အထူးေဳကညာခဵက္ ဴပန္႟ုပ္သိမ္းဖိုႛ NLDကို ရဲခဵႂပ္သတိေပး

႓ပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလ ၂၂ရက္ ေနႛစၾဲနဲႛ NLD ပၝတီက ထုတ္ဴပန္ထားတဲ့ အထူးေဳကညာခဵက္ကို ဴပန္လည္ ႟ုပ္သိမ္းေပးဖိုႛ ရဲခဵႂပ္က ဒီကေနႛစက္တင္ဘာ ၂၅ရက္ေနႛမႀာ ေခၞယူ သတိေပးလိုက္ေပမဲ့ ပၝတီအေနနဲႛ ေဳကညာခဵက္ကို ဴပန္႓ပီး ႟ုပ္သိမ္းေပးမႀာ မဟုတ္ဘူးလိုႛ ေဴဖဳကားခဲ့ေဳကာင္း စံုစမ္းသိရႀိရပၝတယ္။
2008-09-25
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲ တခုတၾင္ ရဲခဵႂပ္ ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ ခင္ရီ စကားေဴပာဳကားေနေသာ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲ တခုတၾင္ ရဲခဵႂပ္ ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ ခင္ရီ စကားေဴပာဳကားေနေသာ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

NLD ရဲ့ အထူးေဳကညာခဵက္ဟာ အမဵားဴပည္သူကို လႁံႚေဆာ္တဲ့ သေဘာပၝရႀိေနတယ္လိုႛ ရဲခဵႂပ္က ေဴပာဳကားေဳကာင္း သိရပၝတယ္။ NLD ပၝတီ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ထုတ္ဴပန္တဲ့ ေဳကညာခဵက္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အခုလိုရႀင္းဴပပၝတယ္။

ဦးဉာဏ္ဝင္း။    ။ “ဴပည္လံုးက႗တ္ ဆႎၬခံယူပၾဲမႀာ ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့တာေတၾဟာ မမႀန္မကန္ ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့တဲ့ အခဵက္ေတၾကို က႗န္ေတာ္တိုႛ ေဖာ္ဴပတယ္။ အဲဒၝေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ ဒၝေတၾက ဴပည္သူလူထုကို လႁံႛေဆာ္တဲ့သေဘာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ သူက ေဴပာတယ္။ ဒီမႀာပၝတဲ့ အခဵက္ေတၾကတဲ့ ဥပေဒနဲႛ ႓ငိစၾန္းတယ္၊ အဲဒီေတာ့ အဲဒၝကို ႟ုပ္သိမ္းေပးပၝတဲ့။ ဒီအခဵက္အလက္ေတၾ အကုန္လံုး အမႀန္ေတၾမိုႛလိုႛ မ႟ုပ္သိမ္းႎိုင္ဘူးလိုႛ က႗န္ေတာ္တိုႛ ေဴပာဳကားခဲ့တယ္။”

NLD ရဲ့ အထူးေဳကညာခဵက္ထဲမႀာ စစ္အစိုးရ ေရးဆၾဲတဲ့ အေဴခခံဥပေဒကို လက္မခံႎိုင္ေဳကာင္း ေဖာ္ဴပထားသလို၊ ၁၉၉၀ခုႎႀစ္ ေ႟ၾးခဵယ္ခံ ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾနဲႛ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ အဴမန္ဆံုး ေခၞယူေပးရန္ ေတာင္းဆိုထား႓ပီး ဖၾဲႚစည္းပုံ အေဴခခံဥပေဒ ဴပန္လည္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မတီကို ဖၾဲႚစည္းဖိုႛ ေတာင္းဆိုထားတာဴဖစ္ပၝတယ္ ။

ေဳကညာခဵက္ကို ဴပန္လည္႟ုပ္သိမ္းေပးဖိုႛ NLD ပၝတီ ဗဟို အလုပ္အမႁေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ ၆ဦးကို ရဲခဵႂပ္နဲႛ အဖၾဲႚက ဴပည္ထဲေရးဝန္႒ကိီးဌာနမႀာ ဒီကေနႛမၾန္းလဲၾ ၂နာရီကေန ၃နာရီအထိ ေခၞယူ ေတၾႚဆံု႓ပီး ေဴပာဆိုခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔