မုန္တိုင္းကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမဵားကို နယ္စည္းမဴခား ဆရာဝန္မဵား ရပ္နားမည္

ဧရာဝတီတိုင္း မုန္တိုင္းဒဏ္ခံရတဲ့ ေဒသေတၾမႀာ ကယ္ဆယ္ေရးေတၾ လုပ္ေနတဲ့ နယ္စည္းမဴခား ဆရာဝန္မဵားအဖၾဲႚ MSF က မုန္တိုင္း ကယ္ဆယ္ေရးအလုပ္ေတၾကို ရပ္နားေတာ့မယ္လိုႛ ေဳကညာခဵက္ ထုတ္ပၝတယ္။
2008-10-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဝမ္းပဵက္ဝမ္းေလ႖ာ ေရာဂၝ ခံစားေနရေသာ မုန္တိုင္းဒုကၡသည္ ကေလးသူငယ္မဵား ေမလ ၁၆ရက္ေနႛက ရန္ကုန္႓မိႂႚအနီး ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းတခုမႀ ယာယီ အမိုးအကာေအာက္တၾင္ ႎုံးေခၾ အိပ္စက္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဝမ္းပဵက္ဝမ္းေလ႖ာ ေရာဂၝ ခံစားေနရေသာ မုန္တိုင္းဒုကၡသည္ ကေလးသူငယ္မဵား ေမလ ၁၆ရက္ေနႛက ရန္ကုန္႓မိႂႚအနီး ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းတခုမႀ ယာယီ အမိုးအကာေအာက္တၾင္ ႎုံးေခၾ အိပ္စက္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

နာဂစ္မုန္တိုင္းေဘးကဵအ႓ပီး ၆ လ ဳကာတဲ့ အခဵိန္မႀာ MSF က မုန္တိုင္းဒဏ္ခံရတဲ့ ဧရာဝတီ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞေဒသက ကယ္ဆယ္ေရးေတၾ ရပ္ေတာ့မႀာဴဖစ္႓ပီး ဴမန္မာႎုိင္ငံက ကူညီေရးလုပ္ငန္းေတၾကို ကဵန္းမာေရးကၸမႀာ အာ႟ံုစိုက္ ကူညီသၾားမယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

နယ္စည္းမဴခား ဆရာဝန္မဵားအဖၾဲႚရဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အဳကံေပးအရာရႀိ Mr. Peter-Paul De-Groote က အဖၾဲႚရဲ့ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္နဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞေဒသမႀာ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ေနတဲ့ အဖၾဲႚအစည္းေတၾက အစိုးရပိုင္းကေရာ အစိုးရမဟုတ္ တဲ့ NGO ေတၾေရာ ပိုတယ္ မဟုတ္ေပမဲ့ အမဵား႒ကီး ရႀိေနပၝတယ္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့ တဴခား ေဒသေတၾမႀာေတာ့ ဒီလိုမဟုတ္ပဲ ကူညီရမဲ့ ကိစၤေတၾ အမဵား႒ကီးရႀိေနတဲ့အတၾက္ ဒီလိုဆံုးဴဖတ္ရတာပၝလိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံ တဴခားေဒသေတၾမႀာ အစိုးရအပၝအဝင္ ႎိုင္ငံတကာအဖၾဲႚအစည္းေတၾက တရင္းတႎႀီး အေလးေပး ေဆာင္႟ၾက္တာ မရႀိတဲ့အတၾက္ ဴဖစ္ေနတဲ့ ေရရႀည္နဲႛ အေရးေပၞ ကဵန္းမာေရး ဴပႍနာေတၾ ရႀိေနတယ္လိုႛ MSF အဖၾဲႚ႒ကီးက ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ HIV/ AIDS လို ေရာဂၝမဵိႂးေတၾမႀာ ကူညီေရး၊ ကုသေရး မလံုေလာက္ေသးတာ ေတၾႚႎိုင္ေဳကာင္း၊ တီဘီနဲႛ ငႀက္ဖဵားေရာဂၝ ကာကၾယ္ကုသေရးေတၾမႀာလည္း ကူညီေပးေနေဳကာင္း၊ အထူးသဴဖင့္ ရခိုင္ဴပည္နယ္မႀာဆို ငႀက္ဖဵားေရာဂၝလူနာ တႎႀစ္ လူနာ ၂ သိန္းခန္ႛ ရႀိေဳကာင္း၊ ဒၝ့ေဳကာင့္ ႎုိင္ငံတကာ အကူအညီေပးေရးအဖၾဲႚေတၾ လာ႓ပီး ကူညီဳကဖိုႛ တိုက္တၾန္းေနတာလည္း ရႀိေဳကာင္း နယ္စည္းမဴခားအဖၾဲႚ အဳကံေပးအရာရႀိ မစၤတာဒီဂ႟ုဒ္က ေဴပာသၾားပၝတယ္။

HIV/ AIDS လို တီဘီ၊ ငႀက္ဖဵားနဲႛ တဴခား ဴပႍနာေတၾ ေဳကာင့္ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾ အသက္ေထာင္ေပၝင္းမဵားစၾာ တႎႀစ္႓ပီးတႎႀစ္ ဆံုး႟ႁံးေနရတာ ရႀိေနေဳကာင္း၊ ဒီကိစၤေတၾအေပၞ MSF ဝန္ထမ္းေတၾ အေနနဲႛ ဦးစားေပး ကူညီသၾားမႀာဴဖစ္ေဳကာင္း MSF ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

MSF အဖၾဲႚ႒ကီးအေနနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ HIV/ AIDS လူနာ ၁ သိန္းကို ARV လို အသက္ကယ္ေဆး အခမဲ့ ကူညီေပးေနပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔