ရင်ဖြင့်လြာ စာအိတ်မဵားထဲမြာ ဗုံးမပၝပဲ လူထု၏ အသည်းိံလြုံးမဵားသာ ရြိေုကာင်း ေူပာဆို


2007-01-21
Share

ကေဵာင်းသားခေၝင်းဆောင် ကိုမင်းကိုံိုင် ဇန်နဝၝရီ ၁၁ရက်နေႛက ူပန်လြတ်လ္ဘာပီးနောက် နေအိမ်တြင် AFP သတင်းထောကိံြင့် တြေႚဆုံ ရြင်းလင်းေူပာုကားနေပုံ ူဖစ်ပၝသည်။ ၈၈ မဵိြးဆက် ကေဵာင်းသားမဵားသည် လူထု လြပ်ရြားမမြဵားကို ဦးဆောင်န္ဘေပီး လောလောဆယ်တြင် ရင်ဖြင့်လြာ စာပေးပိုႛမကြို လြံႛဆော် ဆောင်႟ြက်နေပၝသည်။ (Photo: AFP) ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။

ရန်ကုန်္ဘမိြႚ ေ႟ဂြုံတိုင် စာအိတ်ဗုံးပေၝက်ကြဲမနြဲႛ ပတ်သက်လိုႛ နအဖသတင်းစာတေကြ ူပည်တြင်းူပည်ပ အဖဵက်သမားတေရြဲ့ လက်ခဵက်လိုႛ စြပ်စြဲ္ဘပီးနောက်ပိုင်း ၈၈ မဵြိးဆက် ကေဵာင်းသားတေရြဲ့ ရင်ဖြင့်လြာ စာပေးပိုႛမမြြာ ပၝဝင်တဲ့ နယ်္ဘမိြႚတခဵြိႚက လြပ်ရြားသူတေအြုကား စိုးရိမ်ပူပန်တြေ ရြိလာနေေုကာင်း ၈၈ မဵြိးဆက်ကေဵာင်းသား ခေၝင်းဆောင်တေကြ ေူပာပၝတယ်။

၈၈ မဵြိးဆက်ကေဵာင်းသားတေရြဲ့ ရင်ဖြင့်လြာစာပေးပိုႛမြ လြပ်ရြားမြ အရြိန်ရနေခဵိန် ေ႟ဂြုံတိုင်စာတိုက်မြာ စာအိတ်ဗုံးပေၝက်ကြဲတာဟာ တိုက်ဆိုင်မပြဲလား၊ ကေဵာင်းသားတေရြဲ့ လြပ်ရြားမမြြာ လူထုမပၝဝင်ရဲအောင် ေူခာက်လြန်ႛတာလားဆို္ဘပီး ိံိုင်ငံရေးအသိုင်းအဝန်းမြာ ခန်ႛမြန်း ေူပာဆိုနေုကတာပၝ။ အထူးသူဖင့် နယ်္ဘမိြႚတေမြြာ ဒီကိင်္စစိုးရိမ်မတြခဵြိႚ ရြိနေေုကာင်း ၈၈ မဵြိးဆက်ကေဵာင်းသားခေၝင်းဆောင် ကိုမင်းကိိုံိုင်က ခုလို ေူပာူပပၝတယ်။

ကိုမင်းကိုံိုင်။ ။ နယ်တေကြ ူပန်ုကားရတဲ့ အသံတေကြ၊ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛဆီက (ပိုႛပေးလိုက်တဲ့) ဒီ ရင်ဖြင့်လြာတြေ (သူတိုႛဆီကို) ရောက်သြား္ဘပီး ရေးသားနေဆဲ အေူခအနေကိုး။ သူတိုႛက ဘာူပန်ေူပာုကသလဲဆိုတော့ ဒၝနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီးတော့ ထိခိုက်မြ ရြိမလား၊ သူတိုႛတတေကြို လ္ဘာပီးတော့ ္ဘခိမ်းေူခာက်ခံရတာမဵိြး၊ ဟန်ႛတားခံရတာမဵိြး ရြိမလား ဆို္ဘပီးတော့ ရင်ဖြင့်ုကတယ်။

အဲဒီတော့ ဒီ အုကမ်းဖက်မြတြေ၊ ဗုံးဖောက်ခြဲမြတေနြဲႛ ပတ်သက်လိုႛတော့ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛတတေနြဲႛ အင်မတန် ကင်းရြင်းတယ်လိုႛ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛ ေူပ္ဘာပီးသား။ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛက အုကမ်းမဖက်ဖူး၊ ္ဘငိမ်းခဵမ်းတဲ့နည်းနဲႛ ူပည်သူလူထုရဲ့ ရင်ဖြင့်သံတေကြို ကဋ္ဋန်တော်တိုႛက ကိုယ်စား ူပန်္ဘပီးတော့ တင်ဆက်ပေးရမြာ ူဖစ်တယ်။

အဲဒၝေုကာင့် ူပည်သူလူထုတြေ ရင်ထဲမြာရြိတဲ့ အရာတြေ၊ တကယ်ခံစားနေရတာတေကြိုသာ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛ တောင်းခံမြာ ူဖစ်တယ်။ ကဋ္ဋန်တော်ေူပ္ဘာပီးပၝ္ဘပီ၊ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛတေရြဲ့ စာမြာ ပေၝက်ကြဲစေတတ်တဲ့ ဗုံးပၝမြာ မဟုတ်ဖူး၊ အသည်းိံလြုံးတေပြဲ ပၝမယ်။ ူပည်သူလူထုတေရြဲ့ တကယ်ခံစားနေရတဲ့ အသည်းိံလြုံတေပြဲ ပၝမြာလိုႛ ကဋ္ဋန်တော် ေူပ္ဘာပီး ူဖစ်တဲ့အတိုင်း အဲဒီအတိုင်းကို ူဖစ်အောင် ကဋ္ဋန်တော်တိုႛတတြေ စနစ်တကဵ ူပင်ဆင်တယ်၊ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛတေဟြာ စာတိုက်ကနေ ပိုႛမြာ မဟုတ်ဖူ။ အားလုံးဟာ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛဆီကို ူပန်ရောက်တဲ့အထိ၊ လူုကံနြဲႛပဲ စာအိတ် ဖြင့်လဵက်နဲႛ လူနဲႛပဲ သယ်မြာ ူဖစ်ပၝတယ်။

ဇန်နဝၝရီလ ၁၅ ရက်နေႛက ရန်ကုန်၊ ဗဟန်း္ဘမိြႚနယ်မြာရြိတဲ့ ေ႟ဂြုံတိုင်စာတိုက်မြာ အသေးစား ဗုံးပေၝက်ကြဲမတြခု ူဖစ်ပြား္ဘပီး၊ စာတိုက်ဝန်ထမ်းတဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရြိခဲ့ပၝတယ်။ အဲဒီမတိုင်ခင်ကလည်း ရန်ကုန်စာတိုက်ဋ္ဌကီးမြာ မသကဿာစရာ စာအိတ်တလုံးကို စစ်ဆေးရာမြာ စာအိတ်ဗုံး ူဖစ်နေတာတြေႚရတယ်လိုႛ အာဏာပိုင်တေကြ ေူပာဆိုပၝတယ်။ အခုခဵိန်ထိတော့ ရင်ဖြင့်လြာလြပ်ရြားမမြြာ ပၝဝင်နေသူတေကြို ဗုံးပေၝက်ကြဲမနြဲႛ ပတ်သက်လိုႛ ခေၞယူမေးူမန်းတာ၊ ဖမ်းဆီးေိံြာင့်ယြက်တာမဵြိးတော့ မရြိသေးဘူးလိုႛ ကိုမင်းကိိုံိုင်က ေူပာပၝတယ်။

ူပည်သူတေရြဲ့ မကေဵနပ်ခဵက်တေကြို နအဖဥက္ကှူထံကို တိုင်ုကားဖိုႛ စီစဉ်ထားတဲ့ ဒီ ရင်ဖြင့်လြာ စာပေးပိုႛတဲ့ လြပ်ရြားမကြို ၂၀၀၆ ခိုံြစ်နေ ဇန်နဝၝရီလ ၄ ရက်နေႛက စတင်ခဲ့္ဘပီးတော့ ဖေဖော်ရီလ ၄ ရက်နေႛအထိ တလတိတိ ဆောင်႟ြက်သြားမြာ ူဖစ်တယ်လိုႛ ၈၈ မဵြိးဆက် ကေဵာင်းသားတေကြ ေူပာဆိုကပၝတယ်။ လက်ခံရရြိတဲ့ စာတေနြဲႛ ပတ်သက်လိုႛ ကေဵာင်းသား ခေၝင်းဆောင်တဦးူဖစ်တဲ့ ကိုူမအေးက ရြင်းူပပၝတယ်။

စာတေကြို ရေတြက်နေဆဲ ူဖစ်္ဘပီး စကု္ဘမိြႚနယ်တခုတည်းကတင် တနေႛတည်းမြာ စာအစောင် ၇၀ရောက်လာတယ်လိုႛ ကိုူမအေးက ဆိုပၝတယ်။ စာတေထြဲမြာ သူတိုႛ ဖတ်မိသလောက် ခြဲူခား သုံးသပ်မယ်ဆိုရင် စားဝတ်နေရေး ကဵပ်တည်းမနြဲႛ အခြင့်အရေး ခဵိြးဖောက်ခံရမြတြေ၊ ဥပမာ၊ လယ်သိမ်း ေူမသိမ်း ကိင်္စတြေ၊ မတရား ငြေတောင်းတဲ့ ကိင်္စတြေ၊ အဲဒီလို ကိင်္စတေကြ မဵားတယ်လိုႛ ေူပာပၝတယ်။

ဒၝတေအြားလုံးကို ူပန်ခဵြပ် ုကည့်လိုက်ရင် ဒၝ ိံိုင်ငံရေးပဲ၊ ိံိုင်ငံရေးလိုႛ မဖော်ူပပေမဲ့လည်း ိံိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့ မြားယြင်းမဆြိုတာကိုပဲ ႌြန်းနေတယ်လိုႛ ကိုူမအေးက ေူပာသြားပၝတယ်။

ကေဵာင်းသားခေၝင်းဆောင် ကိုမင်းကိိုံိုင်ကတော့ ဒီကနေႛ လက်ခံရရြိတဲ့ စာတေထြဲ စာတစောင်အေုကာင်း ခုလို ေူပာူပပၝတယ်။

ပန်းရန်ဆရာ မိသားစုတခုဟာ တနေႛကို ကဵပ် ၁,၅၀၀ရပေမဲ့ မိသားစု စားလိုႛ မလောက်ဖူးဆိုတာကို ရေးရင်းနဲႛ မင်ကုန်သြား္ဘပီး ခဲတံလေးနဲႛ ဆက်ရေးထားရတာဟာ ူပည်သူလူထုရဲ့ လက်တြေႚ ဘဝအေူခအနေကို တူခားစကားလုံးတေနြဲႛ ဖော်ူပစရာမလိုတော့ပဲ ကြက်ကြက်ကြင်းကြင်း သိူမငိံိုင်ပၝတယ်လိုႛ ကေဵာင်းသားခေၝင်းဆောင် ကိုမင်းကိိုံိုင် ရြင်းူပသြားပၝတယ်။

ဒီ ရင်ဖြင့်လြာလြပ်ရြားမကြ ရတဲ့ စာတေကြို ၈၈ မဵြိးဆက်ကေဵာင်းသားတေကြ တာဝန်ယူ္ဘပီး ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီး သန်းေ႟ဆြီ ပေးပိုႛပေးမြာ ူဖစ်ေုကာင်း၊ စာအိတ်ပေၝင်း ၂၅,၀၀၀နဲႛ ဒီလြပ်ရြားမကြို စတင်ခဲ့တာ ူဖစ်တဲ့အတြက် စာပေၝင်း သောင်းနဲႛခဵ္ဘီပီး ပေးပိုႛိံိုင်မယ်လိုႛမ္တေွာ်လင့်ထားေုကာင်း ၈၈ မဵြိးဆက်ကေဵာင်းသားတေကြ ေူပာဆိုပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။

ဆိုက်တခုလုံးသို့