ိံိုင်ငံခေၝင်းဆောင်ဟောင်း ၅၀ကေဵာ် ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည် လြတ်ေူမာက်ရေး တောင်းဆို


2007.05.14

suu_kyi_poster_150px.jpg
အီတလီံိုင်ငံ၊ ရောမ ္ဘမိြႚတော်ဝန်က ဒေၞအောင်ဆန်း စုုကည်အတြက် မြေးနေႛဆုတောင်းိံြင့် လြတ်ေူမာက်ပၝစေေုကာင်း ပိုစတာဋ္ဌကီးကို ယမနိံြစ် ဇြန်လ ၁၉ရက် ဒေၞအောင်ဆန် းစုုကည်၏ မြေးနေႛမြာ ဖြင့်လြစ်ပေးနေပုံ ူဖစ်ပၝသည်။ ိံိုင်ငံ ခေၝင်းဆောင်ဟောင်းမဵား၏ စာတြင် ကမႝာ့ ူပည်သူအမဵားက ဒေၞအောင်ဆန်း စုုကည်ကို လေးစား ုကည်ညိြေုကာင်း ဖော်ူပထားသည်။ (Photo: AFP) ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။

ကမႝာ့ ိံိုင်ငံ အမဵားအူပားက ိံိုင်ငံခေၝင်းဆောင်ဟောင်း ၅၀ ကေဵာ်က ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ကို နေအိမ်အကဵယ်ခဵြပ်ကနေ လြတ်ပေးဖိုႛ ူမန်မာအစိုးရကို တောင်းဆိုတဲ့ စာတစောင်ကို မေလ ၁၄ရက် ဒီကနေႛမြာ လက်မြတ်ရေးထိုး ထုတ်ူပန်လိုက်ပၝတယ်။

ကမႝာပေၞမြာ အကဵဉ်းကဵနေတဲ့ ္ဘငိမ်းခဵမ်းရေး ိံိုဘယ်လ်ဆုရြင်ရယ်လိုႛ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည် တဦးတည်းသာရြ္ဘိပီး သူႛကို နေအိမ် အကဵယ်ခဵြပ်ကနေ ူပန်လြတ်ပေးဖိုႛ ကမႝာ့ိံိုင်ငံအသီးသီးက ခေၝင်းဆောင်ဟောင်း ၅၀ ကေဵာ်ကနေ ဒီစာကို လက်မြတ်ရေးထိုး ထုတ်ူပန်တာူဖစ်ပၝတယ်။

ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ကို ူပန်လြတ်ပေးဖိုႛ ၂၀၀၇ ခိုံြစ် ဇန်ဝၝရီလ ၈ ရက်နေႛစြဲနဲႛ ထုတ်ူပန်တဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အတြင်းရေးမြြးခဵြပ် မင်္စတာ ဘန်ကီမြန်းရဲ့ တောင်းဆိုခဵက်ကို ူမန်မာစစ်အစိုးရ အနေနဲႛ လေးစားလိုက်နာဖိုႛလည်း ဒီပေးစာမြာ တောင်းဆိုထားပၝတယ်။

ဒီစာကို အရင် နော်ဝေိံိုင်ငံ ဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ် မင်္စတာ ဘြန်ဒဲဗစ်က ဦးဆောင်္ဘပီး စုစည်းထုတ်ူပန်ခဲ့တာူဖစ်ပၝတယ်။ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ဟာ ူမန်မာူပည်သူတြေ အတြက်သာမဟုတ်ပဲ မိမိနဲႛ ကမႝာပေၞက မရေမတြကိံိုင်တဲ့ ူပည်သူအမဵားရဲ့ ုကည်ညိြလေးစားရတဲ့ ပုဂ္ဂိြလ်ူဖစ်တယ်ဆိုတာကို ကမ္တည်းမော်ကြန်း တင်လိုက်တာလည်း ူဖစ်ပၝတယ်လိုႛ နော်ဝေ ဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ်ဟောင်း မင်္စတာ ဘြန်ဒၝဗေက ထုတ်ဖော်ေူပာုကားပၝတယ်။

ကုလသမဂ္ဂ အထြေထေညြီလာခံ၊ အရင် ကုလသမဂ္ဂ လူႛအခြင့်အရေးကော်မရြင်၊ အာဆီယံ၊ အီးယူနဲႛ အင်ဒိုနီးရြား၊ မလေးရြား၊ စင်ကာပူ၊ ထိုင်း၊ ဂဵပန်စတဲ့ ိံိုင်ငံအဖြဲႚအစည်းတေအြနေနဲႛ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ကို ူပန်လြတ်ပေးဖိုႛ တောင်းဆိုခဲ့္ဘပီး ူဖစ်တဲ့အေုကာင်း၊ မိမိတိုႛအနေနဲႛ ကုလသမဂ္ဂနဲႛ ိံိုင်ငံတကာအစိုးရတေရြဲ့ တောင်းဆိုခဵက်ကို လိုက်န္ဘာပီး မေလ ၂၇ ရက်နေႛမတိုင်ခင် ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ကို ူပန်လြတ်ပေး္ဘပီး ္ဘငိမ်းခဵမ်း္ဘပီး အထြေထေညြီလာခံက ခဵမြတ်ပေးတဲ့ သုံးပြင့်ဆိုင် တြေႚဆုံ ဆြေးေိံြးရေး ကဵင်းပဖိုႛ အလေးအနက် တောင်းဆိုပၝေုကာင်း ဒီစာမြာ ဖော်ူပထားပၝတယ်။

ဒီတောင်းဆိုတဲ့ ပေးစာကို ကမကထူပထြုတ်ူပန်ခဲ့တဲ့ နော်ဝေိံိုင်ငံအေူခစိုက် လူႛအခြင့်အရေးနဲႛ ္ဘငိမ်းခဵမ်းရေးအဖြဲႚ Oslo Center ကို ဆက်သြယ်မေးူမန်းရာမြာ တာဝန်ရြိသူတဦးူဖစ်တဲ့ မင်္စတာ အိုစတိန်း ူမာရမ်က RFAကို အခုလို ူပန်ေူဖပၝတယ်။

မင်္စတာ အိုစတိန်း ူမာရမ်။ ။ ဒီစာဟာ မုကံစြဖူး ထူးူခားမရြြိတဲ့ ပေးစာလိုႛ ထင်ပၝတယ်။ သမတဟောင်းနဲႛ ဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ်ဟောင်းတြေ ဒီလောက် အမဵားဋ္ဌကီးက စုပေၝင်း္ဘပီး လက်မြတ်ရေးထိုးတောင်းတဲ့ ဒီစာဟာ သမိုင်းမြာလည်း မရြိခဲ့ဘူးပၝဘူး။ ဒီလို ကမႝာတဝန်းက တခဲနက်ထောက်ခံမြ ရတဲ့ စာ၊ အထူးသူဖင့် အာရြ ခေၝင်းဆောင်တေပြၝ ပၝဝင် လက်မြတ်ရေးထိုးတောင်းတဲ့ စာမဵိြး အရင် မရြိခဲ့ဘူးပၝဘူး။

ဒီစာကို လက်မြတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ ိံိုင်ငံ့အဋ္ဌကီးအကဲဟောင်း ၅၀ ကေဵာ်ထဲမြာ နော်ဝေ ဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ်ဟောင်းအပၝအဝင် အမေရိကန် သမတဟောင်းတြေူဖစ်တဲ့ မင်္စတာ ဘီလ် ကလင်တန်၊ မင်္စတာ ဂေဵာ့ ဘုြရ်၊ ဂဵပန်ဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ် ခိုအိဇုမိ၊ ဖိလစ်ပိုင် သမတဟောင်း မိစ် ကိုရာဇန် အကီြိံိုနဲႛ မင်္စတာ ဖီဒဲလ် ရာမိုစ့်၊ ထိုင်းဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ်ဟောင်း ခဋ္ဋမ်လိပိုင်၊ မလေးရြား ဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ်ဟောင်း မဟာသီယာ မိုဟာမက်စတဲ့ ပုဂ္ဂိြလ်ဋ္ဌကီး တေပြၝဝင်ပၝတယ်။ ဒီစာကို ကမကထူပြ ထုတ်ူပန်ခဲ့တဲ့ Oslo Center အဖြဲႚဟာ နော်ဝေိံိုင်ငံက ိံိုင်ငံ့ခေၝင်းဆောင်ဟောင်းတေကြ ဦးဆောင်္ဘပီး ၂၀၀၆ ခိုံြစ်မြာ စတင်ဖြဲႚစည်းခဲ့တဲ့ လူႛအခြင့်အရေးနဲႛ ္ဘငိမ်းခဵမ်းရေးအဖြဲႚအစည်းတခုူဖစ်ပၝတယ်။

ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည် နေအိမ် အကဵယ်ခဵြပ်ကနေ ူပန်လြတ်ပေးဖိုႛ တောင်းဆိုတဲ့စာအတြက် ဦးဆောင်ဋ္ဌကိြးပမ်းခဲ့တာနဲႛ ပတ်သက်လိုႛ RFAက ဦးကေဵာ်မင်းထြန်းက ဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ်ဟောင်း မင်္စတာ ဘြန်ဒဲဗစ်ကို သီးသန်ႛဆက်သြယ်္ဘပီး မေးူမန်းတင်ူပထားပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။