ကခဵင္ဴပည္နယ္ ဖားကန္ႛ႓မိႂႚနယ္ NLD စည္း႟ံုးေရး ဥကၠႉ ကၾယ္လၾန္

ကခဵင္ဴပည္နယ္ ဖားကန္ႛ႓မိႂႚနယ္ အင္န္အယ္လ္ဒီ ဥကၠႉ ဦးေအးေမာင္ဟာ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ တနဂႆေႎၾေနႛ မနက္ ၄ နာရီေလာက္က အဆုတ္ေရာဂၝနဲႛ ဴမစ္႒ကီးနား႓မိႂႚမႀာ ကၾယ္လၾန္သၾားတယ္လိုႛ မိသားစုဝင္ေတၾနဲႛ နီးစပ္သူေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ အသက္ ၇၄ ႎႀစ္ရႀိ႓ပီ ဴဖစ္တဲ့ ဦးေအးေမာင္ဟာ ဖားကန္ႛ႓မိႂႚနယ္ အင္န္အယ္လ္ဒီ ႓မိႂႚနယ္စည္းဥကၠႉ ဴဖစ္ပၝတယ္။
2008-09-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ၂၀၀၃ခုႎႀစ္္က ကခဵင္ဴပည္နယ္သိုႛ စည္း႟ံုးေရး ခရီးထၾက္စဥ္ ႟ိုက္ကူးထားေသာ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ၂၀၀၃ခုႎႀစ္္က ကခဵင္ဴပည္နယ္သိုႛ စည္း႟ံုးေရး ခရီးထၾက္စဥ္ ႟ိုက္ကူးထားေသာ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
(Photo: RFA)

၂၀၀၃ ခုႎႀစ္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ အင္န္အယ္လ္ဒီ ပၝတီရဲ့ ကခဵင္ဴပည္နယ္ စည္း႟ံုးေရး ခရီးစဥ္မႀာလည္း မိုးညၟင္း႓မိႂႚကေန ဖားကန္ႛ႓မိႂႚအထိ စည္း႟ံုးေရးခရီးစဥ္ ေအာင္ဴမင္ဖိုႛ အတၾက္ အဓိက ဦးေဆာင္ တာဝန္ယူခဲ့တဲ့သူလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။ သူႛရဲ့ ႎိုင္ငံေရးစိတ္ဓာတ္ ဴပင္းထန္ပံု၊ အင္န္အယ္ဒီ ပၝတီအေပၞ အေလးထားပံုနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ သူႛမိသားစုဝင္နဲႛ နီးစပ္သူက ခုလို ေဴပာဴပပၝတယ္။

နီးစပ္သူ။        ။ “လၾန္ခဲ့တဲ့ သံုးလေလာက္ကေတာင္မႀ အဲဒီ အကဵိႂးအေဳကာင္း ကိစၤေတၾ သိခဵင္လိုႛ ဆို႓ပီး ေမးတယ္။ အထဲကလူေတၾ ေနေကာင္းဳကလား၊ အထဲကလူေတၾ ေမး႓ပီးမႀ အဴပင္ကလုူေတၾ။ သူဆံုးတဲ့အခၝေတာင္မႀ သူႛရဲ့ပၝတီက တံဆိပ္ကေလးကို သူႛရင္ဘတ္မႀာ ထိုးေပးပၝလိုႛ ေဴပာထားတာတဲ့၊ သူႛရဲ့အသိေတၾေပၝ့၊ သူနဲႛ အဴမဲတမ္းစကားေဴပာတဲ့ အဖၾဲႚအစည္းထဲက လူကို ေဴပာတာတဲ့။ အဲဒၝနဲႛ သူႛရင္ဘတ္မႀာေတာင္မႀ NLD တံဆိပ္ေလး ထိုးေပးရေသးတယ္၊ သူဆံုးသၾား႓ပီးတဲ့အခၝမႀာ။”

ဖားကန္ႛ႓မိႂႚနယ္ အင္န္အယ္လ္ဒီ ႓မိႂႚနယ္စည္းဥကၠႉ ဦးေအးေမာင္ ကၾယ္လၾန္သၾားတာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ မိသားစုနဲႛ နီးစပ္သူတ ေယာက္ေဴပာသၾားတာပၝ။

ဦးေအးေမာင္ဟာ ဴမစ္႒ကီးနားမႀာရႀိတဲ့ သူႛရဲ့ အိမ္မႀာ ေဆးကုေနခဵိန္ ေသဆံုးသၾားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ေနႛမႀာပဲ မူစလင္ ထံုးစံအရ ဴမစ္႒ကီးနား မူစလင္ သခဵႂင္းမႀာပဲ သ႓ဂႇႂဟ္လိုက္တယ္လိုႛလည္း သိရပၝတယ္။

ဦးေအးေမာင္ဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ၂၀၀၃ ခုႎႀစ္ ခရီးစဥ္တံုးကလည္း ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ လံုဴခံႂေရးဆိုင္ရာ၊ စည္း႟ံုးေဟာေဴပာမႁဆိုင္ရာေတၾမႀာ တက္တက္႔က႔ကနဲႛ တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ေပးတဲ့သူ ဴဖစ္႓ပီးေတာ့ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေဟာင္းလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္၊ သူကၾယ္လၾန္သၾားတဲ့ အခဵိန္အထိ အင္န္အယ္လ္ဒီ ဴပည္နယ္စည္းအဖၾဲႚဝင္အဴဖစ္ တက္တက္႔က႔ကနဲႛ ေဆာင္႟ၾက္သၾားတဲ့သူလည္း ဴဖစ္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္ ။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔