ကုလ အထူးကုိယ္စားလႀယ္ ဂမ္ဘာရီ၊ NLD အပၝအဝင္ အဖၾဲႚအစည္းမဵားႎႀင့္ ေတၾႚဆံု

ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲ့ အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီဟာ NLD ပၝတီ အပၝအဝင္ ဴမန္မာဴပည္တၾင္း အဖၾဲႚအစည္း ေတာ္ေတာ္မဵားမဵားနဲႛ ေတၾႚဆံုခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ အဖၾဲႚတဖၾဲႚကို မိနစ္၃၀ေလာက္ ေတၾႚဆံုခဲ့တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။
2008-08-20
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
ရွယ္ပါ
ပံုႏွိပ္ပါ
ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီႎႀင့္ ေတၾႚဆံုခဲ့သည့္ အေဳကာင္းကို ဳသဂုတ္လ ၂၀ရက္က ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ အဖၾဲႚခဵႂပ္႟ံုးတၾင္ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ (NLD)၏ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးဉာဏ္ဝင္းက သတင္းစာဆရာမဵားအား ရႀင္းလင္းေဴပာဳကားေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။  (Photo: AFP)
ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီႎႀင့္ ေတၾႚဆံုခဲ့သည့္ အေဳကာင္းကို ဳသဂုတ္လ ၂၀ရက္က ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ အဖၾဲႚခဵႂပ္႟ံုးတၾင္ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ (NLD)၏ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးဉာဏ္ဝင္းက သတင္းစာဆရာမဵားအား ရႀင္းလင္းေဴပာဳကားေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဒၝနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး NLDပၝတီက ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးဥာဏ္ဝင္းက RFAကို အခုလို ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဦးဉာဏ္ဝင္း။    ။ “ကုန္သည္႒ကီးမဵားအသင္းပၝတယ္၊ ပဒိုေအာင္ဆန္းပၝတယ္၊ ကရင္က၊ DKBA ပၝတယ္၊ ဝံသာႎုပၝတယ္၊ ေနာက္တခုက NLDက ထၾက္သၾားတဲ့ groupေပၝ့၊ နာမယ္မတပ္ဖူး၊ NLD MP ေဟာင္းေတၾ၊ အဲဒၝပၝတယ္၊ ေနာက္တခုက ကိုေအးလၾင္တိုႛ ပၝတယ္၊ ပအိုႛဝ္ပၝတယ္၊ ေတာ္ေတာ္မဵားပၝတယ္။”

ေတၾႚဆံုပၾဲမႀာ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဘန္ကီမၾန္းအေနနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့ ႎုိင္ငံေရး ဴပႍနာေတၾ ေဴဖရႀင္းႎုိင္ေရးအတၾက္ လာမဲ့ ဒီဇင္ဘာလအတၾင္း ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ လာေရာက္ ေဆၾးေႎၾးဖုိႛရႀိတယ္လိုႛလည္း ဦးဥာဏ္ဝင္းကေဴပာပၝတယ္။

မစၤတာ ဂမ္ဘာရီနဲႛ NLD ပၝတီ ေတၾႚဆံုရာမႀာ NLD ဘက္က ဗဟုိအလုပ္အမႁေဆာင္ အဖၾဲႚဝင္ေတၾ ဴဖစ္ဳကတဲ့ ဦးေအာင္ေ႟ၿ၊ ဦးလၾင္၊ ဦးႌၾန္ႛေဝ၊ ဦးသန္းထၾန္းနဲႛ ဦးစုိးဴမင့္တုိႛ ၅ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ဳကပၝတယ္။

မစၤတာ ဂမ္ဘာရီဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့ အမဵိႂးသား ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးနဲႛ ႎုိင္ငံေရး ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရး ေဆာင္႟ၾက္ဖုိႛ ဳသဂုတ္ ၁၈ရက္ တနလႆာေနႛကစလုိႛ ၅ရက္ဳကာ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ေရာက္ရႀိေနတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီနဲႛ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ ကဵခံေနရတဲ့ အမဵိႂးသား ဒီမုိကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ဳသဂုတ္လ ၂၀ရက္ ဒီကေနႛ ေတၾႚဆံုဖိုႛ ရႀိေပမဲ့ မေတၾႚဴဖစ္ေသးဘူးလိုႛ မစၤတာဂမ္ဘာရီက ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံကို ေလာေလာဆယ္ ေရာက္ ရႀိေနတဲ့ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီဟာ NLD အမဵိႂးသားဒီိမိုကေရစီအဖၾဲႚ ခဵႂပ္ ဗဟုိအလုပ္အမႁေဆာင္ အဖၾဲႚဝင္ ငၝးဦးနဲႛ ဒီေနႛ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးခဲ့ပၝတယ္။

ရန္ကုန္႓မိႂႚ စိမ္းလဲ့ကန္သာ အစိုးရဧည့္ရိပ္သာမႀာ ေတၾႚဆံုခဲ့တဲ့ အစည္းအေဝးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ပၝတီ ဴပန္ဳကားေရးတာဝန္ခံ ေဒၝက္တာဝင္းႎုိင္ကို ေဒၞေမဴပံႂးေအာင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းခဲ့ပၝတယ္။

ေဒၝက္တာဝင္းႎိုင္ႎႀင့္ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ကြန္မင့္မ်ား (0)
  • ပံုႏွိပ္ပါ
  • ရွယ္ပါ
  • အီးေမးလ္
ဆိုက္တခုလံုးသို႔