ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသား ကိုသက္ဝင္းေအာင္ကို ေနႛခဵင္း မီးသ႓ဂႇႂဟ္လိုက္ရဴခင္း

2006-10-17
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
thet_win_aung_poster_150px.jpg

မႎၩေလးေထာင္အတၾင္း ေအာက္တိုဘာ ၁၆ရက္ေနႛက ဆံုးပၝးသၾားတဲ့ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသား ကိုသက္ဝင္းေအာင္ရဲ့ ႟ုပ္အေလာင္းကို ရန္ကုန္ကို ဴပန္သယ္ခၾင့္မရဘဲ ေအာက္တိုဘာ ၁၇ရက္၊ ဒီကေနႛ ေနႛလည္ကပဲ မႎၩေလးမႀာ မီးသ႓ဂႇႂဟ္လိုက္ရပၝတယ္။

မႎၩေလးေထာင္အတၾင္း မေနႛက မနက္ ရနာရီခန္ႛမႀာ ဆံုးပၝးသၾားတဲႛ ကိုသက္ဝင္းေအာင္ရဲ့ ႟ုပ္အေလာင္းကို မိသားစုက ရန္ကုန္ကို ဴပန္သယ္ေဆာင္ခၾင့္ ေတာင္းေပမဲ့ သက္ဆိုင္ရာက ခၾင့္မဴပႂခဲ့ပၝဘူး။ မႎၩေလးေထာင္ကို မိသားစု ေရာက္ရႀိခဵိန္မႀာ ေထာင္အာဏာပိုင္ေတၾက ဒီကေနႛအ႓ပီး မီးသ႓ဂႇႂဟ္ရမယ္လိုႛ ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။

thet_win_aung_150px.jpg
အသက္ ၃၄ႎႀစ္အ႟ၾယ္တၾင္ ႟ုတ္တရက္ ကၾယ္လၾန္သၾားေသာ ကိုသက္ဝင္းေအာင္ ေသဆံုးရသည့္ အေဳကာင္းရင္းကို အာဏာပိုင္မဵားက ထုတ္ေဖာ္ဴခင္းမရႀိေခဵ။ (Photo: RFA)

ကိုသက္ဝင္းေအာင္ဟာ မဳကာခင္က ဴပန္လည္ အဖမ္းခံထားရတဲ့ ၈၈မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္တဦးဴဖစ္တဲ့ ကိုဴပံႂးခဵိႂရဲ့ ညီငယ္တဦးပၝ။ ကိုသက္ဝင္းေအာင္ရဲ့ ေနာက္ဆံုးခရီးကို ကိုဴပံႂးခဵိႂ လိုက္ပၝ ပိုႛေဆာင္ႎိုင္ေရးအတၾက္ မိတ္ေဆၾ သူငယ္ခဵင္းဴဖစ္သူ ကိုမာကီနဲႛ အစ္ကိုဴဖစ္သူ ကိုသိန္းတန္တိုႛက ဒီကေနႛ မနက္မႀာ နအဖ စစ္အစိုးရ ဴပည္ထဲေရးဝန္႒ကီးဌာနမႀာ သၾားေရာက္တင္ဴပခဲ့ေပမဲ့ သက္ဆိုင္ရာက ခၾင့္မဴပႂခဲ့ပၝဘူး။

ကိုသက္ဝင္းေအာင္ရဲ့ စဵာပနကို အခဵိန္တုိတုိ အတၾင္းမႀာပဲ အ႓ပီးသတ္ ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့ရေပမဲ့လည္း ဧည့္ပရိသတ္ ၁၀၀ေကဵာ္ တက္ေရာက္ခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ မႎၩေလးတိုင္း၊ NLD လူမႁ အေထာက္အကူဴပႂအဖၾဲႚဝင္မဵား အပၝအဝင္ NLD ပၝတီ အဖၾဲႚဝင္မဵား၊ ၈၈မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ တခဵိႂႚ တက္ေရာက္ခဲ့ပၝတယ္။

"က႗န္ေတာ့ သားေတၾရဲ့ အေတၾးအေခၞကိုေတာင္ က႗န္ေတာ္ မီေအာင္ မနည္း ႒ကိႂးစားေနရပၝတယ္၊ သူတိုႛ အဲဒီလို အေတၾးအေခၞမဵိႂး ရႀိတဲ့လူေတၾ မဵားမဵား ေပၞေပၝက္လာမႀလည္းပဲ က႗န္ေတာ္တိုႛ တိုင္းဴပည္ဟာ အေဴခအေန ေကာင္းလာမယ္ ယံုဳကည္ထားတယ္။" ကိုသက္ဝင္းေအာင္၏ ဖခင္ ဦးဝင္းေမာင္

ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသား ကိုသက္ဝင္းေအာင္ရဲ့ ဒီကေနႛ စဵာပနနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဖခင္ဴဖစ္သူ ဦးဝင္းေမာင္ကို RFA ဝိုင္းေတာ္သူ ေဒၞေမဴပံႂးေအာင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားတာကို နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔