မစၤတာဂမ္ဘာရီရဲႚ ခရီးစဥ္ဟာ အခဵိန္ကုန္တဲ့ ခရီးစဥ္လိုႛ အင္အယ္ဒီပၝတီေဴပာ

ဴမန္မာႎိုင္ငံအေရး ဳကားဝင္ေဆာင္ရၾက္ေနတဲ့ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာဂမ္ဘာရီရဲ့ ဴမန္မာနိုင္ငံ ခရီးစဥ္ဟာ ဘာမႀ ေရေရရာရာ ေဆာင္ရၾက္ႎုိင္ဴခင္း မရႀိတာေဳကာင့္ အခဵိန္ေတၾ ကုန္ခဲ့တဲ့ ခရီးစဥ္ဴဖစ္တယ္လိုႛ အင္အယ္ဒီ ပၝတီက ေဴပာဆိုလိုက္ပၝတယ္။
2008-08-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္၏ ၏ ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ (ဝဲမႀဒုတိယ) ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ ဗဟို အလုပ္အမႁေဆာင္မဵားႎႀင့္ ဳသဂုတ္လ ၂၀ရက္ေနႛက မိနစ္ ၂၀ဳကာ ေတၾႚဆံုေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္၏ ၏ ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ (ဝဲမႀဒုတိယ) ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ ဗဟို အလုပ္အမႁေဆာင္မဵားႎႀင့္ ဳသဂုတ္လ ၂၀ရက္ေနႛက မိနစ္ ၂၀ဳကာ ေတၾႚဆံုေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

မစၤတာဂမ္ဘာရီအေနနဲႛ ဴမန္မာနိုင္ငံမႀာ ၆ရက္ဳကာေနထိုင္ခဲ့ေပမဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံ အမဵိႂးသား ဴပန္လည္ သင့္ဴမတ္ေရးအတၾက္ ဘာတခုမႀ ေရေရရာရာ ေဆာင္ရၾက္ေပးနိုင္ဴခင္း မရႀိဘူးလိုႛ သံုးသပ္သူေတၾက ေဴပာသလို အင္အယ္ဒီ ပၝတီေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးဥာဏ္ဝင္းက မစၤတာ ဂမ္ဘာရီရဲ့ ခရီးစဥ္ဟာ အခဵိန္ကုန္တဲ့ ခရီးစဥ္ပၝလိုႛ မႀတ္ခဵက္ေပးခဲ့ေဳကာင္း ေအပီသတင္း တရပ္မႀာ ေရးထားပၝတယ္။

စစ္အစိုးရသတင္းစာေတၾမႀာ ေတာ့ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ကဵခံေနရတဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က မစၤတာဂမ္ဘာရီကို ေတၾႛဆံုဖိုႛ ဴငင္းခဲ့တာဴဖစ္တယ္လိုႛ ေရးပၝတယ္။

ေအပီသတင္းမႀာ ေဖၞဴပခဵက္အရ မစၤတာဂမ္ဘာရီနဲႛ ေတၾႛခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ သံတမန္တဦးရဲ့ ေဴပာဆိုခဵက္မႀာလည္း အင္အယ္ဒီပၝတီက ယူဆသလို ဒီခရီးစဥ္ကထၾက္ေပၞလာတဲ့ ရလဒ္  ေတာ္ေတာ္ေလးနည္းတယ္လိုႛ ေဴပာဴပသၾားတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

အင္အယ္ဒီပၝတီ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေဴပာတာကေတာ့ ဒီကေနႛ သတင္းစာေတၾမႀာ ေဖၞဴပထားတဲ့ စစ္အစိုးရရဲ့ သတင္းထုတ္ဴပန္ခဵက္မႀာ မစၤတာဂမ္ဘာရီ အဆိုဴပႂထားတဲ့ ခဵက္ေလးခဵက္အနက္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ တကၾ ႎုိင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေတၾ ဴပန္လၾတ္ေပးရမယ္ဆိုတဲ့ အဆိုဴပႂခဵက္ အပၝအဝင္ ေနာက္တခဵက္ကို ေဖၞဴပထားဴခင္းမရႀိဘူးလိုႛ ေဴပာပၝတယ္။ ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က ဦးဥာဏ္ဝင္းနဲႛ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားတာကို နားဆင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ဦးတင္ေအာင္ခိုင္ရဲႛ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔