လၾတ္လပ္ေရးေနႚကာလက ဖမ္းသၾားတဲ့ အဖၾဲႚခဵႂပ္လူငယ္ေတၾ အခဵႂပ္ခန္းမႀာ ေရာက္ေန

2008-01-12
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

NLD_Ind_Day150px.jpg
၂၀၀၈ခုႎႀစ္ ဇန္န၀ၝရီလ ၄ရက္ေနႚတၾင္ ကဵေရာက္ေသာ အႎႀစ္ ၆၀ ေဴမာက္ လၾတ္လပ္ေရးေနႚကို အမဵႂိးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ရံုးတၾင္ ကဵင္းပခဲ့ပၝသည္၊ ပံုမႀာ အသက္အရၾယ္႒ကီးရင့္ေသာ အမဵိႂးသမီး႒ကီးသည္ လၾတ္လပ္ေရး ဖခင္႒ကီး အမဵိႂးသားေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ပံုကုိ ကုိင္ေဆာင္ထားပံုဴဖစ္ပၝသည္။

အဖမ္းခံထားရတဲ့ လူငယ္ ၆ ဦးကို စစ္ေဆးမူေတၾဴပႂလုပ္႓ပီးတဲ့ေနာက္ ရန္ကုန္တိုင္းအတၾင္းမႀာရႀိတဲ့ ရဲစခန္းတခဵိႂႚမႀာ ခဵႂပ္ထားတာဴဖစ္ပၝတယ္။ လၾတ္လပ္ေရးေနႚမတိုင္ခင္ညက အဖမ္းခံရသူ လူငယ္ေတၾဟာ ေတာင္ဒဂံုက NLD လူငယ္ မထက္ထက္ေအာင္၊ ေဒၝပံု႓မိႂႚနယ္က ကိုေကဵာ္ေကဵာ္လင္း၊ ကိုကိုေအာင္နဲႚ ကိုေကဵာ္ဇင္ဝင္း တိုႚဴဖစ္ဳက႓ပီး၊ လၾတ္လပ္ေရးေနႚေနာက္ပိုင္းမႀာ အဖမ္းခံရသူေတၾက ေဒၝပံု႓မိႂႚနယ္က ကိုေနဇာမဵိႂးဝင္းနဲႚ ကိုဟန္စိုးတိုႚ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အဖမ္းခံရသူ အားလံုးကို ညဘက္ပိုင္းေတၾမႀာ ေနအိမ္ေတၾကေန လာေရာက္ေခၞေဆာင္သၾား တာဴဖစ္႓ပီး ရန္ကုန္တိုင္းဴပည္သူရဲတပ္ဖၾဲႚက ဴဖစ္ေဳကာင္းေဴပာတယ္လိုႚ အဖမ္းခံရသူေတၾရဲႚ မိသားစုဝင္ေတၾက ဆိုပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ဘာေဳကာင့္ ဖမ္းတယ္၊ ဘယ္ကို ေခၞသၾားမယ္ဆိုတာကိုေတာ့ မေဴပာဘူးလိုႚ သိရပၝတယ္။ အဖမ္းခံရသူ မထက္ထက္ေအာင္ရဲႚ မိခင္အဆိုအရ မိမိသမီးကို ေမးစရာရႀိလိုႚ ရပ္ကၾက္ရုံုးကို ခဏလိုက္ခဲ့ပၝလိုႚေဴပာ႓ပီး ေခၞသၾားတာဴဖစ္တယ္လိုႚ သိရပၝတယ္။

ေဒၞပံု႓မိႂႚနယ္က အဖမ္းခံရသူေတၾရဲႚ မိသားစုေတၾကေတာ့ ဖမ္းသၾားတဲ့ညက သူတိုႚကို ရဲခဵႂပ္ရံုးမႀာ စစ္ေဆးမႁေတၾ လုပ္ခဲ့တယ္လိုႚ ဆိုပၝတယ္။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက ရတဲ့သတင္းေတၾအရ ဖမ္းထားသူေတၾကို ရဲအခဵႂပ္ေတၾကို ဴပန္ပိုႚလုိက္႓ပီး သူတိုႚကို စၾဲခဵက္တင္သင့္၊ မတင္သင့္ အထက္အမိန္ႚကို ေစာင့္ေနတာ ဴဖစ္တယ္လိုႚ ရဲစခန္းေတၾက သတင္းရေဳကာင္း မိသားစုဝင္ေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ဒီအေဳကာင္းေတၾနဲႚပတ္သက္႓ပီး ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားကုိ နားဆင္ႎုိင္ပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔