အ႟ိုက္ခံရေသာ လူႛအခၾင့္အေရးလႁပ္ရႀားသူမဵား ေထာင္ဝင္စာေတၾႚခၾင့္မရ

2007-05-09
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

attack_victim_200px.jpg
အုတ္ပံု႟ၾာတၾင္ ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၁၈ရက္ေနႛက အဳကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ခံရသဴဖင့္ သတိလစ္ ေမ့ေမဵာေနေသာ ကိုဴမင့္ႎိုင္ႎႀင့္ ကိုေမာင္ေမာင္ေလးတိုႛကို ေဆး႟ံုသိုႛ ပိုႛစဥ္ ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)

ဟသႆာတေထာင္ အခဵႂပ္မႀာ ဖမ္းဆီးခဵႂပ္ေႎႀာင္ခံထားရတဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားသူ ကုိဴမင့္ႎုိင္ ေခၞ ကုိဴမင့္လိႁင္ဟာ ေဆးဝၝးကုသခၾင့္မရရႀိသလုိ၊ ေထာင္ဝင္စာလည္း ေတၾႚခၾင့္မရ ဴဖစ္ေနတယ္လုိႛ HRDB လူႛအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားသူေတၾက ေဴပာဆုိလုိက္ပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ေမလ ၄ ရက္ေနႛ ႟ုံးခဵိန္းေနာက္ပုိင္း ကုိဴမင့္ႎုိင္ရဲ့ မိသားစုဝင္ေတၾ ေထာင္ဝင္စာ သၾားေတၾႚဖုိႛ ႒ကိႂးစားခဲ့ေပမဲ့ ေတၾႚခၾင့္မရတဲ့အေဳကာင္းနဲႛ ေဆးဝၝးကုသခၾင့္ မရရႀိေဳကာင္း၊ အခုလုိ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္ခံေနရတာေတၾကုိ ကန္ႛကၾက္ေဳကာင္း၊ မေနႛက ေမလ ၈ ရက္ေနႛမႀာ HRDBက ေဳကညာခဵက္တေစာင္ ထုတ္ဴပန္ခဲ့ပၝတယ္။

ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး HRDB ေခၝင္းေဆာင္ဴဖစ္သူ ဦးဴမင့္ေအးက အခုလုိ ေဴပာဆုိပၝတယ္။

ကိုဴမင့္ႎိုင္ဟာ ေမလ ၈ရက္ေနႛမႀာ ဦးေႎႀာက္နဲႛ အာ႟ံုေဳကာဌာနကို ဴပန္ဴပဖိုႛ ရက္ခဵိန္းရႀိေပမဲ့ မသၾားႎိုင္ခဲ့တဲ့အေဳကာင္း၊ သူဟာ ဆရာဝန္ ႌၿန္ဳကားထားတဲ့ ေဆးေတၾ ေသာက္ေနရတုန္း ဴဖစ္႓ပီး အခု ေဆးေတၾ၊ အစားအေသာက္ေတၾ မရတဲ့အေဳကာင္း၊ သူနဲႛအတူ အဖမ္းခံရတဲ့ ဦးလႀရႀင္ဟာလည္း ေလဴဖတ္ထားသူဴဖစ္တာမိုႛ သူတိုႛအတၾက္ ေဆးဝၝးနဲႛ အစားအေသာက္ေတၾ မရရင္ အေဴခအေန ပိုဆိုးလာႎိုင္ေဳကာင္း ေဴပာပၝတယ္။

ကိုဴမင့္ႎိုင္တိုႛဟာ အ႟ိုက္လည္းခံရေသး၊ ဖမ္း႓ပီးေတာ့လည္း အခဵႂပ္ခံရေသးတဲ့အဴပင္ အကဵဥ္းသားဘဝမႀာလည္း အခဵႂပ္သားေတၾ ရသင့္ရထိုက္တဲ့ အခၾင့္အေရးေတၾ မရဳကဘူးလိုႛ ဦးဴမင့္ေအးက ေဴပာဴပပၝတယ္။

ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ)၊ (ဂ) နဲႛ တရားစဲၾခံထားရတဲ့ ကုိဴမင့္ႎုိင္ အပၝအဝင္ ၆ ဦးဟာ ဥပေဒအရ ေထာင္ဝင္စာေတၾႚခၾင့္ကုိ ခံစားပုိင္ခၾင့္ ရႀိတဲ့အေဳကာင္း ေရႀႚေန႒ကီး ဦးေအာင္သိန္းက အခုလုိ ရႀင္းဴပခဲ့ပၝတယ္။

သူတိုႛအမႁဟာ ေထာင္ဝင္စာ ပိတ္ပင္တားဴမစ္ထားတဲ့ အမႁအမဵိႂးအစားထဲမႀာ မပၝဘူးလိုႛ ဦးေအာင္သိန္းက ေဴပာပၝတယ္။ ေဆးဝၝးကုသဖိုႛ လိုအပ္တယ္ဆိုရင္ ေထာင္အာဏာပိုင္ေတၾကို တင္ဴပ႓ပီး ေထာင္ေဆး႟ံု၊ ေထာင္ဆရာဝန္နဲႛ ဴဖစ္ေစ၊ ႓မိႂႚနယ္ေဆး႟ံုမႀာ ဴဖစ္ေစ ကုသခၾင့္ရႀိတယ္လိုႛ ေရႀႚေန႒ကီး ဦးေအာင္သိန္းက ေဴပာဳကားသၾားပၝတယ္။

ကုိဴမင့္ႎုိင္တုိႛကုိ တရားစဲၾဆုိထားတဲ့ ၅၀၅ (ခ) ၊ (ဂ) အမႁနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး တရားလုိ ေတၾကုိ စစ္ေဆးေန႓ပီး လာမဲ့ ေမလ ၁၁ ရက္ေသာဳကာေနႛမႀာ တရားလုိစစ္ေဆးဖုိႛ ေနာက္ထပ္႟ုံးခဵိန္းရႀိပၝတယ္။

႟ုိက္ႎႀက္ခံရတဲ့ကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ကုိဴမင့္ႎုိင္တုိႛဘက္ေန တရားစဲၾဆုိထားတဲ့ အမႁအတၾက္ေတာ့ လာမဲ့ ၁၆ ရက္ေနႛမႀာ တရား႟ုံးက ဒီအမႁကုိလက္ခံမခံ အမိန္ႛခဵမယ္လုိႛ သိရေဳကာင္း ေရႀႚေန႒ကီး ဦးေအာင္သိန္းက ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔