ကုလ လူႛအခၾင့္အေရးသံတမန္ ဴမန္မာႎိုင္ငံသိုႛ ေရႀႚသီတင္းပတ္ သၾားမည္

2007-11-06
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

protest_bangladesh_200px.jpg
စစ္အစိုးရ၏ အဳကမ္းဖက္ ပစ္ခတ္ႎႀိမ္နင္းမႁေဳကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ရသူမဵား၏ ဓာတ္ပံုမဵားကို ကိုင္ေဆာင္ကာ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ႎိုင္ငံ ဒကၠား႓မိႂႚရႀိ ကုလသမဂၢ ႟ံုးေရႀႚတၾင္ ႎိုဝင္ဘာ ၆ရက္ေနႛက ဆႎၬဴပေနသူမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ ေသဆံုးသူ၊ ဖမ္းဆီးခံရသူ အေရအတၾက္ကို စံုစမ္းႎိုင္ရန္ မစၤတာ ပင္ညဲ႟ိုးက ေတာင္းဆိုထားပၝသည္။ (Photo: RFA) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာအထူးသံတမန္ မစၤတာ ေပၞလိုဆာဂဵီယို ပင္ညဲ႟ိုးကို ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ေနာက္တပတ္ထဲမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို လာေရာက္ဖိုႛ ဖိတ္ဳကားလိုက္ပၝတယ္။ ၂၀၀၃ ခုႎႀစ္ကတည္းက ဴမန္မာႎိုင္ငံကို လာေရာက္ခၾင့္မရခဲ့တဲ့ မစၤတာ ပင္ညဲ႟ိုးဟာ ႎိုဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္ကေန ၁၅ ရက္အထိ ဴမန္မာႎိုင္ငံကိုသၾားေရာက္မႀာဴဖစ္႓ပီး ဒီဖိတ္ေခၞမႁအေပၞ ႒ကိႂဆိုလိုက္ေဳကာင္း ေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္လိုက္ပၝတယ္။

မစၤတာ ပင္ညဲ႟ိုးက ဒီဖိတ္ေခၞမႁဟာ သူႛရဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံလူႛအခၾင့္အေရးအေဴခအေနေတၾကို စံုစမ္းေရး တာဝန္မႀာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္လိုတယ္ဆိုတာ ဴပသလိုက္တဲ့ လကၡဏာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဴပာဆိုလိုက္ေဳကာင္း ဂဵီနီဗာ အေဴခစိုက္ လူႛအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္း႒ကီး႟ံုးရဲ့ ထုတ္ဴပန္ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဒီခရီးစဥ္အတၾက္ ႓ပီးခဲ့တဲ့လက အ႒ကိႂခၾင့္ဴပႂခဵက္ ရရႀိခဲ့႓ပီးတဲ့ေနာက္ မစၤတာပင္ညဲ႟ိုးက အကဵဥ္းေထာင္ေတၾကို သၾားေရာက္ဖိုႛ၊ စက္တင္ဘာဆႎၬဴပပၾဲေတၾမႀာ ေသဆံုးသူေတၾနဲႛ ဖမ္းဆီးခံရသူေတၾ အေရအတၾက္ကို စံုစမ္းႎိုင္ဖိုႛ ေတာင္းဆိုခဲ့ပၝတယ္။ စစ္အစိုးရက အဴပည့္အဝ ပူးေပၝင္းမႁမရႀိဘူးဆိုရင္ ေလယာဥ္ေပၞတက္႓ပီး ထၾက္လာခဲ့႟ံုပၝပဲလိုႛ သူက ေဴပာခဲ့ပၝတယ္။

RFA က မစၤတာ ပင္ညဲ႟ိုးကို ဴမန္မာႎိုင္ငံခရီးစဥ္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဲ့ရာမႀာ ေဳကညာခဵက္မႀာ ပၝရႀိသေလာက္ကလၾဲ႓ပီး တစံုတရာမေဴပာႎိုင္ေသးပၝဘူးလိုႛ ဴပန္ဳကားခဲ့ပၝတယ္။

အခုလို မစၤတာပင္ညဲ႟ိုးဴမန္မာႎိုင္ငံလာေရာက္ဖိုႛကိစၤကို စစ္အစိုးရက သေဘာတူညီခဲ့ေဳကာင္း ကုလသမဂၢက ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ရက္ေနႛက ေဳကညာခဲ့ပၝတယ္။ မစၤတာ ပင္ညဲ႟ိုး လာမဲ့ ရက္ဟာ အာဆီယံညီလာခံကဵင္းပမဲ့ ႎိုဝင္ဘာလ ၁၇ရက္မတိုင္မီ ဴဖစ္ပၝမယ္လိုႛ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဦးဥာဏ္ဝင္းက ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဘန္ကီမၾန္းဆီကို ေပးပိုႛတဲ့စာမႀာ ေဖာ္ဴပခဲ့ပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္မဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔