ရခိုင္မွာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲ ေတာင္းဆိုဖို႔ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕ေတြ ဆံုးျဖတ္

ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုု ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝး မတုုိင္ ခင္ ရခုုိင္ျပည္နယ္မွာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေပးဖို႔အတြက္ ႏိုုင္ငံေတာ္အတုုိင္ပင္ခံပုုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္နဲ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ထံ စာေရးေတာင္းဆိုသြားမယ္လို႔ ဒီကေန႔ ထုုိင္းႏုုိင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕ မွာက်င္းပခဲ့တဲ့ အပစ္ရပ္ ၈ ဖြဲ႕ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ့ အေရးေပၚ အစည္းအေဝးကေန ဆံုုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အပစ္ရပ္ ၈ ဖြဲ႕ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ့ အေရးေပၚအစည္းအေဝးကို ထုုိင္းႏုုိင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕မွာ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔ကက်င္းပခဲ့စဥ္

ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုု ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝး မတုုိင္ခင္ ရခုုိင္ျပည္နယ္မွာ အမ်ိဳးသား အဆင့္ ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေပးဖို႔အတြက္ ႏိုုင္ငံေတာ္ အတုုိင္ပင္ခံပုုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္နဲ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ တို႔ထံ စာေရးေတာင္းဆိုသြားမယ္လို႔ ဒီကေန႔ ထုုိင္းႏုုိင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕မွာက်င္းပ ခဲ့တဲ့ အပစ္ရပ္ ၈ ဖြဲ႕ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ့ အေရးေပၚအစည္းအေဝးကေန ဆံုုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီလိုုေတာင္းဆိုုရတာဟာလည္း ၂၁ ပင္လံုု ဒုုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းမက်င္းပမီ ရခိုုင္ျပည္သူေတြရဲ့ သေဘာဆႏၵေတြကိုု ရယူႏုုိင္ဖို႔အတြက္ျဖစ္တယ္လို႔ ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးခိုုင္စိုးႏိုင္ေအာင္ ကေျပာပါတယ္။

"PPST အဖြဲ႕ဝင္ ၈ ဖြဲ႕က လက္မွတ္ထိုုးထားတဲ့ အဖြဲ႕ျဖစ္တယ္၊ လက္မွတ္ထိုုးထားတဲ့ အဖြဲ႕ျဖစ္ေတာ့ လက္မွတ္ထိုုးထားတဲ့အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕ရဲ႕ ဆႏၵသေဘာထားကိုု PPST အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဖြဲ႕မွာ အခက္အခဲ ျဖစ္လာ လို႔ရွိရင္ ဆႏၵသေဘာထားကိုု စုုေပါင္းေဖာ္ထုုတ္ျပတယ္ဆိုုတဲ့ ပံုုစံမ်ိဳးကိုု လိုုခ်င္တဲ့အေပၚမွာ အစည္း အေဝးက်င္းပဖို႔ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀း ေခၚရတာျဖစ္တယ္ ဆိုုေတာ့ ခြင့္ျပဳတာ မျပဳတာကေတာ့ အဲဒီအစိုုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္တာဝန္ပဲ၊ က်ေနာ္တို႔က NCA ျပဌာန္းခ်က္နဲ႔အညီ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ လုုပ္ၿပီးခါမွ UPC က်င္းပရမယ္ဆိုုတာ အခန္း ၅ ပုုဒ္မ ၂၀ (ဂ) မွာ ေဖၚျပထားတယ္၊ အဲဒီအတိုုင္း ျပည္ သူေတြကိုု ေဖာ္ျပတာျဖစ္တယ္။"

အစည္းအေဝးမွာ ရခုုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ALP အဖြဲ႕ကေနၿပီး NCA မူေဘာင္မွာပါရွိတဲ့ အမ်ိဳးသား အဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းဆိုုတဲ့ အခ်က္အတုုိင္း ရခိုုင္ျပည္နယ္မွာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခြင့္ မရေသးတဲ့အေပၚ PPST အဖြဲ႕ကိုု စာေရးတင္ျပခဲ့ၿပီး ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနနဲ႔ က်င္းပခြင့္ရေရး ရွင္းလင္းေျပာဆိုုေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS အဖြဲ႕ကလည္း ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ား အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခြင့္မရေသးတဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႔ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး CNF အဖြဲ႕ကလည္း တစ္ႏုုိင္ငံလံုုး ပစ္ခတ္တိုုက္ခုုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းခြင့္မရေသးတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြကိုုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

တဆက္တည္းမွာပဲ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ UPDJC မွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတဲ့ က႑ ႀကီး ၅ ခုနဲ႔ ျပည္နယ္နဲ႔ တုုိင္းေတြမွာ ကိုုင္ပုုိင္ဖြဲ႕စည္းပံုု အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲခြင့္ကိစၥေတြကိုုလည္း ျပန္ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကသလိုု ၂၁ ရာစုု ပင္လံုု ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေရးကိစၥေတြနဲ႔ ၾကားကာလ အစီအစဥ္မ်ား ဆိုုင္ရာေကာ္မတီ IAC ရဲ့ လုုပ္ငန္းကိစၥေတြကိုု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ EAO PPST အဖြဲ႕ဟာ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔က ထိုုင္းႏုုိင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕မွာက်င္းပခဲ့တဲ့ တစ္ႏိုုင္ငံလံုုး ပစ္ခတ္တိုုက္ ခိုုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုုးထားတဲ့ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္း ၈ ဖြဲ႕ရဲ့ ဒုုတိယအႀကိမ္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ကို ႏုုိင္ငံေရးအရ ဦးေဆာင္မႈ ေပးႏုိင္ဖို႔အတြက္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တဲ့ အဖြဲ႕ျဖစ္ပါတယ္။