ပခုကၠႃ႓မိႂႚနယ္ လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားနဲႛ အဖၾဲႛခဵႂပ္စည္းရံုးေရးမႀႃးတုိႛကို ေထာင္ ၂ ႎႀစ္ခၾဲခဵ

မေကၾးတိုင္း၊ ပခုကၠႃ႓မိႂႚက ဴပည္သူလၾတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္တဦးနဲႛ အင္အယ္ဒီ စည္းရံုးေရးမႀႃး တဦးတိုႛကို ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႎႀစ္ ခၾဲ ခဵမႀတ္လိုက္ပၝတယ္။
2008-08-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ယမန္ႎႀစ္ စက္တင္ဘာလက ေ႟ၿဝၝေရာင္ ေတာ္လႀန္ေရးတၾင္ သံဃာႎႀင့္ လူထု၏ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပမႁမဵားကို စစ္အစိုးရက အဳကမ္းဖက္ ႎႀိမ္နင္းေနစဥ္ မဵက္ရည္ယိုဗံုးေငၾႚမဵား ဖံုးလၿမ္းေနေသာ ရန္ကုန္႓မိႂႚလယ္ တေနရာကို စက္တင္ဘာ ၂၆ရက္ေနႛ၌ ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ယမန္ႎႀစ္ စက္တင္ဘာလက ေ႟ၿဝၝေရာင္ ေတာ္လႀန္ေရးတၾင္ သံဃာႎႀင့္ လူထု၏ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပမႁမဵားကို စစ္အစိုးရက အဳကမ္းဖက္ ႎႀိမ္နင္းေနစဥ္ မဵက္ရည္ယိုဗံုးေငၾႚမဵား ဖံုးလၿမ္းေနေသာ ရန္ကုန္႓မိႂႚလယ္ တေနရာကို စက္တင္ဘာ ၂၆ရက္ေနႛ၌ ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

၂၀၀၇ ခု စက္တင္ဘာ ေရၿဝၝေရာင္ သံဃာလႁပ္ရႀားမႁကို စတင္ခဲ့တဲ့ မေကၾးတိုင္း၊ ပခုကၠႃ႓မိႂႚက အမႀတ္ ဴပည္သူႚလၾတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္ ဦးလိႁင္ေအးနဲႛ ပခုကၠႃ႓မိႂႚနယ္ ကမၳစံဴပေကဵးရၾာက အမဵိႃးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ စည္းရံုးေရးမႀႃး ဦးစန္းပၾင့္တိုႛကို ဴမင္းဴခံေထာင္မႀာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဗုဒၭဟူးေနႛ ဳသဂုတ္လ ၂၀ရက္ေနႛက ပုဒ္မ ၅၀၅ () အစိုးရကုိ အဳကည္ညိႂပဵက္ေစမႁနဲႛ ေထာင္ဒဏ္ ႎႀစ္၊  ပုဒ္မ ၁၄၃ လူစုလူေဝး ေနာက္လိုုက္ပၝမႁနဲႛ ၆လ၊  စုစုေပၝင္း ႎႀစ္ ခၾဲ ခဵမႀတ္လိုက္တယ္လိုႛ  ဦးလိႁင္ေအးရဲႛသားဴဖစ္သူ ကိုေမာင္စိုးက အာအက္ဖ္ေအကို အခုလိုေဴပာဴပပၝတယ္။

ကိုေမာင္စိုး။     "ဗုဒၭဟူးေနႛကလုိႛေဴပာတယ္၊ ပုဒ္မ ၁၄၃ ရယ္၊ ၅၀၅ () ရယ္၊ အဲဒီ ခုနဲႛ ခဵတယ္လိုႛေဴပာတယ္။ အားလံုးေပၝင္း ႎႀစ္နဲႛ လေပၝ့။ ဒၝကေတာ့ မတရားသဴဖင့္ သူတိုႛဘာသာ ပုဒ္မေတၾတပ္႓ပီးခဵတာပဲဗဵာ။ ပုဒ္မနဲႛ႓ငိတာ ေဖေဖတိုႛက တခုမႀ မလုပ္ပၝဘူး။ ဥပေဒေဘာင္ထဲကပဲလုပ္တာ၊ အခုဟာ သူတိုႛက ေခၞသၾားကတည္းက ဘာအေဳကာင္းဴပခဵက္နဲႛမႀ မပၝဘဲ ေခၞသၾားတယ္ဗဵာ၊ ၁၁ လေတာင္ဳကာတယ္ ခဵႂပ္ထားတာ၊ အခုစီရင္ခဵက္ခဵေတာ့လည္း ခဵတယ္လိုႛဳကားတာပဲ ဘာမႀ မသိရဘူး။"

ဦးလိႁင္ေအးရဲႛသားဴဖစ္သူ ကိုေမာင္စိုးေဴပာဴပသၾားတာပၝ။ သူတို ႛကိုေတာ့ ေလာေလာဆယ္ ဴမင္းဴခံေထာင္မႀာဘဲထားေသးတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ေနာက္ သတင္းပၝတ္ ဗုဒၭဟူး ႒ကာသပေတးမႀ ေထာင္ဝင္စာေတၾႛခၾင့္ရမယ္လိုႛ လဲ ဦးလိႁင္ေအးရဲႛသားဴဖစ္သူက ေဴပာပၝတယ္။ ဦးလိႁင္ေအးနဲႛ ဦးစန္းပၾင့္တိုႛကို ပခုကၠႃ အာဏာပိုင္ေတၾက စက္္တင္ဘာ ေနႀာင္းပိုင္းမႀာ ေနအိမ္ကေန ေခတၨေမးဴမန္းစရာရႀိလိုႛဆို ေခၞသၾားခဲ့႓ပီး အခုလို ၁၁လ အဳကာမႀ ဴပစ္ဒဏ္ခဵမႀတ္လိုက္တာဴဖစ္ပၝတယ္။ သူတိုႛ ဦးလံုးဟာ အသက္ ၆၀ ေကဵာ္ အရၾယ္ေတၾဴဖစ္ကဵ႓ပီး ေသၾးတိုးေရာဂၝေတၾ ရႀိတာေဳကာင့္ မိသားစုေတၾအေနနဲႛ ကဵန္းမာေရးအတၾက္ စိုးရိမ္ေနတယ္လိုႛေဴပာပၝတယ္။ သူတိုႛ၂ ဦးစလံုးအတၾက္ ေရႀႛေနနဲႛတိုင္ပင္႓ပီး မိသားစုေတၾက အယူခံဝင္သၾားမယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ခုရက္ပိုင္းမႀာ စက္တင္ဘာ သံဃာလႁပ္ရႀားမႁနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဖမ္းဆီးထားသူေတၾကို စက္တင္ဘာလ မတိုင္မႀီ အဴမန္ဆံုး စီရင္ခဵက္ခဵနိုင္ေအာင္ အဴမန္စစ္ေဆးေနတယ္လိုႛ တရားရံုး အသိုင္းအဝိုင္းရဲ ့အေဴပာအရ သိရပၝတယ္။

အခုေထာင္ဒဏ္ ခဵမႀတ္ခံခဲ့ရသူႎႀစ္ဦးဟာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ခုႎႀစ္ စက္တင္ဘာလ ရက္ေနႛက ပခုကၠႃခရိုင္ ေရၾးေကာက္ပၾဲေကာ္မရႀင္ရံုးကို ကုန္ေစဵးႎႁန္းကဵဆင္းေရး ေတာင္းဆိုခဵက္ေတၾ သၾားေရာက္ေပးအပ္ခဲ့ဳကရာမႀာ ဦးေဆာင္ခဲ့သူေတၾဴဖစ္ပၝတယ္။ သူတိုႛကို စက္တင္ဘာလ ေႎႀာင္းပိုင္းမႀာ အာဏာပိုင္ေတၾက ဖမ္းဆီးခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔