ႏိုင္ငံနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုေပၚထြက္လာဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း ဒုသမၼတ ေျပာ

အနာဂတ္ႏုိင္ငံနဲ႔ကုိက္ညီတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာေစဖုိ႔ နည္းလမ္းေပါင္းစုံနဲ႔ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႔ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေနျပည္ေတာ္က မဂၤလာသီရိဟုိတယ္မွာက်င္းပတဲ့ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲအဖြင့္မိန္႔ခြန္းမွာ ထည့္သြင္းေျပာၾကားတာပါ။

ေနျပည္ေတာ္က မဂၤလာသီရိဟုိတယ္မွာ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔က က်င္းပတဲ့ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားစဥ္

အနာဂတ္ႏုိင္ငံနဲ႔ကုိက္ညီတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာေစဖုိ႔ နည္းလမ္းေပါင္းစုံနဲ႔ ႀကိဳးစားေဆာင္ ရြက္ေနတယ္လုိ႔ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေနျပည္ေတာ္က မဂၤလာသီရိဟုိတယ္မွာက်င္းပတဲ့ တုိင္းရင္း သားလူမ်ိဳးမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲအဖြင့္မိန္႔ခြန္းမွာ ထည့္သြင္းေျပာၾကားတာပါ။

အစိုးရအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရေအာင္၊ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္လာေအာင္နဲ႔ ႏိုင္ငံနဲ႔ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတရပ္ ေပၚထြက္လာေစဖုိ႔ ဘက္ေပါင္းစုံ၊ နည္းလမ္းေပါင္းစုံ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။

"က်ေနာ္တို႔ အစိုးရက ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရိွဖို႔နဲ႔ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရဲ႕ လူမႈ၊ စီးပြား၊ ဘ၀ေတြ အျမန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္မ်ားနဲ႔အညီ ေခတ္မီွဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေပၚလာေစဖို႔ အနာဂတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ကိုက္ညီသင့္ေလ်ာ္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာေစဖို႔၊ ဘက္ေပါင္းစံု၊ နည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ႔ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါတယ္"

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ႏုိင္ငံနဲ႔သင့္ျမတ္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတရပ္ ေပၚေပါက္လာေစဖုိ႔ ၀ုိင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ လြတ္လပ္ေရးေန႔ သ၀ဏ္လႊာမွာ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ႏွစ္ပတ္အၾကာမွာ ဒုတိယသမၼတက ထပ္ေျပာတာပါ။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ေဆာင္ရြက္မယ္ ဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ က်င္းပတဲ့ လႊတ္ေတာ္မွာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒထဲက ပုဒ္မအခ်ိဳ႕ကုိ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့ေပမယ့္ အေရးပါတဲ့ ၅၉(စ)၊ ၄၃၆ စတဲ့ပုဒ္မေတြ ျပင္ဆင္ႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါဘူး။

၂၀၀၈ ခုနွစ္မွာ အတည္ျပဳခဲ့တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထက္က  သေဘာတူမွသာ ျပင္ဆင္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိအာဏာရ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကုိ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံေတြကတဆင့္ ႀကိဳးပမ္းမယ္ဆုိၿပီး ေျပာဆုိထားတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။