ဦးဝင္းတင္ လၾတ္ေဴမာက္လာဴခင္းကို ဝမ္းေဴမာက္စၾာ ႒ကိႂဆို

ႎႀစ္ေပၝင္း ၂၀ နီးပၝး အကဵဥ္းကဵေနခဲ့တဲ့ သတင္းစာဆရာ႒ကီး ဦးဝင္းတင္ ဴပန္လၾတ္ေဴမာက္လာတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ႎုိင္ငံတကာ စာနယ္ဇင္း လၾတ္လပ္ခၾင့္ ေစာင့္ဳကည့္ေရးအဖၾဲႚေတၾနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရး အဖၾဲႚအစည္းေတၾက ဝမ္းေဴမာက္စၾာ ႒ကိႂဆိုလိုက္ဳကပၝတယ္။
2008-09-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
စစ္အစိုးရက ၁၉ႏွစ္ၾကာ ဖမ္းဆီးထားခဲ့သည့္ သတင္းစာဆရာႀကီး ဟံသာဝတီ ဦးဝင္းတင္ ၂၀၀၈ စက္တင္ဘာ ၂၃ရက္ေန႔က ေထာင္မွ လြတ္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ေထာင္ဝတ္စံုျဖင့္ပင္ တယ္လီဖုန္း စကားေျပာေနပံု ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
စစ္အစိုးရက ၁၉ႏွစ္ၾကာ ဖမ္းဆီးထားခဲ့သည့္ သတင္းစာဆရာႀကီး ဟံသာဝတီ ဦးဝင္းတင္ ၂၀၀၈ စက္တင္ဘာ ၂၃ရက္ေန႔က ေထာင္မွ လြတ္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ေထာင္ဝတ္စံုျဖင့္ပင္ တယ္လီဖုန္း စကားေျပာေနပံု ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဴပင္သစ္ႎုိင္ငံအေဴခစိုက္ နယ္စည္းမဴခား သတင္းေထာက္မဵားအဖၾဲႚ RSF နဲႛ ဴမန္မာ သတင္းသမဂၢတိုႛက သတင္းစာဆရာ႒ကီး ဦးဝင္းတင္ ၁၉ ႎႀစ္ဳကာ အကဵဥ္းကဵေနရာက ဴပန္လၾတ္လာတဲ့အတၾက္ အလၾန္ ဝမ္းေဴမာက္ရပၝတယ္လိုႛ ေဳကညာခဵက္ထုတ္ဴပန္ပၝတယ္။

RSF က ေဴပာခၾင့္ရသူ Mr. Vincent Brossel က RFAကို ေဴပာရာမႀာ မေနႛက သတင္းဟာ သူလၾတ္လာဖိုႛ ဖိအားေပးေတာင္းဆိုေနတဲ့ ကဵေနာ္တိုႛအတၾက္ ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ ေစာင့္ေနခဲ့တဲ့ သတင္းဴဖစ္ပၝတယ္၊ သူႛကို လၿတ္ေပးတာ ေနာက္ေတာင္ကဵေနပၝတယ္။ လၾန္ခဲ့တဲ့ ၃ႎႀစ္ကတည္းက လၾတ္ရမႀာဴဖစ္ပၝတယ္လိုႛ ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ဒီဴပန္လၿတ္တာဟာ ကဵန္တဲ့ အကဵဥ္းခဵခံေနရတဲ့ ဴမန္မာ စာနယ္ဇင္းသမားေတၾ ဴပန္လၾတ္လာဖိုႛ ပထမဆံုး ေဴခလႀမ္းဴဖစ္လိမ့္မယ္လိုႛ ေမ႖ာ္လင့္ေဳကာင္း၊ တခဵိန္တည္းမႀာလည္း ကိုဇာဂနာတိုႛ အယ္ဒီတာ ကိုေဇာ္သက္ေထၾးတိုႛလို ပုဂၢိႂလ္မဵိႂးေတၾ ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛ ေထာက္ဴပခဵင္ေဳကာင္းလည္း သူက ဆက္႓ပီးေဴပာပၝတယ္။

အလားတူပဲ ဴပည္ပအေဴခစိုက္ ဴမန္မာစာနယ္ဇင္းသမဂၢ BMA ကလည္း ဆရာ႒ကီး ဦးဝင္းတင္ ဴပန္လၿတ္လာတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဝမ္းေဴမာက္ေဳကာင္း ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ BMA ဒုဥကၠႉ ဦးဇင္လင္းက RFAကို အခုလို ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဦးဇင္လင္း     ။ “ဆရာ ဦးဝင္းတင္ လၾတ္လာတဲ့သတင္း ဳကားရေတာ့ ဘာပဲေဴပာေဴပာ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဝမ္းေဴမာက္ဝမ္းသာ ဴဖစ္မိတယ္။ ဆရာ့ကို လၿတ္ေပးတဲ့ အခဵိန္အခၝအားဴဖင့္ေတာ့ အေတာ္႒ကီးကို ေနာက္ကဵေနတာ ေတၾႚရတဲ့အတၾက္ အဲဒီအတၾက္လည္း က႗န္ေတာ္တိုႛက ေတာ္ေတာ္ေလး စိတ္မေကာင္း ဴဖစ္တယ္။ အေဴခခံအားဴဖင့္ က႗န္ေတာ္တိုႛက ဆရာ့ကို မတရား ဖမ္းဆီးခဵႂပ္ေႎႀာင္ထားတာ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ စစ္အာဏာပိုင္မဵားအေပၞမႀာ က႗န္ေတာ္တိုႛအေနနဲႛ ႟ိုး႟ိုးသားသား ေဴပာရလိုႛရႀိရင္ က႗န္ေတာ္တိုႛ မေကဵနပ္ဖူး။ သိုႛေသာ္လည္းပဲ ဒီကေနႛ ဒီအခဵိန္မႀာ ဆရာ့ကို အခုလို ကဵန္းကဵန္းမာမာ ဴပန္ေတၾႚရတဲ့အခၝမႀာ ဒၝဟာ ေရႀႚအဖိုႛ က႗န္ေတာ္တိုႛ အလားအလာေကာင္း တခုပဲလိုႛ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဒီလိုပဲ ထင္ဴမင္ယူဆမိတဲ့အတၾက္ေဳကာင့္မိုႛ အင္မတန္ ဝမ္းေဴမာက္ဝမ္းသာ ဴဖစ္ပၝတယ္ခင္ဗဵ။”

အလားတူပဲ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္ အေဴခစိုက္ စာနယ္ဇင္းသမားမဵား ကာကၾယ္ ေစာင့္ေရႀာက္ေရး ေကာ္မတီ CPJ ကလည္း ႒ကိႂဆိုေဳကာင္း ေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္ခဲ့ပၝတယ္။ လူႛအခၾင့္အေရး အဖၾဲႚအစည္း႒ကီးတခုဴဖစ္တဲ့ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ လၾတ္႓ငိမ္းခဵမ္းသာခၾင့္အဖၾဲႚကလည္း ဦးဝင္းတင္ကို ဴပန္လၿတ္ေပးတာကို ႒ကိႂဆိုလိုက္႓ပီး လၿတ္ေပးသင့္တာ ဳကာ႓ပီဆိုတဲ့အေဳကာင္း ေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္ေဴပာဆိုပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔