ဆႎၬဴပမႁမႀာ ပၝဝင္သဴဖင့္ ရ-ယ-က အတၾင္းေရးမႀႃး ေထာင္ႎႀစ္ႎႀစ္ခၾဲခဵခံရ

2007-12-07
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

mass_marching_sule_150px.jpg
စက္တင္ဘာလအတၾင္း သံဃာႎႀင့္ လူထု လႁပ္ရႀားမႁ အရႀိန္ဴမင့္ေနစဥ္ ဆူးေလေစတီသိုႛ ဦးတည္ ခဵီတက္ေနေသာ ဆႎၬဴပသူမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ ဆႎၬဴပပၾဲမဵားတၾင္ ပၝဝင္ခဲ့သူမဵားကို စစ္အစိုးရက ဆက္လက္ ဖမ္းဆီး အေရးယူေနဆဲ ဴဖစ္သည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

စက္တင္ဘာလ လူထုဆႎၬဴပပၾဲမႀာ ပၝဝင္မႁနဲႛ ရခိုင္ဴပည္နယ္ မာန္ေအာင္႓မိႂႚနယ္က ရ-ယ-က အတၾင္းေရးမႀႃးတဦးကို ဒီဇင္ဘာလ ၅ရက္က ေထာင္ဒဏ္ ႎႀစ္ႎႀစ္ခၾဲ ခဵမႀတ္လိုက္ပၝတယ္။

အဲဒီလို ေထာင္ဒဏ္ ခဵမႀတ္ခံလိုက္ရသူကေတာ့ မာန္ေအာင္႓မိႂႚနယ္ ဗိုလ္တေထာင္ရပ္ကၾက္က ရ-ယ-က အတၾင္းေရးမႀႃး ကိုဝင္းေမာင္ဴဖစ္ပၝတယ္။ ကိုဝင္းေမာင္ကို အာဏာပိုင္အဖၾဲႚအစည္းေတၾက ႓ပီးခဲ့တဲ့ ႎိုဝင္ဘာ ၂၇ရက္မႀာ ဖမ္းဆီးေခၞေဆာင္သၾားပၝတယ္။

ဒီဇင္ဘာလ ၅-ရက္မႀာ သူႛကို မာန္ေအာင္႓မိႂႚနယ္ တရား႟ံုးကေန ေထာင္ဒဏ္ ႎႀစ္ႎႀစ္ခၾဲ ခဵမႀတ္လိုက္တာပၝ။ ကိုဝင္းေမာင္ကို ေကဵာက္ဴဖႃေထာင္ကို ပိုႛမယ္လိုႛ ေဒသခံ တဦးက ေဴပာဴပပၝတယ္။

ရခိုင္ဴပည္နယ္ကပဲ ေတာင္ကုတ္႓မိႂႚနယ္ NLD အဖၾဲႚဝင္ေတၾဴဖစ္တဲ့ ဦးခင္လႀနဲႛ ဦးမင္းေအာင္တိုႛကေတာ့ သံတၾဲေထာင္မႀာ အကဵဥ္းကဵေနပၝတယ္။ ဦးမင္းေအာင္ကို မိသားစုက ေထာင္ဝင္စာေတၾႚခၾင့္မရပဲ ပစၤည္းပဲပိုႛခၾင့္ရတယ္လိုႛ မိသားစုနဲႛ နီးစပ္သူေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ဦးခင္လႀဟာ မိသားစုဝင္ခဵင္း စကားမဵားရန္ဴဖစ္တဲ့ ကိစၤနဲႛ သူႛကို ႎိုဝင္ဘာ ၂၈ရက္က ဖေယာင္းတိုင္ထၾန္း၊ အမႁစစ္ ေထာင္ခဵလိုက္႓ပီး ညတၾင္းခဵင္း သံတၾဲေထာင္ကို ပိုႛလိုက္တာဴဖစ္ပၝတယ္။ ေထာင္မႀာ မီးပိတ္ခဵိန္ေရာက္ေနတဲ့အတၾက္ မီးဴပန္ထၾန္း႓ပီး ဦးခင္လႀကို လက္ခံရတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔