ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေဟာင္းမဵား ဴပည္ပပညာသင္ခၾင့္ ပိတ္ပင္

2007-03-11
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

university_200px.jpg
ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ တကၠသိုလ္တခု၏ ဂိတ္ဝတၾင္ ဝတ္စံုဴပာ လံုဴခံႂေရး ဝန္ထမ္းမဵား ေစာင့္ဳကပ္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေဟာင္း ေကဵာင္းသားမဵားသည္ တကၠသိုလ္သိုႛ ဴပန္လည္ ဝင္ေရာက္ခၾင့္ မရႀိသည့္အဴပင္ ယခုအခၝ ႎိုင္ငံဴခားသိုႛ ထၾက္ခၾာ ပညာသင္ခၾင့္လည္း ပိတ္ပင္ထားသည္ဟု သိရႀိရသည္။ (Photo: AFP)

ႎုိင္ငံဴခား ပညာေတာ္သင္ အစီအစဥ္ေတၾနဲႛ ဴပည္ပထၾက္ ပညာသင္ဖုိႛ လုပ္ေနတဲ့ ႎုိင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေဟာင္းေတၾကို စစ္အစုိးရက ပိတ္ပင္မႁေတၾ၊ ဖမ္းဆီးမႁေတၾ လုပ္ေနတယ္လုိႛ RFAက စုံစမ္းသိရႀိရပၝတယ္။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ မတ္လ ၅ ရက္ေနႛက အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုမႀာ ပညာေတာ္သင္သၾားဖုိႛ ဴပင္ဆင္ေနတဲ့ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေဟာင္း ကုိသၾင္လင္းေအာင္ကုိ စစ္အစုိးရက ရန္ကုန္ေလဆိပ္မႀာပဲ ဖမ္းဆီးလုိက္ပၝတယ္။ ကုိသၾင္လင္းေအာင္ဟာ ရန္ကုန္စက္မႁတကၠသုိလ္ ေနာက္ဆုံးႎႀစ္ ေကဵာင္းသားဴဖစ္႓ပီး ၁၉၉၆ ဒီဇင္ဘာ ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁမႀာ ပၝဝင္ခဲ့တဲ့အတၾက္ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႎႀစ္ခဵမႀတ္ ခံခဲ့ရပၝတယ္။ ၂၀၀၂ ခုႎႀစ္ ေႎႀာင္းပုိင္း ဴမင္းဴခံေထာင္က ဴပန္လၿတ္႓ပီးေနာက္ အေမရိကန္ စင္တာမႀာ အဂႆလိပ္စာ စတင္ သင္ယူေနခဲ့ပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္ဝၝရီလကလည္း စစ္အစုိးရက ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေဟာင္းတဦးဴဖစ္တဲ့ ကုိဴမင့္ေဇာ္ဦးကုိ ဴပည္ပထၾက္ခၾာခၾင့္ D-Form ခဵမေပးတဲ့အဴပင္၊ ခရီးထၾက္မဲ့ ရက္ပုိင္းေတၾမႀာ အထူး သတင္းရဲတပ္ဖၾဲႚက ကုိဴမင့္ေဇာ္ဦးကုိ ၃ ရက္ဳကာ ေခၞယူ ထိန္းသိမ္းခဲ့တယ္လုိႛ စုံစမ္းသိရႀိရပၝတယ္။ ကုိဴမင့္ေဇာ္ဦးဟာလည္း ခရစ္ယာန္ဘာသာေရး အဖၾဲႚအစည္းတခုရဲ့ ဖိတ္ဳကားမႁနဲႛ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုကုိ ေလ့လာေရးခရီးတခု သၾားေရာက္ဖုိႛ စီစဥ္ထားတာပၝ။ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေကဵာင္းသားေတၾဟာ ေထာင္က ဴပန္လၾတ္တာနဲႛ ပုံမႀန္ Day ေခၞ ေနႛေကဵာင္းတက္ခၾင့္မရဳကသလုိ၊ တခဵႂိႚဆုိရင္ အေဝးသင္ေတာင္ တက္ခၾင့္မရဘူးလုိႛ စုံစမ္းသိရႀိရပၝတယ္။

ႎုိင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေဟာင္း ေကဵာင္းသားေတၾဴဖစ္တဲ့ ကိုသၾင္လင္းေအာင္နဲႛ ကုိဴမင့္ေဇာ္ဦးတုိႛရဲ့ ပညာေရး အခၾင့္လမ္းေတၾ ပိတ္ပင္ခံရ႟ုံသာမက၊ ဖမ္းဆီးခံေနရတာနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ သူတုိႛနဲႛ နီးစပ္တဲ့ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေဟာင္း မိတ္ေဆၾတဦးက သူတိုႛအတၾက္ အလၾန္ နစ္နာဆံုး႟ံႁးမႁ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဴပာဴပပၝတယ္။

စေနေနႛကလည္း ႎုိင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေဟာင္းတဦး ဴဖစ္တဲ့ ကုိပၸိတ္ထၾန္းကုိ အေမရိကန္စင္တာမႀာ အဂႆလိပ္စာ သင္ယူေနတာနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ အာဏာပုိင္ေတၾက ေခၞယူစစ္ေဆးမႁေတၾ လုပ္ခဲ့ပၝေသးတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔