ဝ နယ္ေဴမမႀာ အဴခားပၝတီမဵား လာေရာက္ စည္း႟ံုးခၾင့္ပိတ္ပင္ထား

ဝဴပည္ ေသၾးစည္းညီႌၾတ္ေရး နယ္ေဴမအတၾင္း ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲအတၾက္ တဴခားပၝတီမဵား လာေရာက္ စည္း႟ံုးခၾင့္ပိတ္ပင္ထားတယ္လိုႛ ဝ ထိပ္ပိုင္းအရာရႀိတဦးက RFA ကို ေဴပာပၝတယ္။
2010-07-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
လက္နက္အျပည့္အစံု ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ဝျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ UWSA  တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြကို ေတြ႕ရစဥ္
လက္နက္အျပည့္အစံု ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ဝျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ UWSA တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြကို ေတြ႕ရစဥ္
(Photo: AFP)

လၾန္ခဲ့တဲ့လအတၾင္းက ဝ ဴပည္ေသၾးစည္းညီႌၾတ္ေရး ပၝတီ နယ္ေဴမအတၾင္း ဦးထၾန္းလူ ေခၝင္းေဆာင္တဲ့ ဝ ဒီမိုကရက္တစ္ ပၝတီနဲႛ ဦးဖီးလစ္စံ ဦးေဆာင္တဲ့ ဝ အမဵိႂးသား စည္းလံုးညီႌၾတ္ေရး ပၝတီတိုႛ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲအတၾက္ ဝ နယ္ေဴမအတၾင္း စည္း႟ံုးေရးဆင္းဖိုႛ လာေရာက္ခၾင့္ ေတာင္းခံလာတာကို ဴငင္းပယ္လိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဝ အရာရႀိအဆိုအရ စစ္အစိုးရ ေဳကညာထားတဲ့ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲကို ဝ ဴပည္ေသၾးစည္းညီႌၾတ္ေရး ပၝတီက လက္ခံတယ္လိုႛစစ္အစိုးရကို ေဴပာဆိုထားေပမဲ့ လတ္တေလာ မိမိတိုႛ နယ္ေဴမအတၾင္း ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဘာလႁပ္ရႀားေဆာင္႟ၾက္မႁမႀမရႀိေသးဘူးလိုႛ ဆိုပၝတယ္။

အလားတူ စစ္အစိုးရက နယ္ဴခားေစာင့္တပ္မဵားအသၾင္ေဴပာင္းေရးကိစၤ ေဴပာဆိုထားတာကို လက္ခံဴခင္း မရႀိေသးသလို ဝ ဴပည္ေသၾးစည္းညီႌၾတ္ေရး ပၝတီကို ဴပန္လည္မႀတ္ပံုတင္ဖိုႛ ေဴပာဆိုခဲ့တာကိုလည္း ဝ ဴပည္ေသၾးစည္းညီႌၾတ္ေရးပၝတီ အေနနဲႛလက္ခံဴခင္း မရႀိေသးဘူလိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ဝ အရာရႀိရဲ့ အဆိုအရ ဝ ဴပည္မႀာ လၾန္ခဲ့တဲ့ ႎႀစ္၂၀ေလာက္ကစ႓ပီး UWSA ဝ ဴပည္ေသၾးစည္းတပ္မေတာ္နဲႛ UWSP ဝ ဴပည္ေသၾးစည္းေရးပၝတီဆိုတာ အခိုင္အမာရႀိ႓ပီး စစ္အစိုးရအေနနဲႛ အသိမႀတ္ဴပႂဴပႂ မဴပႂဴပႂ သူတိုႛအေနနဲႛ ဂ႟ုစိုက္ဴခင္း မရႀိဘူးလိုႛ ေဴပာဆိုပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ေနႛက ရႀမ္းဴပည္ေဴမာက္ပိုင္း ပန္လံု႓မိႂႚနယ္အတၾင္း ဝ တပ္နဲႛ စစ္အစိုးရတပ္ေတၾဳကား ပစ္ခတ္မႁေတၾ ဴဖစ္ခဲ့႓ပီးတဲ့ေနာက္ ဝ ေအာက္ေဴခတပ္မဵားကို မိမိတိုႛ စခန္းမဵားနဲႛ ကိုက္ ၅၀ အကၾာကို ခၾင့္ဴပႂခဵက္မရပဲ ဝင္ေရာက္လာသူမဵားကို ပစ္မိန္ႛေပးထားတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဒီသတင္းနဲႛပတ္သက္႓ပီး တ႟ုတ္-ဴမန္မာ နယ္စပ္အေဴခစိုက္ စစ္ေရး ႎိုင္ငံေရးေလ့လာသူ ဦးေအာင္ေကဵာ္ေဇာကို RFA မႀ ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (1)
Share

အမည္မေဖာ္လိုသူ

hi

Jul 29, 2010 09:03 AM

ဆိုက္တခုလံုးသို႔