ေထာင္တၾင္းမႀာ ညၟဥ္းပန္းမႁမဵား ဳကံႂခဲ့ရေဳကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆို

႓ပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက လား႟ႁိးအကဵဥ္းေထာင္က ဴပန္လည္လၾတ္ေဴမာက္လာတဲ့ စမ္းေခဵာင္း႓မိႂႚနယ္ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္ ဦးခင္ေမာင္ေဆၾဟာ မိသားစုရႀိရာ ရန္ကုန္႓မိႂႚ၊ စမ္းေခဵာင္း႓မိႂႚနယ္က ေနအိမ္ကို ဴပန္လည္ ေရာက္ရႀိခဲ့ပၝတယ္။
2008-09-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ေထာင္ထဲတၾင္ ၁၄ႎႀစ္ေကဵာ္ ေနခဲ့ရ႓ပီး ၂၀၀၈ စက္တင္ဘာ ၂၃ရက္ေနႛက လား႟ိႁးေထာင္မႀ လၾတ္ေဴမာက္လာေသာ NLD လၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္ ဦးခင္ေမာင္ေဆၾကို စမ္းေခဵာင္းေနအိမ္သိုႛ ဴပန္ေရာက္လာ႓ပီး စက္တင္ဘာ ၂၅ရက္ေနႛက ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
ေထာင္ထဲတၾင္ ၁၄ႎႀစ္ေကဵာ္ ေနခဲ့ရ႓ပီး ၂၀၀၈ စက္တင္ဘာ ၂၃ရက္ေနႛက လား႟ိႁးေထာင္မႀ လၾတ္ေဴမာက္လာေသာ NLD လၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္ ဦးခင္ေမာင္ေဆၾကို စမ္းေခဵာင္းေနအိမ္သိုႛ ဴပန္ေရာက္လာ႓ပီး စက္တင္ဘာ ၂၅ရက္ေနႛက ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
(Photo: RFA)
သူဟာ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ စတင္တည္ေထာင္ရာမႀာ ပၝဝင္ခဲ့သူတဦးဴဖစ္႓ပီး အဲဒီကာလတုန္းက ဗဟိုအလုပ္အမႁေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္အဴဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ပၝတယ္။

ေထာင္ကဵေနစဥ္ ၁၄ ႎႀစ္ေကဵာ္ကာလမႀာ စစ္အစိုးရက သူႛကို ရန္ကုန္ အင္းစိန္ေထာင္၊ မႎၩေလးေထာင္၊ ဴမင္းဴခံေထာင္၊ လာ႟ႁိးေထာင္တိုႛကို ေဴပာင္းေ႟ၿႛခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီလို မိသားစုဝင္ေတၾအေနနဲႛ ေထာင္ဝင္စာေတၾႚဖိုႛ ခက္ခဲတဲ့ ေနရာအႎႀံႛ ေထာင္ေတၾမႀာ ေနထိုင္ခဲ့ရသလို ေထာင္တၾင္းမႀာလည္း ႟ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႎႀိပ္စက္ညၟဥ္းပန္းမႁေတၾ ခံခဲ့ရပၝတယ္။

ဒီအေဳကာင္းေတၾနဲႛပတ္သက္႓ပီး ဦးခင္ေမာင္ေဆၾကို RFA က ကိုေနရိန္ေကဵာ္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဦးခင္ေမာင္ေဆၾႎႀင့္ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔