စစ်အစိုးရလုပ်ရပ်ကို ဆန်ႛကဵင်ရန် လူထုလြပ်ရြားမြကော်မတီကို လူငယ်မဵား ဖြဲႚစည်း


2008-03-18
Share

အမဵိြးသား ဒီမိုကရေစီအဖြဲႚခဵြပ် အဖြဲႚဝင်လူငယိံြစ်ဦး ယခိုံြစ် ဇန်နဝၝရီ ၄ရက် ိံြစ် ၆ဝူပည့် လြတ်လပ်ရေးနေႛ အခမ်းအနား တက်ရောက်ရန် NLDလက်ပတ်နီမဵား စည်းေိံြာင် ူပင်ဆင်နေပုံ ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP) ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။ >>

ဒီနေႛမတ်လ၁၈ရက် အဂဿၝနေႛမြာ အမဵိြးသား ဒီမိုကရေစီအဖြဲႚခဵြပ် လူထုလြပ်ရြားမြကော်မတီကို စတင်ဖြဲႚစည်းလိုက်္ဘပီး စစ်အစိုးရရဲ့လုပ်ရပ်တေကြို ဆန်ႛကဵင်ကန်ႛကြက်တဲႛ လူထုတိုက်ပြဲမဵားကို ူမန်မာူပည်အိံြံံႛ ဦးဆောင်သြားမြာူဖစ်ဋ္ဌေကာင်း အမဵိြးသားဒီမိုကရေစီအဖြဲႚခဵြပ် လူထုလြပ်ရြားမြကော်မတီက ဦးဆောင်လူငယ်တေကြ RFAကို ေူပာပၝတယ်၊၊

အမဵိြးသားဒီမိုကရေစီအဖြဲႚခဵြပ် လူထုလြပ်ရြားမြကော်မတီအနေနဲႛ ရြေႚဆက်္ဘပီး ဘယ်လို ဆောင်႟ြက်သြားမယ်ဆိုတာကို လူထုလြပ်ရြားမြကော်မတီမြာ ဦးဆောင်ပၝဝင်တဲႛ လူငယ်ခေၝင်းဆောင်တဦးက ေုကညာခဵက်ကို ဖတ်ဋ္ဌကားူပပၝတယ်၊၊ ထုတ်ူပန်ေုကညာခဵက်ထဲမြာ စစ်အစိုးရအနေနဲႛ ကုလသမဂ္ဂအပၝအဝင် ိံိုင်ငံတကာ မိသားစုတေရြဲ့ ူမန်မာႛအရေးဋ္ဌကိြးပမ်းမကြို ူငင်းပယ်လိုက်ေုကာင်း၊�လူထုဆ္ဋိံကိုဆန်ႛကဵင်္ဘပီး လူထုရဲ့အခဵြပ်အူခာ အာဏာကိုလြဲမြားစြာ ကိုင်တြယ်ေူဖရြင်းခဲႛေုကာင်း၊� စစ်အစိုးရအနေနဲႛ စစ်အုပ်ခဵြပ်ရေး အာဏာသက်ဆိုးရြည်ဖိုႛ ၎င်းတိုႛကိုယ်တိုင် စိတ်ဋ္ဌကိြက် ရေးဆြဲထားတဲႛ အေူခခံဥပဒေကို လာမယ်ႛမေလမြာ ကဵင်းပတောႛမြာူဖစ်ဋ္ဌေကာင်း ဖော်ူပထားပၝတယ်၊၊

အခုလိုစစ်အစိုးရက ူပည်သူႛဆ္ဋိံခံယူပြဲ ကဵင်းပတောႛမယ်ႛအဋ္ဌေကာင်း ေုကညာူခင်းဟာ စစ်အစိုးရအနေနဲႛ ၁၉၈၈အာဏာသိမ်းစဉ်က ူပည်သူတေကြို ပေးခဲႛတဲႛကတိကဝတ်တေကြို ခဵိြးဖဵက်ရာရောက်ဋ္ဌေကာင်း၊ စစ်အစိုးရကိုယ်တိုင် ကဵင်းပပေးခဲႛတဲႛ ေ႟ြးကောက်ပြဲရလဒ်ကိုလဲ ခဵိြးဖောက်ရာရောက်ဋ္ဌေကာင်းနဲႛ �၎င်းတိုႛကိုယ်တိုင် ထုတ်ူပန်ထားတဲႛ ၁/၉၀ဥပဒေကိုလဲ ေူပာင်ေူပာင်တင်းတင်း ခဵိြးဖောက်ရာရောက်ဋ္ဌေကာင်း စတဲႛ စစ်အစိုးရခဵိြးဖောက်ထားတဲႛ အခဵက်သုံးခဵက်ကို လူထုလြပ်ရြားမြကော်မတီ အယ်အန်လ်ဒီရဲ့ ေုကညာခဵက်ထဲမြာ ထည့်သြင်းထားပၝတယ်၊၊

စစ်အစိုးရရဲ့ ူပည်သူလူထုအပေၞ စိန်ခေၞမြတြေဋ္ဌေကာင်ႛ အခုလိုအမဵိြးသားဒီမိုကရေစီအဖြဲႚခဵြပ် လူထုလြပ်ရြားမြ ကော်မတီကို ဖြဲႚစည်းရတာူဖစ်ဋ္ဌေကာင်းနဲႛ လူထုလြပ်ရြားမြကော်မတီအနေနဲႛ စစ်အာဏာရြင်စနစ် ဆန်ႛကဵင်တိုက်ဖဵက်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီ ပေၞထြန်းရေးနဲႛ ၁၉၉ဝူပည့်နြစ် ေ႟ြးကောက်ပြဲရလဒ်အပေၞ သုံးပြင်ႛဆိုင်တြေႚဆုံ ဆြေးေိံြးအေူဖရြာ ညိၟိံိြင်းရေးတိုႛအတြက် လူထုတိုက်ပြဲတေကြို ူမန်မာူပည်အနြံႛ ဦးဆောင် တိုက်ပြဲဝင်သြားဋ္ဌကမြာ ူဖစ်ဋ္ဌေကာင်း အမဵိြးသားဒီမိုကရေစီ အဖြဲႚခဵြပ်လူထုလြပ်ရြားမြ ကော်မတီက ဒီကနေႛထုတ်ူပန် ေုကညာလိုက်တာူဖစ်တယ်လိုႛ ဦးဆောင်လူငယ်တေကြ RFAကို ေူပာပၝတယ်၊၊

လူထုလြပ်ရြားမြကော်မတီ အမဵိြးသားဒီမိုကရေစီကို ရန်ကုန်တိုင်းအတြင်းမြာရြိတဲႛ အဖြဲႚခဵြပ်အဖြဲႚဝင်လူငယ်အခဵိြႚနဲႛ ္ဘမိြႚနယ်စည်းအဖြဲႚဝင်အခဵိြႚပူးပေၝင်း္ဘပီး လိုအပ်ခဵက်အရ မိခင်ဌာနူဖစ်တဲႛ အမဵိြးသားဒီမိုကရေစီအဖြဲႚခဵြပ်အမည်ကို ယူ္ဘပီး ဖြဲႚစည်းတာူဖစ်ဋ္ဌေကာင်း ဦးဆောင်လူငယ်တေကြ ေူပာပၝတယ်၊၊ အဆိုပၝအဖြဲႚဖြဲႚစည်းဋ္ဌေကာင်းကိုလဲ အမဵိြးသား ဒီမိုကရေစီအဖြဲႚခဵြပ်ကို အဋ္ဌေကာင်းဋ္ဌကား အသိပေးထားဋ္ဌေကာင်းေူပာပၝတယ်၊၊

ဒီအဋ္ဌေကာင်းနဲႛပတ်သက်္ဘပီး အမဵိြးသားဒီမိုကရေစီအဖြဲႚခဵြပ် ေူပာခြင်ႛရပုဂ္ဂြိလ် ဦးဉာဏ်ဝင်းကို ဆက်သြယ်မေးူမန်းရာမြာ အဖြဲႚခဵြပ်အနေနဲႛ အဆိုပၝအဖြဲႚ ဖြဲႚစည်းတယ်ဆိုတဲႛ သတင်းကိုတောႛ ဋ္ဌကားဋ္ဌေကာင်း အဖြဲႚခဵြပ်အဖြဲႚဝင်လူငယ်အခဵိြႚ ူပလြုပ်တာူဖစိံိုင်ပေမယ်ႛ အဖြဲႚခဵြပ်ကနေ တရားဝင် ဖြဲႚစည်းတဲႛအဖြဲႚမဟုတ်ဋ္ဌေကာင်းနဲႛ အမဵိုြးသားဒီမိုကရေစီအဖြဲႚခဵြပ်အမည်ခ္ဘံပီး ေုကညာခဵက်ထုတ်တာူဖစ်ပေမယ်ႛ အမဵိြးသားဒီမိုကရေစီအဖြဲႚခဵြပ်အနေနဲႛ တရားဝင်ထုတ်ူပန်တဲႛ ေုကညာခဵက်မဟုတ်ဋ္ဌေကာင်း ေူပာူပသြားပၝတယ်၊၊

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။

ဆိုက်တခုလုံးသို့