ေဒၞဝင္းဴမဴမတိုႛအေပၞ စီရင္ခဵက္ တရားမ႖တမႁမရႀိေဳကာင္း NLDေဴပာဳကား

မႎၩေလးတိုင္း အမဵႂိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲၾႚခဵႂပ္ဝင္ေတၾ ဴဖစ္တဲ့ ေဒၞဝင္းဴမဴမနဲႛ ေဴခာက္ဦးကို ႓ပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္က မႎၩေလးေထာင္တၾင္း သီးသန္ႛတရား႟ံုးကေန ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႎႀစ္ကေန ၁၃ ႎႀစ္ထိ အသီးသီး ခဵမႀတ္လိုက္တာဟာ တရားမ႖တတဲ့ စီရင္ခဵက္မဟုတ္ဘူးလိုႛ အမဵႂိးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲၾႚခဵႂပ္ရဲ့ ေဴပာေရးဆိုခၾင့္ရႀိသူ ဦးဥာဏ္ဝင္းကေဴပာပၝတယ္။
2008-10-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသား အားလံုးကို လၿတ္ေပးရန္ မေလးရႀားႎိုင္ငံ ကၾာလာလမ္ပူ႓မိႂႚတၾင္ ၂၀၀၇ခုႎႀစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၃ရက္ေနႛက ေတာင္းဆို ဆႎၬဴပေနေသာ မႀတ္တမ္းပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသား အားလံုးကို လၿတ္ေပးရန္ မေလးရႀားႎိုင္ငံ ကၾာလာလမ္ပူ႓မိႂႚတၾင္ ၂၀၀၇ခုႎႀစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၃ရက္ေနႛက ေတာင္းဆို ဆႎၬဴပေနေသာ မႀတ္တမ္းပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဦးဉာဏ္ဝင္း။    ။ “က႗န္ေတာ္တိုႛ ေဴပာခဵင္တာကေတာ့ တရားဥပေဒ စိုးမိုးဖိုႛဟာ ေတာ္ေတာ့ကို အားနည္းေနတယ္။ ဘာဴဖစ္လိုႛလဲလိုႛဆိုေတာ့ ေဒၞဝင္းဴမဴမတိုႛ အားလံုးက အခုစၾဲဆိုတဲ့ ပုဒ္မေတၾနဲႛ ႓ငိစၾန္းတာေတၾ မရႀိဘူးဗဵ။ ၂၀၀၇ခု စက္တင္ဘာ လႁပ္ရႀားမႁ႒ကီးမႀာ မႎၩေလးေရာ၊ ရန္ကုန္ေရာ အမဵား႒ကီး အမဵား႒ကီး လူေတၾ ဒီလို ခဵီတက္ေနတယ္၊ အဲဒီဟာကိုပဲ ၅၀၅ (ခ)တိုႛ ၅၀၅ (ခ)ဆိုတာ ႓ငိမ္ဝပ္ပိဴပားေရးကို ထိခိုက္ေအာင္ တဴခားလူေတၾကို စည္း႟ံုးလႁံႛေဆာ္တာ။ လူေတၾက သူႛဖာသာ တက္လာတဲ့ ကိစၤ႒ကီးမႀာ ဥပေဒအရ လံုးဝ အဴပစ္မရႀိဘူးလိုႛပဲ ဴမင္ပၝတယ္။”

ေဒၞဝင္းဴမဴမတိုႛအဖဲၾႚကိ္ု အာဏာပိုင္ေတၾက ေထာင္ေဴပာင္းေ႟ၿႚမႁေတၾ မလုပ္ခင္မႀာ အမႁစီရင္ခဵက္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး တလအတၾင္း ခ႟ိုင္တရား႟ံုးမႀာ အယူခံလၿာတင္ဖိုႛ ရႀိတယ္လိုႛ ေဒၞဝင္းဴမဴမတိုႛရဲ့ ေရႀႚေန ဦးဴမင့္သၾင္က ေဴပာပၝတယ္။

ဦးဴမင့္သၾင္။      ။ “အယူခံ အေဳကာင္းဴပခဵက္မႀာ အေရးအ႒ကီးဆံုး အခဵက္က ေဒၞဝင္းဴမဴမတိုႛက အခု စၾပ္စၾဲထားတဲ့ ဴပစ္မႁေတၾနဲႛ မကဵႃးလၾန္တဲ့အေဳကာင္း၊ ဒီ ၅၀၅ (ခ)ဆိုရင္လည္း ေဒၞဝင္းဴမဴမ ေဴပာဆိုတဲ့ စကားေတၾေပၞမႀာ တိပ္ေခၾေတၾနဲႛ ဖမ္း႓ပီးေတာ့မႀ သူတိုႛ စၾပ္စၾဲတာက သက္ေသခံ ဥပေဒအရ မခိုင္လံုတဲ့ အေဳကာင္း၊ ေနာက္ဒီလို စၾဲဆိုထားတဲ့ ပုဒ္မေတၾကလည္း မဵားေန႓ပီးေတာ့ အမႁေတၾကလည္း အေဳကာင္းခဵင္းရာေတၾေပၞမႀာ ခၾဲ႓ပီး စၾပ္စၾဲထားတာေတၾကလည္း မႀားယၾင္းေနတဲ့ အေဳကာင္းေတၾ၊ ေနာက္တခုက က႗န္ေတာ္တိုႛ ဴပစ္မႁဆိုင္ရာ ကဵင့္ထံုးဥပေဒအရ ဴဖစ္ေစ၊ ဴပစ္မႁဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ဴဖစ္ေစ၊ စၾပ္စၾဲထားတာေတၾကို တေပၝင္းတည္း ခဵဖိုႛ ကိစၤမႀာ တေပၝင္းတည္း မခဵတဲ့အတၾက္ မႀားယၾင္းတဲ့အေဳကာင္းေတၾ၊ က႗န္ေတာ္တိုႛက အယူခံ အေဳကာင္းဴပမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။”

တရားသူ႒ကီးက အမိန္ႛခဵမႀတ္တုန္းကလည္း ေဒၞဝင္းဴမဴမတိုႛကို အမႀန္တကယ္ ဖမ္းဆီးခဲ့ခဵိန္ ဴဖစ္တဲ့ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာလအစား အစိုးရေရႀႚေနဘက္က တင္ဴပခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ စက္တင္ဘာလကို ယူ႓ပီး ဖမ္းဆီးခဵႂပ္ေႎႀာင္ရက္အဴဖစ္ လက္ခံခဲ့တဲ့အေပၞ အယူခံလၿာ တင္သၾင္းမဲ့အေဳကာင္း ေရႀႚေနဦးဴမင့္္သၾင္က ေဴပာပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔