ေထာက္ခံမဲရဖိုႛ စစ္ေခၝင္းေဆာင္မဵား နယ္ဆင္းစည္း႟ံုး

ဆႎၬခံယူပၾဲမႀာ ေထာက္ခံမဲရဖိုႛ စစ္အစိုးရ အထက္တန္းအရာရႀိေတၾ ပဲခူးတိုင္း အေနာက္ဴခမ္း ေဒသတၾင္း ရပ္ကၾက္႓မိႂႚနယ္ေတၾကို စည္း႟ုံးေရးဆင္းေရာမႀာ မက္လံုးေတၾေပး႓ပီး ေဆာင္႟ၾက္ ေနတယ္လိုႛဳကားသိရပၝတယ္။
2008-04-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ခရီးသည္ႎႀင့္ ကုန္စည္ အဴပည့္အသိပ္ တင္ေဆာင္ထားေသာ ပဲခူး႓မိႂႚမႀ အေဝးေဴပးကားတစီး ဴဖစ္ပၝသည္။ ရာႎႁန္းဴပည့္ ေထာက္ခံမဲရလ႖င္ ရပ္႟ၾာ ဖၾံႚ႓ဖိႂးမႁမဵား ဴဖစ္လာမည္ဟု နအဖ ေခၝင္းေဆာင္မဵားက ေဴပာဳကားပၝသည္။ (Photo: AFP)
ခရီးသည္ႎႀင့္ ကုန္စည္ အဴပည့္အသိပ္ တင္ေဆာင္ထားေသာ ပဲခူး႓မိႂႚမႀ အေဝးေဴပးကားတစီး ဴဖစ္ပၝသည္။ ရာႎႁန္းဴပည့္ ေထာက္ခံမဲရလ႖င္ ရပ္႟ၾာ ဖၾံႚ႓ဖိႂးမႁမဵား ဴဖစ္လာမည္ဟု နအဖ ေခၝင္းေဆာင္မဵားက ေဴပာဳကားပၝသည္။ (Photo: AFP)
AFP

ခုလို ဝန္႒ကီးအဆင့္အထိပၝတဲ့ စစ္အစိုးရ ထိပ္ပိုင္းေခၝင္းေဆာင္ေတၾ နယ္ဆင္းေဆာင္႟ၾက္ေနရာမႀာ ပဲခူးတုိင္း အေနာက္ဴခမ္းေဒသအတၾင္း ဧ႓ပီလ တလအတၾင္း ဝန္႒ကီး ၂ဦးနဲႛ တုိင္းမႀႃးတိုႛ ကၾင္းဆင္း ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့ဳကပၝတယ္။ ေဒသခံတဦးက ခုလို ေဴပာဴပပၝတယ္။

ေဒသခံတဦး   ။ “ ၉ရက္၊ ၄လ၊ ၂၀၀၈ရက္ေနႛက စၾမ္းအင္ဝန္႒ကီး ဦးလႀမင္းက နတၨလင္း႓မိႂႚနယ္ကို ဝင္တယ္။ ၁၃ရက္၊ ၄လ၊ ၂၀၀၈က ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဦဉာဏ္ဝင္းက ဇီးကုန္းကို ဝင္တယ္။ ေနာက္ တိုင္းမႀႃး ဗိုလ္ခဵႂပ္ကိုကိုက ၂၄ရက္၊ ၄လ၊ ၂၀၀၈ ရက္ေနႛမႀာ ဇီးကုန္းကို ဝင္တယ္။ ”

အခုလိုဝန္႒ကီးမဵားနဲႛ တုိင္းမႀႃးလာေရာက္တဲ့ အခၝမႀာ ႓မိႂႚေပၞမဵားမႀာ ဝန္ထမ္းေတၾနဲႛ လူမႁေရးအဖၾဲႚေတၾကို ေတၾႚဆံုခဲ့တာဴဖစ္႓ပီး ေကဵး႟ၾာအုပ္စုေတၾမႀာေတာ့ ေကဵး႟ၾာ လူ႒ကိီးမဵား နဲႛ အာဏာပိုင္ အဆင့္ဆင့္ေတၾကို ေတၾႚဆံုခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။ ဇီးကုန္း ဇာတိဴဖစ္တဲ့ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးက ေဒသခံေတၾကို ရာႎႁန္းဴပည့္ ေထာက္ခံမဲရဖိုႛ စည္း႟ုံုးေဴပာဆိုတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္ ခုလိုစည္း႟ုံးရာမႀာ ရာႎႁန္းဴပည့္ ေထာက္ခံမဲရရင္ ရပ္႟ၾာဖၾံႚ႓ဖိႂးမႁေတၾ ဴဖစ္လာမယ္လိုႛ ေဴပာဆိုခဲ့တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ေကဵး႟ၾာလူထုကလဲ အဴပန္အလႀန္ ေတာင္းဆိုမႁေတၾ လုပ္ခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ေဒသခံတဦး   ။ “ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးက ရာႎႁန္းဴပည့္ ေထာက္ခံဖိုႛ ႒ကိႂးစားပၝေပၝ့။ ရာႎႁန္းဴပည့္ ေထာက္ခံမႁ ဴဖစ္လာရင္ေတာ့ ခုနက တိုးတက္ ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးေတၾ ဴဖစ္လာမႀာပဲလိုႛ ေဴပာတယ္။ တခၝ အလားတူ မရင္း႟ၾာမႀာလည္းပဲ ရာႎႁန္းဴပည့္ ေထာက္ခံဖိုႛ အဲဒီလို ေဴပာပၝတယ္။ ”

ခုမႀ မဲလိုခဵင္လိုႛ လာတာ၊ တကယ္လိုႛ ဖၾံႚ႓ဖိႂးတိုးတက္ေရးကို နဂိုကတည္းက လုပ္ေပးခဵင္တဲ့ဆႎၬ ရႀိရင္ နဂိုအရင္အေဴခအေနကတည္းက သူလာမႀာပဲ၊

“အဲဒီေတာ့ ရာႎႁန္းဴပည့္ ေထာက္ခံဖိုႛ ေဴပာတဲ့အခၝမႀာ ရပ္မိရပ္ဖေတၾက ခုနက အလယ္တန္းေကဵာင္းကေန အထက္တန္းေကဵာင္း ဴဖစ္ေအာင္ ေတာင္းဆိုတယ္။ ေတာင္းဆိုတဲ့အခၝမႀာ ရပ္မိရပ္ဖေတၾကေတာ့ ရာႎႁန္းဴပည့္ ရႎိုင္ပၝတယ္လိုႛေတာ့ အဲဒီလို သူတိုႛကို ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။ သိုႛေသာ္လည္းပဲ ေဴပာလိုက္တဲ့ ပုဂၢိႂလ္က လူနည္းစု ဴဖစ္ပၝတယ္။ က႗န္ေတာ္တိုႛ ေကဵး႟ၾာမႀာရႀိတဲ့ ႟ၾာသူ႟ၾာသားေတၾ ဆိုတာက သူတိုႛရဲ့ စိတ္ဆႎၬကို ဒီအခၝမႀာ အမႀန္အကန္ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာရမႀာ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ေဳကာင့္ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဴပည္သူတဦးတေယာက္အေနနဲႛေတာ့ ဒၝရာႎႁန္းဴပည့္ ဘယ္လိုမႀလည္း မရႎိုင္ပၝဘူး။”

“အဲဒီေတာ့ ေရာက္တဲ့႟ၾာတိုင္းမႀာ အားလံုး ဴခံႂေဴပာရရင္ ႟ၾာသူ႟ၾာသားေတၾက တံုႛဴပန္တဲ့ အေနအထားကေတာ့ ခုမႀ မဲလိုခဵင္လိုႛ လာတာ၊ တကယ္လိုႛ ဖၾံႚ႓ဖိႂးတိုးတက္ေရးကို နဂိုကတည္းက လုပ္ေပးခဵင္တဲ့ဆႎၬ ရႀိရင္ နဂိုအရင္အေဴခအေနကတည္းက သူလာမႀာပဲ၊ အခုမဲလိုလိုႛ လာတာ၊ အဲဒီလိုေတာ့ ေလႀာင္ေဴပာင္တဲ့ အသံေလးေတၾေတာ့ ဳကားရပၝတယ္။”

ဒၝကေတာ့ ပဲခူးတုိင္း အေနာက္ဴခမ္းက ေဒသခံတဦးေဴပာဴပသၾားတာပၝ။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔