အမဵိႂးသမီး အတၾင္းခံမဵားကို ဴမန္မာသံ႟ံုးမဵားသိုႛ ေပးပိုႛဆႎၬဴပ

ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ဆန္ႛကဵင္ကန္ႛကၾက္တဲႛအေနနဲႛ အမဵိႂးသမီး အတၾင္းခံေဘာင္းဘီေတၾကို ကမႝာတဝန္းမႀာရႀိတဲႛ ဴမန္မာ သံ႟ံုးေတၾကိုုေပးပိုႛမဲႛ လႁပ္ရႀားမႁတရပ္ကို ကေနဒၝႎိုင္ငံမႀာလည္း ေမလ ၂၇ရက္ အဂႆၝေနႛက စတင္လုပ္ေဆာင္လိုက္ပၝတယ္။
2008-05-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာ စစ္အစိုးရကို ဆန္ႛကဵင္ ကန္ႛကၾက္သည့္အေနဴဖင့္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿ၏ ပံုကို အမဵိႂးသမီး အတၾင္းခံေဘာင္းဘီ သၸာန္ Un-Happy Bad day ကိတ္မုန္ႛေပၞတၾင္ ေဖာ္ဴပထားပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: Lanna Action for Burma)
ဴမန္မာ စစ္အစိုးရကို ဆန္ႛကဵင္ ကန္ႛကၾက္သည့္အေနဴဖင့္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿ၏ ပံုကို အမဵိႂးသမီး အတၾင္းခံေဘာင္းဘီ သၸာန္ Un-Happy Bad day ကိတ္မုန္ႛေပၞတၾင္ ေဖာ္ဴပထားပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: Lanna Action for Burma)
(Photo: Lanna Action for Burma)

ဒီလႁပ္ရႀားမႁကုိ ဦးေဆာင္တဲႛအဖၾဲႚဟာ Quebec အမဵိႂးသမီးမဵား အဖၾဲႚအစည္းနဲႛ အမႀန္တရားနဲႛ ဒီမိုကေရစီေဆာင္႟ၾက္ေရးအဖၾဲႚတိုႛက ပူးေပၝင္းလႁပ္ရႀားဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲ့ လူသားခဵင္း စာနာေထာက္ထားတဲႛ အေထာက္အပံႛေတၾ၊ လူႛအခၾင္ႛအေရးေတၾအေပၞ လုပ္ေဆာင္ေနတာေတၾဟာ ရႀက္ဖိုႛေကာင္းတယ္ဆိုတာ ႌၿန္ဴပတဲႛအေနနဲႛ ကေနဒၝအမဵိႂးသမီးေတၾက သူတိုႛရဲ့ အတၾင္းခံေဘာင္းဘီေတၾကို လိုက္လံစုေဆာင္း႓ပီး ခုလို ေပးပိုႛဖိုႛ လုပ္ေဆာင္ခဲႛတာဴဖစ္ပၝတယ္။

ကေနဒၝတဝန္းမႀာ ေမလ ၂၇ရက္ ဒီေနႛ စတင္တဲႛ အဲဒီလႁပ္ရႀားမႁမႀာ အမဵိႂးသမီး အတၾင္းခံေဘာင္းဘီေတၾကို လိုက္လံစုေဆာင္း႓ပီး သံ႟ံုးေတၾကို ပိုႛေဆာင္တာဟာ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရရဲ့ ဴမန္မာ ႎိုင္ငံသူႎိုင္ငံသားေတၾအေပၞ မတရား ႎႀိပ္စက္ညၟင္းပန္းေနတာေတၾ ရပ္တန္ႛသၾားဖိုႛ ရည္႟ၾယ္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴမန္မာေယာကဵ္ားေတၾဟာ မိန္းမအတၾင္းခံဟာ သူတိုႛကို ဘုန္းကံနိမ္ႛေစတတ္တယ္လိုႛ အယူသီးဳကပၝတယ္။ အဲဒီလို အယူသီးမႁကို အသံုးခဵ႓ပီး ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို အခုလို အမဵိႂးသမီး အတၾင္းခံေဘာင္းဘီေတၾ ေပးပိုႛဖိုႛ လုပ္ေဆာင္ရတာဴဖစ္တယ္လိုႛ လႁပ္ရႀားသူ မသက္သက္ထၾန္းက ေဴပာပၝတယ္။

သူေဴပာတာကို မယံုရင္ ဒီပစၤည္းကို ရန္ကုန္ေလဆိပ္ကို ယူသၾားႎိုင္႓ပီး ဟိုေရာက္ရင္ ပစ္သတ္ခံရလိမ္ႛမယ္၊ ဒၝေဳကာင္ႛ ကဵမတိုႛ သူတိုႛကိုဆန္ႛကဵင္တဲႛအေနနဲႛ ခုလို လုပ္ေဆာင္ေနတာဴဖစ္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

႓ပီးခဲႛတဲႛ ရက္သတၨပတ္ ၃ ပတ္က နာဂစ္ ေလမုန္တိုင္းကဵေရာက္တဲႛ အခၝမႀာ ဳကံႂေတၾႚရတဲႛ အဴဖစ္အပဵက္ေတၾကို ဳကည့္႓ပီး ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ ဘယ္ေလာက္ဴခစားတယ္၊ စီမံအုပ္ခဵႂပ္ပံု ညံႛဖဵင္းတယ္၊ မင္းဆိုးမင္းညစ္ဴဖစ္တယ္ဆိုတာ သိသာထင္ရႀားတယ္လိုႛ Lanna Action for Burma ေခၞ အခုလို အမဵိႂးသမီး အတၾင္းခံေဘာင္းဘီေတၾကို ဴမန္မာသံ႟ံုးကို ပိုႛေဆာင္တဲႛ လႁပ္ရႀားမႁကို စတင္ခဲႛတဲႛအဖၾဲႚက ေဴပာပၝတယ္။

စစ္အစိုးရဟာ အခုအခၝမႀာဆိုရင္ အင္အားခဵိနဲႛေနတဲႛ အစိုးရဴဖစ္လိုႛ ကဵမတိုႛအေနနဲႛ ရႀိသမႀဵ အင္အားသံုး႓ပီး သူတိုႛဴပႂတ္ကဵေအာင္ တခၝထဲနဲႛ အ႓ပီးသတ္ လုပ္ရမယ္လိုႛ အဲဒီအဖၾဲႚကေဴပာပၝတယ္၊

ဒီလႁပ္ရႀားမႁနဲႛအတူ ကေနဒၝအဖၾဲႚဟာ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံ ဒုကၡသည္ေတၾအတၾက္ ေထာက္ပံႛေငၾေတၾ စုေဆာင္းေနပၝတယ္။

အဖၾဲႚတာဝန္ရႀိသူေတၾရဲ့ ေဴပာဆိုခဵက္အရ လႁပ္ရႀားမႁ စတင္ကတည္းက ဥေရာပတိုက္၊ ဳသစေတးလဵႎိုင္ငံနဲႛ ဘရာဇီးႎိုင္ငံေတၾမႀာရႀိတဲႛ ဴမန္မာသံ႟ံုးေတၾဟာ အမဵိႂးသမီး အတၾင္းခံေဘာင္းဘီေတၾကို စာတိုက္ကတဆင္ႛ ဆက္တိုက္ လက္ခံရရႀိေနတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု ဝၝရႀင္တန္ ဒီစီ ရႀိ ဴမန္မာ သံ႟ံုးေရႀႚဆႎၬဴပသူတခဵိႂႚကေတာႛ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿရဲ့ ဓာတ္ပံုေပၞမႀာ အမဵိႂးသမီး အတၾင္းခံကို ခဵိတ္႓ပီး ဆႎၬဴပဳကေဳကာင္း သိရပၝတယ္။
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔