အစၤလမ္ ဘာသာဝင္ေတၾ ဴပည္တၾင္းမႀာ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ သၾားလာခၾင့္မရ

2008-01-06
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

rohingya_camp_200px.jpg
ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္-ဴမန္မာ နယ္စပ္ရႀိ ႟ိုဟင္ဂဵာ ဒုကၡသည္စခန္းတခု။ (Photo: AFP)

ရခိုင္ဴပည္နယ္မႀာ ေနထိုင္ဳကတဲ့ အစၤလမ္ဘာသာဝင္ေတၾဟာ ဴမန္မာဴပည္တၾင္းမႀာ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ သၾားလာခၾင့္မရတဲ့ကိစၤနဲႚ ပတ္သက္႓ပီး ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေရၿထံ ဇန္နဝၝရီလ ၅ ရက္ ေနႚစၾဲနဲႚ ေပးစာတေစာင္ ေပးပိုႚဖိုႚ စီစဥ္ေနတယ္လိုႚ ေဒသခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ရခိုင္ဴပည္နယ္အတၾင္းမႀာ ကမာမဵိႂးႎၾယ္စုနဲႛ ရိုဟင္ဂဵာ အစၤလမ္ဘာသာဝင္ ႎႀစ္မဵိႂး ရႀိတဲ့အနက္ မ-ဆ-လ ေခတ္ ၁၉၈၃ခုႎႀစ္က စတင္႓ပီး ကမာမဵိႂးႎၾယ္စုကို ဴမန္မာ တိုင္းရင္းသားဴဖစ္တယ္လိုႚ အသိအမႀတ္ဴပႂထားပၝတယ္။

အခုလို တိုင္းရင္းသားလိုႛ အသိအမႀတ္ဴပႂခံထားရေပမယ့္ အစၤလမ္ ဘာသာဝင္ မူစလင္ေတၾဟာ တေနရာက တေနရာသၾားမယ္ဆိုရင္ ဴပည္နယ္ခၾင့္ဴပႂခဵက္နဲႛမႀ သၾားလာခၾင့္ရတယ္လိုႛ ေဒသခံတဦးက ေဴပာပၝတယ္။ ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ႎိုင္ငံေတာ္အ႒ကီးအကဲ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေရၿဆီ အသိေပးဖိုႛ စာေပးပိုႛတာလိုႛလည္း ဆက္လက္ေဴပာဳကားပၝတယ္။ တခဵိႂႚလည္း အမဵိႂးသားမႀတ္ပံုတင္ကဒ္ဴပားရႀိေပမယ့္ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ သၾားလာခၾင့္မရသလို တခဵိႂႚကိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာက မႀတ္ပံုတင္ကဒ္ ထုတ္ေပးတာမရႀိဘူးလိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

ရမ္းဴဗဲ႓မိႂႚနယ္က ကမာတိုင္းရင္းသား မူဆလင္္ တေထာင့္ခုႎႀစ္ရာေကဵာ္ကို ညၿန္ဳကားခဵက္အရ ႓မိႂႚနယ္ လူဝင္မႁ႒ကီးဳကပ္ေရးနဲႚ ဴပည္သူႚအင္အားဦးစီးဌာနက ႎိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ထုတ္ေပး႓ပီး ဴဖစ္ေပမယ့္ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ သၾားလာခၾင့္ မရဘဲဴဖစ္ေနတယ္လိုႛလည္း ဆိုပၝတယ္။

ရခိုင္ဴပည္နယ္ ဂၾ႓မိႂႚနဲႛ ေတာင္ကုတ္႓မိႂႚမႀာေတာ့ မူစလင္ေတၾ မရႀိပဲ သံတၾဲ႓မိႂႚက မူစလင္ေတၾ ရန္ကုန္မႀာေဆးကုသဖိုႚ သၾားမယ္ဆိုရင္ လူဝင္မႁ႒ကီးဳကပ္ေရးရံုးက ခၾင့္ဴပႂခဵက္အဴပင္ ေဆးဗီဇာလိုႚ ေခၞတၾင္ေနတဲ့ ဆရာဝန္႒ကီးရဲႚ ေထာက္ခံစာလိုတယ္လိုႚ ေဒသခံေတၾက ေဴပာဳကပၝတယ္။

အစၤလမ္ဘာသာဝင္ေတၾ ဒီလိုအခက္အခဲဳကံႂေနရတာ တႎႀစ္၊ ႎႀစ္ႎႀစ္မဟုတ္ပဲ ဆယ္စုႎႀစ္ေတၾခဵီေန႓ပီလိုႚ အဲဒီိ႓မိႂႚခံကပဲ ေဴပာဳကားပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔