ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး၏ေဴမး တကၠသိုလ္မႀာ အခၾင့္ထူးမဵား ခံစားေနဴခင္း

2008-01-08
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

than_shwe_2007_parade_200px.jpg
ယမန္ႎႀစ္ ေတာ္လႀန္ေရးေနႛ စစ္ေရးဴပ အခမ္းအနားတၾင္ စစ္ေဳကာင္းမဵားကို လႀည့္လည္ ဳကည့္႟ႁေနသည့္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿ ဴဖစ္ပၝသည္။ ၎သာမက သားသမီး ေဴမးမဵားအထိ အခၾင့္ထူးမဵား ခံစားေနဳကသည္ဟု လူထုက ေဴပာဆိုေနဳကပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿရဲ့ မဳကာေသးမီကမႀာ ၁၀ တန္းေအာင္လာတဲ့ ေဴမးအငယ္ဟာ ရန္ကုန္အေနာက္ပုိင္ းနည္းပညာတကၠသုိလ္မႀာ စတင္ေကဵာင္းတက္ေန႓ပီး၊ သူႛအတၾက္ ပၝေမာကၡခဵႂပ္ကုိယ္တုိင္ အထူးအခၾင့္အေရးေတၾ စီမံေပးေနရတဲ့အတၾက္ ဆရာဆရာမနဲႛ ေကဵာင္းသားေကဵာင္းသူေတၾ စိတ္မသက္မသာ ဴဖစ္ေနရတယ္လုိႛ သတင္းရရႀိပၝတယ္။ � ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿရဲ့ ေဴမးဟာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာလအတၾင္း ေကဵာင္းစတင္ ဖၾင့္ခဵိန္မႀာ အေနာက္ပုိင္း နည္းပညာတကၠသိုလ္မႀာစတင္ ေကဵာင္းတက္ေနတာပၝ။

ေလာေလာဆယ္ အခန္း ၈၁၁ မႀာ တဴခားေကဵာင္းသားေတၾနဲႛ ေရာေႎႀာ တက္ေနေပမဲ့ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿရဲ့ ေဴမးအပၝအဝင္ အဴခားလက္ေ႟ၾးစင္ ေကဵာင္းသား ၁၈ ေယာက္အတၾက္ ပၝေမာကၡခဵႂပ္က သီးသန္ႛ စာသင္ခန္းတခု စီစဥ္ေပးေနရတယ္လုိႛ ဒီတကၠသုိလ္မႀာ ေကဵာင္းတက္ေနတဲ့ ေကဵာင္းသားတဦးက ေဴပာပၝတယ္။ � ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿရဲ့ ေဴမးအတၾက္ အိမ္သာကအစ သီးသန္ႛစီစဥ္ေပးထားရတယ္လုိႛ ဒီေကဵာင္သားက ေဴပာပၝတယ္။

အမဵားဴပည္သူအတၾက္ တကၠသိုလ္ဴဖစ္သင့္ေပမဲ့ သူတိုႛရဲ့ ပုဂၢလိကေကဵာင္းပံုစံမဵိႂး သူတိုႛအတၾက္ သီးသန္ႛအခန္းေတၾ စီစဥ္ေပးရတယ္၊ သူႛအတၾက္ အိမ္သာကို ပန္းဴခံလိုပဲ ေဆာက္ေပးထားရ႓ပီး တဴခားေကဵာင္းသားေတၾ မဆိုထားနဲႛ ပၝေမာကၡခဵႂပ္ေတာင္ အဲဒီမႀာ မတက္ရဘူး၊ သူတိုႛအတၾက္ ေရကူးကန္လည္း ေဆာက္ေပးရမယ္လိုႛ အဲဒီေကဵာင္းသားက RFAကို ေဴပာပၝတယ္။

ေကဵာင္းမႀာ ဆရာဆရာမအားလုံးကုိလည္း ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿရဲ့ ေဴမးဴဖစ္တဲ့ အတၾက္ အထူးဂ႟ုစုိက္ဖုိႛ ပၝေမာကၡခဵႂပ္ကုိယ္တုိင္ မႀာဳကားထား႓ပီ၊ ဆရာဆရာ မေတၾလည္း မေဴပာရဲမဆုိရဲနဲႛ အခက္ေတၾႚေနရတယ္လုိႛ ေကဵာင္းသားေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ေကဵာင္းနဲႛမလႀမ္မကမ္းမႀာ စစ္စခန္းတခုရႀိေပမဲ့၊ ယူနီေဖာင္းဝတ္လုံ႓ခႂံေရးေတာ့ ေကဵာင္းထဲမႀာ ခဵမထားပဲ၊ ေကဵာင္းသားေယာင္ေဆာင္ထားတဲ့ အရပ္ဝတ္ ေထာက္လႀမ္းေရးေတၾေတာ့ ရႀိတယ္လုိႛ သတင္းရေဳကာင္း ခုနေကဵာင္းသားကပဲ ေဴပာပၝတယ္။

ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးရဲ့ ေဴမး လံုဴခံႂေရးအတၾက္ ထိပ္က တပ္စခန္းမႀာ ေလးငၝးေယာက္ေလာက္ ရႀိ႓ပီး အရပ္ဝတ္ ေကဵာင္းသားဝတ္စံုနဲႛပဲလိုႛ ေဴပာသံဳကားေဳကာင္း၊ သူေကဵာင္းထဲလာရင္လည္း ပၝေမာကၡခဵႂပ္မပၝပဲ တခၝမႀ မလာေဳကာင္း ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဒီကိစၤနဲႛပတ္သက္လုိႛ ေကဵာင္းသားေကဵာင္းသူေတၾက မေကဵနပ္တဲ့အတၾက္ ပၝေမာကၡခဵႂပ္ထံကုိ ကန္ႛကၾက္တင္ဴပဖုိႛ ရႀိတယ္လုိႛလည္း ဒီ အေနာက္ပုိင္းနည္းပညာ တကၠသုိလ္ေကဵာင္းသားေတၾက ေဴပာဆုိေနဳကပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔