ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အား အဴမင့္ဆံုးဘၾဲႚတံဆိပ္ေပးရန္ ဆံုးဴဖတ္

ဴမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုရဲ့ အဴမင့္မားဆံုး ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘၾဲႚတံဆိပ္ဴဖစ္တဲ့ ကၾန္ဂရက္ ေ႟ၿတံဆိပ္ဆုကုိ ေပးအပ္ဖုိႛ အထက္လၿတ္ေတာ္က ဧ႓ပီ ၂၄ရက္ ဳကာသပေတးေနႛက ဆံုးဴဖတ္လုိက္တဲ့အေပၞ NLD ပၝတီက ႒ကိႂဆုိလုိက္ပၝတယ္၊၊
2008-04-25
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ပံုတူ ေကာက္ေဳကာင္း ပန္းခဵီ။ (Courtesy of Artist Min Kyaw Khine)
ဴမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ပံုတူ ေကာက္ေဳကာင္း ပန္းခဵီ။ (Courtesy of Artist Min Kyaw Khine)
(Courtesy of Artist Min Kyaw Khine)

ဒီကၾန္ဂရက္ေ႟ၿတံဆိပ္ဆုကုိ အေမရိကန္ႎုိင္ငံ စတင္ထူေထာင္တဲ့ အခဵိန္ကတည္းက ေပးအပ္ ခဵီးဴမၟင့္လာခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ ပထမဦးဆံုး ခဵီးဴမၟင့္ခံရသူကေတာ့ အေမရိကန္ႎုိင္ငံရဲ့ ပထမဆံုး သမတ ေဂဵာ့ခဵ္ ဝၝရႀင္တန္ဴဖစ္႓ပီး၊ Winston Churchill, Mother Theresa, Nelson Mandela, Martin Luther King တုိႛအပၝအဝင္ ႎုိင္ငံေရး၊ လူမႁေရး၊ အႎုပညာစတဲ့ နယ္ပယ္အသီးသီးက စၾမ္းစၾမ္းတမံ ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့ဳကတဲ့ ထင္ရႀားတဲ့ ပုဂၢိႂလ္ေတၾလည္း ခဵီးဴမၟင့္ခံခဲ့ ရပၝတယ္၊၊

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကေတာ့ ဒီဆုခဵီးဴမၟင့္ေပးအပ္လာခဲ့တဲ့ ႎႀစ္ေပၝင္း (၂၃၀) ေကဵာ္ သမုိင္းတေလ႖ာက္အတၾင္းမႀာ အခဵႂပ္အေႎႀာင္ခံဘ၀နဲႛ ပထမဆံုး ဆုခဵီးဴမၟင့္ခံရမဲ့သူ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ Congressional Gold Medal လုိႛ ေခၞတဲ့ အေမရိကန္ႎုိင္ငံရဲ့ အဴမင့္ဆံုး ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘၾဲႚ ေပးအပ္ဖုိႛ အထက္လၿတ္ေတာ္က ခုလုိ တခဲနက္ ဆံုးဴဖတ္အတည္ဴပႂ လုိက္တဲ့အေပၞ အထူးပဲ ဝမ္းသာ ဂုဏ္ယူမိေဳကာင္း NLD ပၝတီရဲ့ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးလၾင္က RFA ကုိ ေဴပာပၝတယ္၊၊

ဒီေခတ္မႀာေပၝ့ေလ၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္လို ေခၝင္းေဆာင္တေယာက္ရတာက တခဵိန္မႀာ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းကို ရခဲ့ရသလိုမဵိႂးေပၝ့ေလ၊

ဦးလၾင္။          ။ “ေဴပာရရင္ေတာ့ ဒၝ အထူးဂုဏ္ယူပၝတယ္၊ က႗န္ေတာ္တိုႛ NLD ကိုယ္စားေပၝ့ေလ၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ စၾမ္းေဆာင္ခဵက္ေပၝ့ေလ၊ အထူးသဴဖင့္ အန္ကယ္တိုႛ အေနနဲႛကေတာ့ ဒီေခတ္မႀာေပၝ့ေလ၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္လို ေခၝင္းေဆာင္တေယာက္ရတာက တခဵိန္မႀာ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းကို ရခဲ့ရသလိုမဵိႂးေပၝ့ေလ၊ အဲဒီလိုပဲ ထပ္တူထပ္မ႖ က႗န္ေတာ္တိုႛ ခံစားမိပၝတယ္။ သိုႛေသာ္လည္း ဟိုေခတ္ဟိုအခၝကေတာ့ အခုလိုေပၝ့ေလ၊ ကမႝာနဲႛအဝန္း အဖၾဲႚအစည္းေတၾက ခုလို ခဵီးဴမၟင့္တာကေတာ့ ထူးဴခားတာေပၝ့ဗဵာ။ ဗိုလ္ခဵႂပ္ထက္ ပို႓ပီးေတာ့၊ သာလၾန္႓ပီးေတာ့ ဝမ္းသာမိတဲ့သေဘာေပၝ့ဗဵာ။ အဲဒီလို ခံစားရပၝတယ္။”

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ ဒီဆုခဵီးဴမၟင့္ဖုိႛအတၾက္ အေမရိကန္ေအာက္လၿတ္ေတာ္က ေထာက္ခံမဲ (၄၀၀)၊ ကန္ႛကၾက္မဲ မရႀိ နဲႛ ဆံုးဴဖတ္အတည္ဴပႂထား႓ပီး ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ဒီအေတာအတၾင္း လူႛအခၾင့္အေရး ဆက္လက္ခဵိႂးေဖာက္ေနတဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ အခုရက္ပုိင္းမႀာ ကုလသမဂၢလံု႓ခံႂေရးေကာင္စီက အေရးယူေဆာင္႟ၾက္ေပးဖုိႛ ႎုိင္ငံတကာသံတမန္ေတၾက ေမ႖ာ္လင့္ေန ဳကပၝတယ္၊၊ အီးယူ ဥေရာပႎုိင္ငံေတၾကေတာ့ ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ကဵန္ကမႝာ့ႎုိင္ငံအားလံုးက လက္နက္ေရာင္းခဵမႁ ပိတ္ပင္သၾားဖုိႛ ေရႀႚသီတင္းပတ္အတၾင္း တုိက္တၾန္းေဆာင္႟ၾက္သၾားဖုိႛ ရႀိပၝတယ္၊၊ အေမရိကန္ႎုိင္ငံကေတာ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံနဲႛပတ္သက္႓ပီး အလားတူ ပိတ္ဆုိႛဴပစ္ဒဏ္ခတ္မႁေတၾ ဴပႂလုပ္ထား႓ပီး ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔