ကခဵင္ လက္နက္ကိုင္ ေခၝင္းေဆာင္မဵားကို နအဖဗိုလ္ခဵႂပ္ေတၾႚဆံု

ကခဵင္လၾတ္ေဴမာက္ေရး ေကအိုင္အို အဖၾဲႚ ထိပ္ပိုင္းေခၝင္းေဆာင္ေတၾကို စစ္အစုိးရ စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖၾဲႚမႀႃး လာေရာက္ ေတၾႚဆံုသၾားပၝတယ္။ ကာကၾယ္ေရး နဲႛစစ္ဆင္ေရး အထူးအဖၾဲႚမႀႃး ဗိုလ္ခဵႂပ္ အုန္းဴမင့္ဟာ ေကအိုင္အို ထိန္းခဵႂပ္ရာ လိုင္ဇာ႓မိႂႚကုိ သၾားေရာက္႓ပီးေတာ့ ေကအိုင္အို ထိပ္ပိုင္းေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္ေနႛ ညေန ၆ နာရီေလာက္က ေတၾႚဆံုခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
2008-09-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေျမာက္ဖက္ဆံုးတြင္တည္ရွိေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ အင္အားႀကီးအိမ္နီးခ်င္း တရုတ္၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံတို႔နဲ႔ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ဆက္စပ္ေနပါသည္
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေျမာက္ဖက္ဆံုးတြင္တည္ရွိေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ အင္အားႀကီးအိမ္နီးခ်င္း တရုတ္၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံတို႔နဲ႔ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ဆက္စပ္ေနပါသည္
Map: RFA

ဘာေတၾ ေဆၾးေႎၾးဴဖစ္ဳကပၝသလဲလိုႛ ေကအိုင္အို ေဴပာေရးဆိုခၾင့္ရႀိသူ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး ဂၾမ္ေမာ္ကို ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းဳကည့္တဲ့အခၝ သူက အခုလို ေဴပာပၝတယ္။

ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး ဂၾမ္ေမာ္။    ။ “ေဆၾးေႎၾးပၾဲမဟုတ္ပၝဘူး သူ ဆင္ဘိုကေန ဗန္းေမာ္ကို သၾားရင္းနဲႛ ဒီမႀာဝင္တာပၝ၊ ေဆၾးေႎၾးပၾဲေတၾ မရႀိပၝဘူး ဒီမႀာ ခဏဝင္႓ပီးမႀ လူ႒ကီးေတၾနဲႛစား ခဏ စကားလက္ဆံုေဴပာ႓ပီးေတာ့ ဗန္းေမာ္ဴပန္သၾားလိုက္တာ အထူးအေထၾ ကိစၤမရႀိပၝဘူး တနာရီ နည္းနည္းေကဵာ္ေကဵာ္ေလာက္ ရႀိမႀာပၝ ညစာစား႓ပီးေတာ့ ဴပန္ဆက္႓ပီးထၾက္သၾားဳကတာ၊ တစံုတခုေပၝ့ေနာ္ ႎိုင္ငံေရးအရေရာ လက္နက္ကိစၤေရာ ဖိအားေပးတာတိုႛ ဒီေခၝင္းစဥ္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ ဖိအားေပးတာတိုႛ မရႀိပၝဘူး။”

စစ္အစိုးရက ဖိအား တစံုတရာ မေပးပၝဘူးလိုႛ ေကအိုင္အိုက ေဴပာဆိုေနေပမဲ့ ရႀမ္းဴပည္နယ္အတၾင္း အပစ္ရပ္အဖၾဲႚအခဵိႂႚကို လက္နက္ခဵခိုင္းေနတဲ့အတၾက္ ကခဵင္ဴပည္နယ္က အင္အားအ႒ကီးမားဆံုး အပစ္ရပ္ ေကအိုင္အို အဖၾဲႚကိုလည္း စစ္အစိုးရ က တစံုတရာ ဖိအားေပး ေဆၾးေႎၾးတာမဵိႂးေတၾ ရႀိႎိုင္တယ္လိုႛ ေလ့လာသူေတၾက သံုးသပ္ဳကပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္လကေတာ့ ေကအိုင္အို အပၝအဝင္ ကခဵင္အဖၾဲႚေတၾ အေနနဲႛ ၂၀၁၀ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ ယာယီေကာ္မီတီ ဖၾဲႚစည္း ဴပင္ဆင္လာဳကပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ပၝတီေထာင္မဲ့ အဆင့္အထိေတာ့ မေရာက္ႎိုင္ေသးဘူးလိုႛလည္း ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး ဂၾမ္ေမာ္ က ေဴပာပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲႛ ေကအိုင္အိုအဖၾဲႚအေပၞ ၂၀၁၀ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေတၾကို တရားဝင္ထုတ္ဴပန္တာ မရႀိဘူးလိုႛလည္း ဗိုလ္မႀႃး႒ကီးဂၾမ္ေမာ္က ေဴပာပၝတယ္။

ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး ဂၾမ္ေမာ္။    ။ “ ႎုိင္ငံေရး သေဘာတရားအရလည္း တစံုတခုလုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ဆံုးဴဖတ္ဖိုႛက အခဵက္အလက္ အေဴခအဴမစ္က ဘာမႀမရႀိဘူးလိုႛ ေဴပာခဵင္တယ္၊ ဘာဴဖစ္လိုႛလည္းဆိုေတာ့ ၂၀၁၀ ကို ေဴပာတဲ့အခၝမႀာ ခုႎႀစ္ကိုေတာ့ ၂၀၁၀ လိုႛ ေဴပာေပမဲ့ ဘယ္လိုဴဖစ္လာမယ္ ဘယ္လိုလုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ ဒီ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေတၾကို ဘာမႀ ထုတ္ဴပန္ခဵက္မရႀိေသးတဲ့အခၝကဵေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛဘက္ကလည္း ဘာမႀ ႒ကိႂတင္႓ပီးေတာ့ ဴပင္ဆင္ထားတာလည္း တရားဝင္ထုတ္ဖိုႛ ဘာမႀ မရႀိေသးဘူး။ အခုအခဵိန္မႀာေတာ့ ႎိုင္ငံေရးပၝတီေတၾ ဘယ္လိုလုပ္လာမယ္၊ အဖၾဲႚအစည္းကိစၤေတၾ ဘယ္လိုေဆၾးေႎၾးမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာထားေတၾ ဴဖစ္လာမယ္ တရားဝင္ထုတ္ လာမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛ စဥ္းစားရမႀာေပၝ့ ေလာေလာဆယ္ ဘာမႀ မရႀိေသးပၝဘူး။”

ဳသဂုတ္လ ၂၃ ၇က္ေနႛကလည္း ေဴမာက္ပိုင္းတိုင္းမႀႃး ဗိုလ္မႀႃးခဵုႂပ္ စိုးဝင္း လိုင္ဇာကို ေရာက္လာ႓ပီးေတာ့ ေကအိုင္အိုက ထိပ္ပိုင္းေခၝင္းေဆာင္အခဵိႂႚနဲႛ ေတၾႚဆံုခဲ့တာပၝ။

အခုအခဵိန္ဟာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ အေနနဲႛ သူတိုႛခဵမႀတ္ထားတဲ့ ရည္မႀန္းခဵက္အတိုင္း ၂၀၁၀ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ ေအာင္ဴမင္ဖိုႛ အတၾက္ အဖက္ဖက္က ဴပင္ဆင္ေနတဲ့ အခဵိန္လည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔