အမဵိႂးသားညီလာခံကို ေနာက္ဆံုးအ႒ကိမ္ ကဵင္းပေတာ့မည္

2007-06-06
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

newspaper_reader_B_150px.jpg
အမဵိႂးသား ညီလာခံအား ဇူလိုင္ ၁၈ရက္ေနႛတၾင္ ဴပန္လည္ စတင္မည့္ သတင္းကို ရန္ကုန္႓မိႂႚ လမ္းေဘး တေနရာတၾင္ ဇၾန္လ ၆ရက္ေနႛ နံနက္က ဖတ္႟ႁေနသူမဵား။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

၆ လနီးပၝး ရပ္နားထားတဲ့ အမဵိႂးသားညီလာခံကို အ႓ပီးသတ္ ေနာက္ဆံုးအ႒ကိမ္အဴဖစ္ ဇူလိုင္ ၁၈ရက္ေနႛမႀာ ဴပန္လည္ ကဵင္းပမယ္လိုႛ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရက ဇၾန္လ ၅ရက္ေနႛညမႀာ ႟ုပ္ဴမင္သံဳကားက ေဳကညာခဲ့ပၝတယ္။ ဖၾဲႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပံု အေဴခခံ ဥပေဒေရးဆၾဲေရးအတၾက္ ၁၉၉၃ခုႎႀစ္က စ႓ပီး စစ္အစိုးရက အမဵိႂးသားညီလာခံကို အ႒ကိမ္႒ကိမ္ ရပ္နားလိုက္၊ ဴပန္စလိုက္နဲႛ ကဵင္းပ ဴပႂလုပ္ေနခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ေနာက္ဆံုး အမဵိႂးသားညီလာခံ အစည္းအေဝးကုိ ႓ပီးခဲ့တဲ့ႎႀစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္က ရပ္နားခဲ့ပၝတယ္။ ခုတ႒ကိမ္ ကဵင္းပမဲ့ ညီလာခံဟာ ေနာက္ဆုံးအ႒ကိမ္ အမဵိႂးသား ညီလာခံဴဖစ္တဲ့ဴပင္ ခဵမႀတ္ခဲ့႓ပီးတဲ့ အေသးစိတ္ အေဴခခံမူေတၾကုိ ဴပင္ဆင္၊ ဴဖည့္စၾက္၊ ပယ္ဖဵက္တာေတၾ လုပ္သၾားမယ္လုိႛပၝ ေဳကညာထားတဲ့အတၾက္ အတိုက္အခံဘက္က ေမ႖ာ္မႀန္းတဲ့ ဖၾဲႚစည္းပုံမဵိႂးဴဖစ္လာေအာင္ ဴပႂဴပင္မႀာလား၊ ညီလာခံတက္ေနတဲ့ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအဖၾဲႚေတၾရဲ့ သေဘာထား စတဲ့အခဵက္ေတၾကုိ ဗန္ေကာက္ RFA ႟ုံးခၾဲကေန ဦးစိန္ေကဵာ္လိႁင္က သုံးသပ္ထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔