ပီနန္ဆရာေတာ္ႎႀင့္ ကေနဒၝအစိုးရ တာဝန္ရႀိသူမဵားေဆၾးေႎၾး

ကေနဒၝႎိုင္ငံကိုေရာက္ရႀိေနတဲ့ ပီနန္ဆရာေတာ္႒ကီး ဦးပညာဝံသဟာ ကေနဒၝအစိုးရ တာဝန္ရႀိသူေတၾနဲႛ တို႟ၾန္တို႓မိႂႚမႀာ ေမလ ၂၆ရက္ တနလႆာေနႛက ေတၾႚဆံု႓ပီး နာဂစ္ လမုန္တိုင္း ကယ္ဆယ္ေရးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေဆၾးေႎၾးဳကပၝတယ္။
2008-05-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ပီနန္ဆရာေတာ္ ဦးပညာဝံသပံု
ပီနန္ဆရာေတာ္ ဦးပညာဝံသပံု
(Photo: RFA)

အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ ဴမန္မာ ရဟန္းေတာ္မဵားအဖၾဲႚခဵႂပ္ ဥကၠႉ ပီနန္ဆရာေတာ္ ဦးပညာဝံသ၊ တို႟ၾန္တို႓မိႂႚမႀာ သီတင္းသံုးေနတဲ့ ဆရာေတာ္ ဦးေကာဝိဒနဲႛ ကေနဒၝ ဴမန္မာ့မိတ္ေဆၾမဵား အဖၾဲႚက ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾဟာ မနက္ပိုင္းမႀာ ဴမန္မာ့အေရး ကေနဒၝ ပၝလီမန္အမတ္မဵား အဖၾဲႚနဲႛေတၾႚဆံုဳကပၝတယ္။

မုန္တိုင္းဒဏ္သင့္သူေတၾအတၾက္ ကေနဒၝအစိုးရ အေနနဲႛ လူသားခဵင္းစာနာမႁ အကူအညီ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေပးႎိုင္ဖိုႛ ေဆၾးေႎၾးဳကတယ္လိုႛ ကေနဒၝဴမန္မာ့မိတ္ေဆၾမဵားအသင္းက ဦးတင္ေမာင္ထူးက ေဴပာပၝတယ္။

ပၝလီမန္အမတ္ေတၾနဲႛ ေတၾႚဆံု႓ပီးတဲ့ေနာက္ ကေနဒၝႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီး Mr Maxime Bernier နဲႛ ေတၾႚဆံု ေဆၾးေႎၾးဳကပၝတယ္။ အဲဒိေနာက္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာန တာဝန္ရႀိသူေတၾ၊ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ ဖၾႚံ႓ဖိႂးတိုးတက္မႁ အကူအညီေပးေရးဌာနက တာဝန္ရႀိသူေတၾ၊ လူသားခဵင္းဆိုင္ရာ လံုဴခံႂမႁဌာနက တာဝန္ရႀိသူေတၾနဲႛ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးဳကပၝတယ္။ ေဆၾးေႎၾးဳကတဲ့အေဳကာင္းအရာေတၾကို ဦးတင္ေမာင္ထူးက ခုလိုေဴပာဴပပၝတယ္။

ဦးတင္ေမာင္ထူး။        ။ “ဆရာေတာ္႒ကီးေတၾ အဓိက ေဴပာတဲ့အခဵက္ကေတာ့ လက္ရႀိ ဴဖစ္ေနတဲ့အေပၞမႀာ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာရဲ့ လူသားခဵင္း စာနာတဲ့အကူအညီေတၾကို အဴမန္ဆံုး ေပးႎိုင္ဖိုႛေပၝ့ေနာ္။ လိုအပ္တယ္ဆိုတဲ့ အခဵက္ကို ဆရာေတာ္႒ကီးေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ တရက္ေစာင့္ေလ၊ အသက္ေတၾ ဆံုး႟ံႁးဖိုႛ အေနအထားမဵိႂးမႀာ ပိုရႀိေလဆိုတဲ့အခဵက္ကို စူးစူးစိုက္စိုက္ ေဴပာတာေလးေတၾ ေဴပာတာေလးေတၾ ေတၾႚရပၝတယ္။ ”

“ကေနဒၝအစိုးရပိုင္းကေတာ့ ဒီႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးနဲႛ ေတၾႚတဲ့ေနရာမႀာေရာ၊ ကဵန္တဲ့ လၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾ ေတၾႚတဲ့အခၝမႀာေရာ၊ အေတာ္မဵားမဵားကေတာ့ သူတိုႛ တတ္ႎိုင္သေ႟ၾႚ သူတိုႛ ႒ကိႂးစားမယ္၊ ႒ကိႂးလည္း ႒ကိႂးစားေနတယ္။ ေနာက္ သူတိုႛ ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾလည္းပဲ ရန္ကုန္မႀာ ဴပႂလုပ္တဲ့ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ ကူညီေရး ညီလာခံမႀာ တက္ခဲ့တယ္။”

“အေရးေပၞ အကူအညီေတၾကို ေပးႎိုင္ဖိုႛရာ အေရးအ႒ကီးဆံုး ဴဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အခဵက္ေပၝ့ေနာ္။ ေနာက္ပိုင္းကဵေတာ့မႀ ပဵက္စီးသၾားတဲ့ အိမ္ရာေတၾ၊ ေဴမေတၾကို ဴပန္သန္ႛစင္ေရးဆိုတာက ေရႀႚဆက္လုပ္ရမဲ့ အရာတခုဴဖစ္တယ္။ ဒၝေပမဲ့ ေလာေလာဆယ္မႀာ ငတ္ဴပတ္ေနတဲ့ လူေတၾ၊ ေနစရာမရႀိ ဴဖစ္ေနတဲ့လူေတၾ၊ ေနာက္ ေရာဂၝေတၾ မဳကာခင္ ကူးစက္ႎိုင္တဲ့ အေဴခအေနေတၾေပၞမႀာ အဴမန္ဆံုး အေရးယူေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္ဖိုႛအတၾက္ သူတိုႛ ႒ကိႂးစားေနတယ္ ဆိုတာကိုေတာ့ သူတိုႛ ေဴပာပၝတယ္။”

ကေနဒၝအစိုးရဟာ လက္ရႀိအခဵိန္ထိ ဴမန္မာႎိုင္ငံအတၾက္ ကေနဒၝ ေဒၞလာ ၁၄ သန္း ကူညီမယ္လိုႛ ကတိေပးထားပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ မုန္တိုင္းဒုကၡသည္ ကယ္ဆယ္ေရးအတၾက္ ကေနဒၝဴပည္သူဘက္က တေဒၞလာလႀႃရင္ ကေနဒၝ အစိုးရက တေဒၞလာ ထပ္ေဆာင္းတဲ့ အစီအစဥ္ရႀိတဲ့ အေဳကာင္းလည္း ကေနဒၝတာဝန္ရႀိသူေတၾက ရႀင္းဴပတယ္လိုႛဆိုပၝတယ္။

ကေနဒၝအစိုးရဟာ နာဂစ္မုန္တိုင္းကဵေရာက္တဲ့အတၾက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံအတၾက္ အေရးေပၞကူညီဖိုႛအစီအစဥ္ရႀိသလို ထိုင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္ ဒုကၡသည္စခန္းေတၾက ဴမန္မာဒုကၡသည္ေတၾကို ကူညီမဲ့အစီအစဥ္လည္း ရႀိတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔