ပဵဉ်းမနား နေူပည်တော်ကို ္ဘမိြႚသစ်တည်ဆောက်ရန် ေူမနေရာမဵားခဵပေးမည်

2006-10-25
အီးမေးလ်
မှတ်ချက်ပေးပါ
Share
ပုံနှိပ်ပါ

ပဵဉ်းမနား နေူပည်တော်ကို ္ဘမိြႚတော်အဂဿၝရပ်တေနြဲႛအညီ ္ဘမိြႚကြက်သစ်၊ အဆင့်ူမင့်စေဵး၊ ပြဲ႟ုံတန်း၊ အဝေးေူပးယာဉ်ရပ်နားစခန်းတြေ တည်ဆောက်ဖိုႛအတြက် ေူမနေရာတေကြို အခေုကးငြေ မသတ်မြတ်သေးပဲ ခဵပေးဖိုႛ ူပင်ဆင်နေပေမဲ့ လုပ်ငန်းရြင်တေကြ စိတ်မဝင်စားတဲ့အေုကာင်း RFAက စုံစမ်းသိရြိရပၝတယ်။

ေူမကြက်တေကြို စေဵးမသတ်မြတ်ပဲ ခဵပေးဖိုႛ လ္တေွာက်လြာတြေ ခေၞယူနေပေမယ့် အခုထိ နေူပည်တော် ္ဘမိြႚတော်သစ်က ေူမကြက်တေကြို လုပ်ငန်းရြင်တေကြ စိတ်ဝင်စားတာ မရြိသေးဘူးလိုႛလည်း ပဵဉ်းမနားဒေသခံတေကြ RFAကို ေူပာပၝတယ်။

္ဘမိြႚကြက်သစ်အတြက် ေူမနေရာသစ်တေခြဵပေးမယ့်အခၝမြာ ပေ ၁၂၀ ပတ်လည်၊ ပေ ၁၀၀ ပတ်လည်နဲႛ ပေ ၈၀ပတ်လည် ေူမကြက်ပေၝင်း ၄,၀၀၀ ကို ခဵပေးမြာ ူဖစ်သလို အဲဒီေူမကြက်တြေ အတြက် စေဵးိံြန်းကိုလည်း သတ်မြတ်ထားတာ မရြိသေးဘူးလိုႛ နေူပည်တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီက ေူပာပၝတယ်။

စည်ပင်သာယာတာဝန်ရြိသူ။ ။ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛ လောလောဆယ် စိစစ်္ဘပီးတော့ လက်ခံထားတာပေၝ့နော်၊ စိစစ်လက်ခံထား္ဘပီးတော့ လူဋ္ဌကီးဆီ တင်ပေးလိုက်တယ်၊ လူဋ္ဌကီးက စိစစ်္ဘပီး မြတ်တမ်းတင်ထားပၝဆို္ဘပီးတော့ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛ သိမ်းထားပေးတာပေၝ့၊

သူတိုႛေူပာတဲ့အခဵိန်၊ သူတိုႛခေၞတဲ့အခဵိန်မြာ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛ ခဵပေးမြာပဲလေ၊ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛတော့ ေူပာလိုႛ မရဘူးခင်ဗဵ၊ ငြေေုကးကလည်း သတ်မြတ်မထားသေးပၝဘူး၊ သတ်မြတ်မထားသေးဘူးဆိုတာ နောက်ပိုင်းကဵရင်တော့ သတ်မြတ်မြာပေၝ့၊ လောလောဆယ်မြာ ငြေေုကးတော့ မသတ်မြတ်ရသေးပၝဘူး။

ကဋ္ဋန်တော်တိုႛဆီမြာ လ္တေွာက်လြာ လ္တေွာက်လိုက်္ဘပီးလိုႛရြိရင် ဥပမာ ကဵ္ဘပီပေၝ့နော်၊ ကဵတယ်ဆိုရင် ကဋ္ဋန်တော်တိုႛ ေူမကြက်တေကြို ဒီအကြက်က ပေ၈၀က ဘယ်လောက်၊ ပေ၁၀၀က ဘယ်လောက်၊ ပေ၁၂၀က ဘယ်လောက် ဆို္ဘပီးတော့ သုံးမဵိြး သတ်မြတ်ပေးမယ်၊ အဲဒီအတိုင်း ငေသြြင်းလိုက်ပေၝ့နော်၊ ေူမတန်ဖိုးကို သြင်းလိုက်၊ သြင်းလိုက်္ဘပီးလိုႛရြိရင် သုံးလအတြင်းမြာ စဆောက်ရမယ်။

သုံးလ စဆောက်္ဘပီးရင် တိံြစ်အတြင်းမြာ အ္ဘပီးဆောက်ရမယ်၊ တိံြစ်အတောအတြင်းမြာ မ္ဘပီးလိုႛရြိရင် ကဋ္ဋန်တော်တိုႛဆီက ဘာသတ်မြတ် လေဵာ်ေုကးမြ မရြိဘဲ ူပန်သိမ်းမယ်လိုႛ ေူပာတာခင်ဗဵ။

လောလောဆယ်မြာ ္ဘမိြႚကြက်သစ်အတြက် ဆောက်လုပ်ရမယ့် အိမ်ပုံစံကို ၁၀မဵိြးမက သတ်မြတ်ထား္ဘပီး၊ နေူပည်တော် ္ဘမိြႚကြက်သစ်မြာ လာရောက်နေထိုင်သူတေဟြာ စစ်အစိုးရက သတ်မြတ်ထားတဲ့ ပုံစံအတိုင်း အိမ်တြေဆောက်လုပ်ရမြာ ူဖစ်တယ်လိုႛလည်း အဲဒီ စည်ပင်သာယာကော်မတီ တာဝန်ရြိသူက ေူပာပၝတယ်။

တကယ်လိုႛ ေူမကြက်ရယူပီးရင် သုံးလအတြင်း သတ်မြတ်ပုံစံအတိုင်း နေအိမ်တေကြို ဆောက်လုပ်ရမြာ ူဖစ်သလို၊ တိံြစ်အတြင်း အိမ်မဆောကိံိုင်တဲ့ ေူမကြက်တေကြို ူပန်လည်သိမ်းယူမြာ ူဖစ်တယ်လိုႛလည်း အဲဒီတာဝန်ခံက ေူပာပၝတယ်။

နေူပည်တော် ္ဘမိြႚကြက်သစ်မြာပဲ အဆင့်ူမင့်စေဵး၊ အဝေေူပးယာဉ်ရပ်နားစခန်းတြေ ဆောက်လုပ်တော့မြာ ူဖစ်ပီး အဲဒီေူမကြက်တေကြိုလည်း စေဵးိံြန်းမသတ်မြတ်ပဲ စည်ပင်သာယာက သတ်မြတ်ထားတဲ့ အခဵက်အလက်တေအြတိုင်း ပဵဉ်းမနားနေူပည်တော်မြာ ရင်းိံြီးူမၟြပိံြံမြတြေ လုပ်ုကဖိုႛ လုပ်ငန်းရြင်တေကြို စစ်အစိုးရက ဖိတ်ခေၞနေပၝတယ်။

ဒၝပေမယ့် လုပ်ငန်းရြင်တေဘြက်က စိတ်ဝင်စားတာ မရြိသေးဘူးလိုႛ လုပ်ငန်းရြင်တေကြ RFAကို ေူပာပၝတယ်။ ေူမကြက်တေကြို ခဵပေးတဲ့အခၝမြာ ေူမ႟ိုင်းဖော်ထုတ်ခ ကုန်ကဵစရိတ်လောက်ပဲ အစိုးရကို ငေသြြင်းရမြာူဖစ်တယ်လိုႛလည်း နေူပည်တော်စည်ပင်သာယာရေးတာဝန်ခံ လူဋ္ဌကီးတဦးက ေူပာပၝတယ်။

စစ်အစိုးရက ူမန်မာူပည်သူလူထုကို ပဵဉ်းမနားနေူပည်တော်မြာ ္ဘမိြႚကြက်သစ် နေအိမ်ပုံစံသစ်တေအြတိုင်း လာရောက်နေထိုင်ဖိုႛနဲႛ အဆင့်ူမင့်စေဵးဋ္ဌကီးတြေ၊ Shopping Complex ဋ္ဌကီးတြေ ၊ အဝေးေူပးယာဉ်ရပ်နားစခန်းတြေ ဆောက်လုပ်ပေးမြာ ူဖစ်တယ်လိုႛ ္ဘမိြႚတော်သစ်အတြက် ေုကညာနေပၝတယ်။

စစ်အစိုးရအနေနဲႛ ပဵဉ်မနား္ဘမိြႚတော်သစ်မြာ ၈ လမ်းသြား၊ ၆ လမ်းသြား၊ ၄ လမ်းသြား လမ်းဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းတြေ ခဵမြတ်နေသလို၊ လ္တွပ်စစ်မီးရရြိရေး၊ ကေဵာင်း၊ စေဵး၊ ရဲစခန်း၊ ဆေး႟ုံ၊ အားကစားကြင်းနဲႛ ပန်းူခံ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတေကြိုပၝ အပူတူပင်း စီစဉ်ဆောင်႟ြက်နေတယ်လိုႛ စုံစမ်းသိရပၝတယ်။

ကွန်မင့်များ (0)
Share
ဆိုက်တခုလုံးသို့