၂ ႎႀစ္ဳကာ ေပဵာက္ေနေသာသား ဴပန္ရဖိုႛ မိဘမဵား႒ကိႂးစား

၂၀၀၈ ခုႎႀစ္အတၾင္းတုန္းက ေပဵာက္သၾားခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္တိုင္း လိႁင္သာယာ႓မိႂႚနယ္က အသက္ ၁၃ ႎႀစ္ အ႟ၾယ္ ေမာင္ထၾန္းလင္းေအာင္ ေခၞ ေမာင္ေကဵာ္သက္ေအာင္ဟာ အခုအခၝ ကရင္ဴပည္နယ္ ေကာ့ကရိတ္မႀာရႀိတဲ့ ခလရ ၂၃၀ မႀာ ကေလးစစ္သားအဴဖစ္နဲႛ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနရတယ္လိုႛ သိလိုက္ရတဲ့အတၾက္ ဴပန္ထုတ္ႎိုင္ဖိုႛ ကေလးရဲ့ မိဘေတၾ ႒ကိႂးစားေနတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
2010-07-12
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
နအဖစစ္အစိုးရ၏ စစ္တပ္မွ အေစာင့္တာဝန္က်ေနေသာ တပ္သားတဦး ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
နအဖစစ္အစိုးရ၏ စစ္တပ္မွ အေစာင့္တာဝန္က်ေနေသာ တပ္သားတဦး ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ရန္ကုန္ လႁိင္သာယာ႓မိႂႚနယ္က ဦးဴမေသၾး၊ အမိ ေဒၞခဵိႂတိုႛရဲ့ သားဴဖစ္တဲ့ ေမာင္ထၾန္းလင္းေအာင္ဟာ ဳကည္ဴမင္တိုင္႓မိႂႚနယ္ထဲက လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ တဆိုင္မႀာ အလုပ္လုပ္ေနရင္း ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ ေအာက္တိုဘာလထဲမႀာ စစ္သားအဴဖစ္ အဓမၳ သိမ္းသၾင္းခံလိုက္ရတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ အဲဒီေနာက္ အဲဒီႎႀစ္ ဒီဇင္ဘာလမႀာ မၾန္ဴပည္နယ၊္ သထံု႓မိႂႚက အမႀတ္ ၉ စစ္အေဴခခံ ေလ့ကဵင့္ေရးေကဵာင္းမႀာ သင္တန္းတက္ခဲ့ရေဳကာင္း စာေရးအေဳကာင္းဳကားလိုႛ သိခဲ့ရတယ္လိုႛ မိခင္ဴဖစ္တဲ့ ေဒၞခဵိႂက အခုလိုေဴပာဴပပၝတယ္။

ကေလးက ကဵမတိုႛက မေဴပလည္ေတာ့ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မႀာ ထားရတယ္၊ ကေလးက လေစ့တဲ့အခၝကဵေတာ့ မေနခဵင္ဘူးဆိုေတာ့ ဳကည့္ဴမင္တိုင္၊ ကမ္းနားမႀာပၝ။ မနက္အေစာ႒ကီး အိမ္ကို ဴပန္လာတာပၝ၊ ဴပန္လာတာမႀာ လမ္းက အတင္းအဓမၳ သူတိုႛက ေခၞသၾားတာပၝ။ ၂၀၀၈ခုႎႀစ္ ဆယ္လပိုင္း ၁၄ ရက္ေနႛကပၝ သူစာေရာက္လာမႀ ကဵမတို ႛသိရတာပၝ။ ကေလးက ၂၀၀၉ မႀ တဴခား လူ႒ကံႂနဲႛ စာပိုႛလိုက္တာပၝ။ ကေလးအသက္ ခုမႀ ၁၅ ႎႀစ္ပဲ ရႀိပၝေသးတယ္။

အခုလို မိဘေတၾဆီစာေရး႓ပီး ဆက္သၾယ္လာႎိုင္တဲ့အခဵိန္မႀာေတာ့ ကရင္ဴပည္နယ္ထဲက တပ္ရင္းတခုမႀာ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနရေဳကာင္း ဴပန္လာခဵင္တယ္လိုႛ ေရးသားထားတာမိုႛ အခု ပဲခူး႓မိႂႚ လမ္းဴပဳကယ္အဖၾဲႚက ဦးေအးဴမင့္ထံ သၾား႓ပီး အကူအညီေတာင္းေနတယ္လိုႛ ကေလးမိခင္က ဆက္ေဴပာပၝတယ္။

ကရင္ဴပည္နယ္ ေကာ့ကရိတ္မႀာ ခလရတပ္ရင္း ၂၃၀ ပၝ၊ တ/၃၇၄၇၈၁ပၝ၊ အဲဒီစာလာ႓ပီးကတည္းက အခုထိ အဆက္အသၾယ္မရေတာ့ပၝဘူးရႀင္၊ စာထဲမႀာ ေရးထားတာေတာ့ သူမေအနဲႛအေဖ့ ဆီကို ဴပန္လာခဵင္တာပဲ မဵားေနတယ္၊ သူႛမႀာ ဴပန္လာခဵင္ေတာ့လည္း ခၾင့္မေပးဘူးလိုႛ ေဴပာပၝတယ္။ စာထဲမႀာေတာ့ ကဵမကေတာ့ အခုသားေလးကို ဴပန္ေခၞခဵင္လိုႛမိုႛလိုႛ အခုဆရာ႒ကီး ဦးေအးဴမင့္ဆီကို ကဵမလာ႓ပီး အကူအညီေတာင္းရတာပၝ။

ကေလးစစ္သားအဴဖစ္ စုေဆာင္းခံရတဲ့အတၾက္ မိဘေတၾက ဴပန္ေခၞႎိုင္ဖိုႛ လာေရာက္ အကူအညီေတာင္းခံခဲ့တာ အခု ေမာင္ထၾန္းလင္းေအာင္ ေခၞ ေမာင္ေကဵာ္သက္ေအာင္ အပၝအဝင္ ၂၀၁၀ခုႎႀစ္အတၾင္း ကေလးအေယာက္ ၃၀ ရႀိ႓ပီ ဴဖစ္႓ပီး အဲဒီထဲက ဆယ္ေယာက္ထက္မနည္း မိဘေတၾရင္ခၾင္ ဴပန္ေရာက္ေအာင္ ေဆာင္႟ၾက္ေပးႎိုင္ခဲ့တယ္လိုႛ ပဲခူး႓မိႂႚ လမ္းဴပဳကယ္အဖၾဲႚက ေဴပာဳကားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔