အမဵိႂးသားေနႛ စာေပေဟာေဴပာပၾဲ ေလာ့စ္အိန္ဂဵလိစ္တၾင္ ကဵင္းပ

အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု အေနာက္ဘက္ဴခမ္း ေလာ့အိန္ဂဵလိစ္႓မိႂႚမႀာ အမဵိႂးသားေနႛ အထိမ္းအမႀတ္ စာေပေဟာေဴပာပၾဲကို ႎိုဝင္ဘာ ၂၃ရက္ မေနႛက ကဵင္းပပၝတယ္။ ဒၝဟာ သံုး႒ကိမ္ေဴမာက္ ကဵင္းပတာ ဴဖစ္႓ပီး အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုမႀာ ေရာက္ရႀိ ေနထိုင္ေနဳကတဲ့ စာေရးဆရာ႒ကီး ေမာင္သာရ၊ ကဗဵာဆရာ၊ စာေပေဝဖန္ေရးဆရာ ေမာင္စၾမ္းရည္နဲႛ ၂၀၀၇ခု စက္တင္ဘာ ေ႟ၿဝၝေရာင္ေတာ္လႀန္ေရးမႀာ ပၝဝင္ခဲ့တဲ့ ကဗဵာဆရာ ေအာင္ေဝးတိုႛ တက္ေရာက္ ေဟာေဴပာဳကပၝတယ္။
2008-11-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာ စာေပပညာရႀင္မဵား ဴဖစ္ေသာ ေမာင္သာရ (ဝဲ)၊ ေအာင္ေဝး (လယ္) ႎႀင့္ ေမာင္စၾမ္းရည္ (ယာ)။ (Courtesy of Artist Min Kyaw Khine)
ဴမန္မာ စာေပပညာရႀင္မဵား ဴဖစ္ေသာ ေမာင္သာရ (ဝဲ)၊ ေအာင္ေဝး (လယ္) ႎႀင့္ ေမာင္စၾမ္းရည္ (ယာ)။ (Courtesy of Artist Min Kyaw Khine)
(Courtesy of Artist Min Kyaw Khine)

၂၀၀၃ခုႎႀစ္မႀာ အမဵိႂးသားေနႛ အထိမ္းအမႀတ္ စာေပေဟာေဴပာပၾဲ စတင္ကဵင္းပခဲ့႓ပီး ၂၀၀၆ခုႎႀစ္ အမဵိႂးသားေနႛမႀာ တ႒ကိမ္နဲႛ ခုတ႒ကိမ္ပၝဆို သံုး႒ကိမ္ေဴမာက္ ကဵင္းပတာလိုႛ စာေပေဟာေဴပာပၾဲ ကဵင္းပေရးေကာ္မတီဝင္ ေဒၝက္တာ ဴပည္႓ငိမ္းက ေဴပာပၝတယ္။

ေဒၝက္တာ ဴပည္႓ငိမ္း။   ။ “ ဴမန္မာလူငယ္ေတၾ၊ ဴမန္မာ လူ႒ကီးေတၾ၊ ဴမန္မာအမဵိႂးသားေတၾ၊ အားလံုးနဲႛအတူတူ သူတိုႛလည္း ဴမန္မာႎိုင္ငံနဲႛ ကင္းကၾာေနတဲ့ လူေတၾ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ ဴမန္မာ စာေပနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ ဴမန္မာဴပည္ရဲ့ ယဥ္ေကဵးမႁေလးေတၾ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဴပန္႓ပီးေတာ့ ဳကားနာဳကရတာေပၝ့ေလ။ ေနာက္႓ပီးေတာ့ ေနာက္လာမဲ့ ဂဵင္နေရးရႀင္းေတၾအတၾက္လည္း က႗န္ေတာ္တိုႛ ရည္႟ၾယ္ပၝတယ္။ က႗န္ေတာ္တိုႛ ေရႀႚႎႀစ္ခၝေတၾမႀာလည္း ဒီအမဵိႂးသားေအာင္ပၾဲေနႛကို ဆက္လက္႓ပီး လုပ္ဖိုႛ အစီအစဥ္ေတၾ ရႀိပၝတယ္။ ဒၝဟာ က႗န္ေတာ္တိုႛ LAမႀာရႀိတဲ့ ဴမန္မာ လူမဵိႂးေတၾအတၾက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ”

LA Organizer for Burma လိုႛေခၞတဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီရရႀိေရး အေထာက္အကူဴပႂ အဖၾဲႚနဲႛ ေလာ့အိန္ဂဵလိစ္မႀာ တလတ႒ကိမ္ ထုတ္ေဝေနတဲ့ မႎၩေလးေဂဇက္ ရတနာပံု သတင္းစာတိုႛက ကမကထလုပ္႓ပီး ဒီစာေပေဟာေဴပာပၾဲကို ကဵင္းပတာပၝ။

ကယ္လီဖိုးနီးယားဴပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း ဴမန္မာလူမဵိႂးအသင္း၊ ဥကၠႉ ေဒၝက္တာေဇာ္ထၾန္းရဲ့ ေဆးခန္းဝင္းထဲက ပရိသတ္ သံုးရာေလာက္ဆန္ႛတဲ့ ခန္းမမႀာ ခန္းမငႀားရမ္းခ မေပးရပဲ ကဵင္းပတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔