ေတာင္ကုတ္ဴပည္သူႛ လၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္ႎႀင့္ အဖၾဲႚဝင္ ၅ ဦး ဴပန္လၾတ္

2007-10-25
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

prisoners_AAPP_150px.jpg
ထိုင္းဴမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္႓မိႂႚအေဴခစိုက္ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား ကူညီေစာင့္ေရႀာက္ေရးအဖၾဲႚမႀ ကိုဘိုဳကည္က စစ္အစိုးရ ဖမ္းဆီးထားေသာ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား၏ အေဴခအေနကို ရႀင္းလင္းေဴပာဳကားေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ရခုိင္ဴပည္နယ္ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ ပၝတီ စည္း႟ံုးေရး အဖၾဲႚ ဒုဥကၠႉ ဴပည္သူႛ လၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္ ဦးေကဵာ္ခိုင္ ၊ ေတာင္ကုတ္႓မိႂႚနယ္ စည္း႟ံုးေရးအဖၾဲႚ ဒု ဥကၠႉ ဦးသန္းေဖ ၊ ႓မိႂႚ နယ္စည္းအဖၾဲႚဝင္ ဦးထၾန္းဳကည္၊ တကိုယ္ေတာ္ ဆႎၬဴပခဲ့သူ ကိုစိုးဝင္းနဲႛ ဆႎၬဴပရာမႀာ အလံကိုင္ေဆာင္ခဲ့သူ ကိုတင္ထၾန္းေအးတိုႛကို သံတၾဲ အကဵဥ္းေထာင္ကေန ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္ ဗုဒၭဟူးေနႛမႀာ ဴပန္လၿတ္ေပးခဲ့ပၝတယ္။

သူတိုႛ အသိီးသီးဟာ သံတၾဲေထာင္ထဲမႀာ ေထာင္ဒဏ္ ၆ လကေန ၇ ႎႀစ္ အထိ ခဵမႀတ္ ခံခဲ့ရတာပၝ၊၊ ေထာင္ဒဏ္ ၉ ႎႀစ္ခၾဲ ခဵမႀတ္ခံထားရတဲ့ အမဵိႂးသာ းဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ စည္းအဖၾဲႚ ဘၸာေရးမႀႃး ဦးမင္းေအာင္ကိုေတာ့ ခုထက္ထိ ဴပန္လၿတ္မေပးေသးပၝဘူး။

ဦးမင္းေအာင္ဴပန္မလၿတ္ေသးတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ရခိုင္ဴပည္နယ္ တၾဲဖက္ အတၾင္းေရးမႀႃး ဦးသန္းလိႁင္က ေဴပာဳကားထားတာကိုလည္း နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ေတာင္ကုတ္႓မိႂႚနယ္ စည္း႟ံုးေရး အဖၾဲႚ ဒု ဥကၠႉ ဦးသန္းေဖကို ေဒၞေမဴပံႂးေအာင္ က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားတာကိုလဲ နားဆင္ႎုိင္ပၝတယ္။

ဴပန္လည္ လၾတ္ေဴမာက္လာတဲ့ အမဵိႂးသမီးတဦးက စစ္ေဆးေရးစခန္းမႀာ ထိန္းသိမ္းခံထားရစဥ္ ဳကံႂေတၾႚခဲ့ရပံုေတၾကို RFA သတင္းေထာက္ ကိုညိႂကို ေဴပာဴပထားပၝတယ္၊၊

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔