လယ္သမားေတၾ မိုးစပၝး မေအာင္လိုႛ ဓာတ္ေဴမဳသဇာဖိုးေပးဖိုႛ ခက္ခဲေနဳက

ဧရာဝတီတိုင္း ဘိုကေလး႓မိႂႚနယ္ သစ္ဴဖႃေခဵာင္း ဒိုင္နယ္အတၾင္းမႀာ ရႀိတဲ့ လယ္သမားေတၾ မိုးစပၝး မေအာင္လိုႛ မႎႀစ္က ေကဵး႟ၾာ ရယက ဥကၠႉက အေ႔ကးနဲႛ ေရာင္းခဵေပးခဲ့တဲ့ ပုလဲ ဓာတ္ေဴမဳသဇာဖိုး ေပးေခဵဖိုႛ အခက္အခဲ ဴဖစ္ေနဳကပၝတယ္။
2010-01-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
လယ္သမားတစ္ဦး လယ္ထြန္ပံု
လယ္သမားတစ္ဦး လယ္ထြန္ပံု
(Photo: AFP)

အဲဒီပုလဲ ဓာတ္ေဴမဳသဇာဖိုး အခုရက္ပိုင္းအတၾင္း မေပးႎိုင္ဘူးဆိုရင္ ရယက ဥကၠႉက တရားစၾဲဆိုမယ္လိုႛ ႓ခိမ္းေဴခာက္ေနတဲ့ အတၾက္ လယ္သမားေတၾ အခက္ေတၾႚေနရတယ္လိုႛ RFA က စံုစမ္းသိရႀိရပၝတယ္။

ဥကၠႉဴဖစ္သူက အခုႎႀစ္ ဇန္နဝၝရီလအတၾင္း ဓာတ္ေဴမဳသဇာဖိုး အေ႔ကးေငၾကို ေပးေခဵရမယ္ဆို႓ပီး ဖိအားေပး ေတာငး္ခံေနတာေဳကာင့္ လယ္သမားေတၾ အခက္ေတၾႚေနတဲ့ အေဴခအေနကို ေဒသခံလယ္သမားက အခုလိုေဴပာပၝတယ္။

ေဒသခံလယ္သမား။ ။ “လယ္သမားေတၾ မေပးႎိုင္ဘူးဆိုတာ မိုးစပၝး အေပၞမႀာ ပိုးဖဵက္တဲ့အတၾက္ ကဵေနာ္တိုႛ မေပးႎိုင္ဘူး၊ ေဴပာဴပတယ္ သူတိုႛကမရဘူး ရႀာေပး။ ေနာက္ ႎႀစ္လ ေလာက္ပဲ ေႎၾစပၝးအေပၞကို ေစာင့္ေပးပၝဆိုတာေတာင္ ဘယ္လိုမႀ ေဴပာလိုႛမရဘူး။ အခု ဥကၠႉ ဦးသန္းထၾန္းမႀ စာမဵားဴဖင့္ အ႒ကိမ္႒ကိမ္ဆင့္ေခၞ႓ပီး မေပးရင္ တရားစၾဲမည္ဟု ကဵေနာ္တိုႛ လယ္သမားေတၾကို ႓ခိမ္းေဴခာက္ပၝတယ္။ ဖမ္းသၾားတဲ့ သူေတၾ ႎႀစ္ေယာက္သံုးေယာက္ကို သူႛအိမ္ကိုေခၞသၾားတယ္ သူႛအိမ္ကဵရင္ လက္မႀတ္ထိုးခိုင္းတယ္ ဘယ္ေနႛေပးမလဲ ဴပန္ေပး၊ အဲဒၝေတၾ ကဵေနာ္တိုႛမႀာ အခက္အခဲ ဴဖစ္ေနတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ႎႀစ္ ႎိုဝင္ဘာလအတၾင္းမႀာ ပုလဲ ဓာတ္ေဴမဳသဇာ အိတ္တလံုးကို ကဵပ္ေငၾ ႎႀစ္ေသာင္း သတ္မႀတ္႓ပီး သစ္ဴဖႃေခဵာင္းဒိုင္နယ္ ဥကၠႉ ဦးသန္းထၾန္းက လယ္သမားေတၾကို အေ႔ကးနဲႛေရာင္းခဵခဲ့လိုႛ တဦးကို ပုလဲ ဓာတ္ေဴမဳသဇာ ၃ အိတ္ကေန ၁၀ အိတ္အထိ လယ္သမား ၂၅ ဦးက ယူခဲ့ဳကပၝတယ္။ အေ႔ကးနဲႛယူတယ္ဆိုေပမဲ့ လယ္သမားေတၾ သၾားယူတဲ့အခၝ ပုလဲဓာတ္ေဴမဳသဇာတအိတ္ကို ကဵပ္ေငၾ တေထာင္ ေပးခဲ့ရပၝတယ္။

၂၀၀၉ ခုႎႀစ္ ဳသဂုတ္လအတၾင္းမႀာ ရယက ဥကၠႉက ၂၀၁၀ခုႎႀစ္ ဇန္နဝၝရီလမႀာ လယ္သမားေတၾကို ေငၾထုတ္ေခဵးမယ္လိုႛ ေဴပာ႓ပီး လယ္သမားေတၾထံက ပံုစံစာ႟ၾက္ဖိုးအတၾက္ လယ္တဧကကို ကဵပ္ေငၾ ၅၀၀ နဲႛ ဓာတ္ပံုဖိုး ၁၅၀၀ ေကာက္ခံခဲ့ပၝတယ္။ လယ္သမားေတၾအေနနဲႛ အဲဒီေခဵးေငၾရရင္ ေဴမဳသဇာဖိုးေငၾ ဴပန္ဆပ္ႎိုင္မယ္လိုႛယံုဳကည္ခဲ့ေပမဲ့ ေခဵးေငၾကလည္းမရ မိုးစပၝးလည္း မဴဖစ္ထၾန္းခဲ့တဲ့အတၾက္ အေ႔ကးေပးဖိုႛ အခက္ေတၾႛရတာလိုႛ ေဒသခံ လယ္သမား ေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔