မကဵန္းမာသည့္ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသား ႎႀစ္ဦးကို ေဆးဝၝးကုသမႁမေပး

ဖဵာပံုအကဵဥ္းေထာင္မႀာ ေထာင္ဒဏ္ ၆ ႎႀစ္ကဵခံေနရတဲ့ မႎၩေလး အေရႀႚေတာင္႓မိႂႚနယ္ အန္အယ္လ္ဒီ ပၝတီဝင္ တဦးဴဖစ္တဲ့ ကိုေ႟ၿေမာင္ဟာ ရင္ဘတ္နဲႛ ေကဵာဴပင္ေတၾ အဴမဲေအာင့္ေနတဲ့အဴပင္ အိပ္မေပဵာ္တဲ့ ေဝဒနာပၝ ခံစားေနရတဲ့အတၾက္ ကဵန္းမာေရးစစ္ေပးဖိုႛနဲႛ ေဆးကုသမႁ လုပ္ေပးဖိုႛ လိုအပ္ေနတယ္လိုႛ ကိုေ႟ၿေမာင္ရဲ့ မိသားစုက ေဴပာပၝတယ္။
2010-06-25
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာဴပည္မႀ  ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား၏ ဓာတ္ပံုႎႀင့္ မႀတ္တမ္းမဵားကို ထိုင္းဴမန္မာနယ္စပ္၊ မဲေဆာက္႓မိႂႚ အေဴခစိုက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ၊ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားမဵား ကူညီေစာင့္ေရႀာက္ေရး အဖၾဲႚ ႟ံုးတၾင္ ဴပသထားပံု  ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဴမန္မာဴပည္မႀ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား၏ ဓာတ္ပံုႎႀင့္ မႀတ္တမ္းမဵားကို ထိုင္းဴမန္မာနယ္စပ္၊ မဲေဆာက္႓မိႂႚ အေဴခစိုက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ၊ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားမဵား ကူညီေစာင့္ေရႀာက္ေရး အဖၾဲႚ ႟ံုးတၾင္ ဴပသထားပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

၂၀၀၂ ခုႎႀစ္တုန္းက ကိုေ႟ၿေမာင္ဟာ ေ႟ၿခေမာက္႒ကီးလုပ္႓ပီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစု႒ကည္ဆီ ပိုႛတဲ့အမႁနဲႛ ပထမအ႒ကိမ္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႎႀစ္ မကဵခင္ စစ္ေဳကာေရး စခန္းမႀာ ႟ိုက္ႎႀက္ စစ္ေဆးခံခဲ့ရတဲ့ ဒဏ္ေတၾကလည္း အခုထိ ရႀိေနေသးတဲ့အဴပင္ အခု ေထာင္ထဲမႀာ ေက႗းတဲ့ အစားအေသာက္ေတၾေဳကာင့္လည္း ကဵန္းမာေရး ခဵိႂႚယၾင္းလာတာ ဴဖစ္ႎိုင္တယ္လိုႛ  ဇၾန္လ ၂၂ ရက္ ႓ပီးခဲ့တဲ့ အဂႆၝေနႛက ေထာင္ဝင္စာေတၾႚခဲ့တဲ့ ဇနီးဴဖစ္သူ မသန္းသန္းဝင္း က RFA ကို ေဴပာဴပပၝတယ္။

သူတိုႛက မိႁတက္စာေတၾစားေနရတယ္ေလ၊ ကဵမတိုႛကလည္း ေဝးတယ္ဆိုေတာ့ ခဏခဏ သၾားမေတၾႚႎိုင္ဘူးေလ၊ ဴပန္လာေတာ့ မိႁတက္စာ အစားအစာ စားလိုႛမဵား ဴဖစ္တာလား၊ ေသၾးေဳကာကဵဥ္းတာလား ႎႀလံုးဴဖစ္တာလား ေကဵာက္ကပ္လား အသည္းလားဆိုတာ ကဵမတိုႛက ဘာမႀ မသိဘူး၊ သူကေတာ့ ေဆးစစ္ခဵင္တာေပၝ့၊ ဘာေရာဂၝတုန္းဆိုတာ သူသိခဵင္တာေပၝ့၊
ခုလေစာေစာပိုင္းတုန္းကေတာ့ အထူးသတင္း ရဲတပ္ဖၾဲႚကေန ကိုေ႟ၿေမာင္ကို လၿတ္ေပးဖိုႛ အလားအလာရႀိတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာေဴပာ႓ပီး အဴပင္ေရာက္ရင္ ႎိုင္ငံေရး ဆက္လုပ္ဦးမႀာလားလိုႛ လာ႓ပီး ေမးသၾားတယ္လိုႛ သိရေဳကာင္း၊ ကိုေ႟ၿေမာင္က မ႓ပီးဆံုးေသးတဲ့ ႎိုင္ငံေရးဆိုရင္ေတာ့ ကဵေနာ္ တိုႛမႀာ တာဝန္ရႀိေနေသးတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကဵေနာ္တိုႛ လုပ္သင့္ရင္ေတာ့ လုပ္ရမႀာေပၝ့လိုႛ သူက ေဴဖလိုက္ေဳကာင္းလည္း မသန္းသန္းဝင္းက ေဴပာပၝတယ္။

ကိုေ႟ၿေမာင္ဟာ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ မႀာဒုတိယအ႒ကိမ္ ထပ္မံအဖမ္းခံခဲ့ရ႓ပီး ႎိုင္ငံေတာ္ အ႒ကည္ညိႂပဵက္ေစမႁ ၊ ဆူပူေအာင္ ေသၾးထိုးလႁံႚေဆာ္မႁနဲႛ အေရးေပၞ စီမံခဵက္ အက္ဥပေဒစတဲ့ ပုဒ္မေတၾနဲႛ ေထာင္ဒဏ္ ၈ ႎႀစ္ ခဵမႀတ္ခံရ႓ပီး အယူခံဝင္ရာမႀာ ၂ ႎႀစ္ ေလ႖ာ့ေပးတဲ့အတၾက္ ၆ ႎႀစ္ ကဵခံေနရတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အလားတူ မိတၪီလာေထာင္မႀာ ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႎႀစ္ ကဵခံေနရတဲ့ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသူ ေဒၞစန္းစန္းတင္ဟာလည္း ဘယ္ဖက္ မဵက္လံုးတလံုးဟာ ကၾယ္လုနီးပၝး ဴဖစ္ေနေပမဲ့ အဴပင္ေဆး႟ံုက မဵက္စိအထူးကု ဆရာဝန္နဲႛ ကုသခၾင့္ မဴပႂပဲ ထားတာေ႒ကာင့္ လံုးဝ ကၾယ္သၾားႎိုင္တယ္လိုႛ ႓ပီးခဲ့တဲ့ အပတ္က ေထာင္ဝင္စာေတၾႚခဲ့တဲ့ ညီမဴဖစ္သူ ေဒၞခင္ခင္ေဆၾက ေဴပာဴပပၝတယ္။

“မဴမင္ရေတာ့ဘူးေပၝ့ေနာ္၊ အရိပ္ပဲ ဴမင္ရတယ္၊ အဲ့ဒၝ သူႛကို ကုဖိုႛေဴပာတာ အခုထက္ထိပဲေပၝ့၊ အဲ့ဒၝ စာတင္ထားတယ္ေလ၊ ၃ ေနရာကို အန္တီတိုႛ၊ ဆရာဝန္ကေတာ့ မဵက္စဥ္းေဆးနဲႛ ေဆးနဲႛ လာဳကည့္တယ္ေပၝ့၊ စပယ္ရႀယ္လစ္လိုႛ ေဴပာတာပဲတဲ့၊ ကုမယ္ဆိုရင္ ေဆး႟ံုရႀိတဲ့ေနရာေတၾ ကုဴဖစ္မႀာေပၝ့ေနာ္၊ ေတာင္းထားတာေပၝ့၊ ဴပန္ဴပရမႀာ ဝင္သၾားေတာ့ သူမဴပရေတာ့ အဲ့ဒီမႀာ ပေရာဘလမ္ေတၾ ဴဖစ္တာေပၝ့၊ ကၾယ္သၾားႎိုင္တယ္။”

ေဒၞစန္းစန္းတင္ဟာ မ႒ကာေသးခင္ကပဲ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႎႀစ္ခဵ႓ပီးကာမႀ ဴပည္ႎႀင္ဒဏ္ေပးလိုက္တဲ့ ဴမန္မာဴပည္ဖၾား အေမရိကန္ႎိုင္ငံသား ကိုညီညီေအာင္ရဲ့ မိခင္ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔