဲ့ ခုခဵိန္ထိ ကုသခၾင့္ မရရႀိခဲ့ပၝဘူး။ ၁၉၉၀ခုႎႀစ္ကတည္းက အင္းစိန္ေထာင္တၾင္း အကဵဥ္းကဵခံေနရတဲ့ ေဒၝက္တာေဇာ္ဴမင့္ေမာင္ကို စစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္ေတၾက ၁၉၉၇ခုႎႀစ္ ဧ႓ပီလမႀာ မိသားစုနဲႛေဝးလံတဲ့ ဴမစ္႒ကီးနားေထာင္ကို ေဴပာင္ေ႟ၿႛခဲ့ပၝတယ္။

အဲဒီလို မိသားစုနဲႛေဝးလံတဲ့ေနရာမိုႛ သူႛကို ေထာင္ဝင္စာေတၾႚဖိုႛ အခက္အခဲဴဖစ္ရ႓ပီး ကဵန္းမာေရး၊ လူမႁေရးစတဲ့ သတင္းေတၾလည္း မိသားစုနဲႛ သူအဳကား မသိႎိုင္ေတာ့ဘူးလိုႛ ဇနီးဴဖစ္သူ ေဒၝက္တာ ေဒၞယုယုေမက ေဴပာပၝတယ္။ ေဒၝက္တာေဒၞယုယုေမဟာ ေဝးလံတဲ့အရပ္မႀာ အကဵဥ္းကဵခံေနရတဲ့ခင္ပၾန္းသည္ကို ႎႀစ္လမႀာ တ႒ကိမ္ေလာက္သာ သၾားေရာက္ေတၾႚဆံုႎိုင္တဲ့ အေဴခအေန ရႀိပၝတယ္။

မႎၩေလးတိုင္း၊ အမရပူရ႓မိႂႚနယ္ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ ေဒၝက္တာ ေဇာ္ဴမင့္ေမာင္အပၝအဝင္ အထက္ ဴမန္မာဴပည္လၿတ္ေတာ္အမတ္ (၂၄)ဦးကို ႎိုင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႁ ပုဒ္မ ၁၂၂ နဲႛ အာဏာပိုင္ေတၾက ၁၉၉၀ခုႎႀစ္ ႎိုဝင္ဘာလမႀာ ဖမ္းဆီး၊ ေထာင္ဒဏ္ (၂၅)ႎႀစ္အဴပစ္ေပး႓ပီး၊ အင္းစိန္ေထာင္တၾင္း အကဵဥ္းကဵခံခဲ့ရပၝတယ္။

ေထာင္တၾင္းအကဵဥ္းသားေတၾရဲ့ အခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္ခံေနရတာနဲႛပတ္သက္႓ပီး ကုလသမဂၢကို ၁၉၉၆ ခုႎႀစ္က စာတမ္းေရးသားတင္ဴပခဲ့ရာမႀာ ဦးေဆာင္သူအဴဖစ္ ပၝဝင္ခဲ့တာေဳကာင့္ ေဒၝက္တာ ေဇာ္ဴမင့္ေမာင္ဟာ ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ ႎႀစ္ ထပ္မံ တိုးဴမၟင့္ခဵထားတာ ခံေနရသူဴဖစ္ပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔